Pravočasen odziv je ključen za prihodnjo konkurenčnost

Epidemija koronavirusne bolezni je pretresla naše vsakodnevno življenje: posledice so že vidne v gospodarstvu in vplivih na okolje. Podjetja je postavila pred nove izzive, s kakršnimi se do zdaj še nismo srečevali in od nas zahtevajo še večjo prožnost in pripravljenost na spremembe. V globalnem gospodarstvu se bodo spremembe odražale še dolgo po tem, ko bodo zdravstvene posledice epidemije COVID-19 odpravljene. Eden od pomembnih izzivov za podjetja bo zagotavljanje konkurenčnih prednosti v novih razmerah, na to pa se je treba pripravljati že danes. Poslovodstvo in lastniki podjetij se morajo zato hitro odzvati na nepričakovane spremembe v poslovnem okolju, iskati rešitve in sprejemati kratkoročne odločitve, ki bodo imele dolgoročne posledice, ki pa jih v tem trenutku morda še ne morete oceniti. Pri tem vam na pomoč lahko priskočimo strokovnjaki iz Podjetniških financ v NLB.


Vpliv zaostrene situacije na gospodarstvo v banki ves čas pozorno spremljamo in redno komuniciramo s poslovnimi strankami, da sproti ugotavljamo, kako kriza vpliva na njih in s čim jim lahko pomagamo. Kot odziv na trenutno stanje smo oblikovali posebno skupino strokovnjakov, ki je pripravljena na to, da s paketom svetovalnih storitev srednjim in velikim podjetjem priskoči na pomoč pri iskanju rešitev v času epidemije COVID-19.

Na individualni ravni vam svetujemo o konkretnih poslovnih izzivih, s katerimi se soočate v teh izrednih časih. Vašemu managementu pomagamo razmišljati o različnih scenarijih odzivanja na posledice epidemije in s tem povezano krizo, ponudimo operativne nasvete, vam jih pomagamo izpeljati in hitro implementirati rešitve, ki so najbolj optimalne glede na vašo specifično situacijo.

Ker je moteno delovanje finančnih trgov, svetovnih dobavnih verig in poslovanje podjetij, se morajo podjetja prilagoditi, da ohranijo poslovanje, mnoga pa se že danes osredotočajo tudi na ukrepe za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje. Situacije, s katerimi se trenutno soočajo podjetja, se navezujejo predvsem na tri področja:

 • oskrbovalne verige in operacije,
 • upravljanje poslovanja (problem pri komunikaciji, razpoložljivosti delovne sile, tehnologiji in vzdrževanju sistemov, s prodajnimi načrti) ter
 • notranji (predvsem finančni) in zunanji dejavniki zaradi omejevalnih ukrepov (motnje znotraj sektorja, motnje mednarodne trgovine in morebitni protekcionizem).

Pri zaznavanju in prilagajanju zunanjim dejavnikom, ki so neodvisni od podjetja, ter pri upravljanju finančnih dejavnikov, ki nastajajo v podjetju in so pomembni za finančni uspeh podjetja, lahko koristno uporabite široko poznavanje trgov, panog in konkurence ter predvsem izkušnje naših strokovnjakov.

Ključno je tekoče upravljanje likvidnosti

Ključnega pomena v teh negotovih časih je upravljanje denarnega toka, saj se podjetja soočajo z velikimi operativnimi in finančnimi izzivi. Da bi zmanjšali tveganja in nevarnosti, sta potrebna strožji nadzor nad obratnim kapitalom in spremljanje tekoče likvidnosti oziroma prihodnjih denarnih tokov. Za vsako podjetje je ključno, da razume trenutni položaj, da sprejme takojšnje ukrepe za stabilizacijo trenutnega finančnega položaja ter da učinkovito komunicira z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki. Finančne simulacije denarnih tokov predstavljajo podlago za nadaljnje odločitve managementa.

Za uspešno poslovanje mora vsak podjetnik poznati in načrtovati tudi denarni tok svojega podjetja, kar je lahko izziv celo za izkušena podjetja. Za začetek si lahko pomagate z našim kalkulatorjem denarnega toka.

Najprej je potrebna podrobna ocena stanja

Da se podjetja lahko učinkovito odzovete, morate najprej dobro poznati svoj položaj. Za celovit pregled trenutne situacije posameznega podjetja oziroma za namene poslovne diagnostike strokovnjaki v Podjetniških financah pripravljamo naslednje analize:

 • izdelava ocene prihodnjega denarnega toka (najbolje za naslednjih 6 mesecev) in priprava scenarijev stresnih testov (predpostavke v pesimističnem, optimističnem in realnem scenariju so prilagojene posameznemu projektu - na primer, da pride do 20 odstotnega upada povpraševanja);
 • pregled in pomoč pri pripravi mesečnih poročil v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK);
 • kritična presoja prihodnjih denarnih tokov in planov za podjetja, ki so že izdelala plane in projekcije;
 • pregled in ponovni izračun pogodbenih finančnih zavez med podjetjem dolžnikom in banko ter po potrebi njihova prilagoditev glede na enkratne dogodke (COVID-19) kot osnova za poročanje bankam;
 • spremljanje in priprava kratkih sektorskih in makroekonomskih analiz finančnih trgov;
 • analiza virov financiranja in določanje optimalne kapitalske strukture. Vprašajte se, ali poznate vse oblike financiranja, ki so vam na voljo. To so lahko klasični krediti, finančni instrumenti in kapitalski vložki, kot povečanje kapitala ali iskanje strateškega partnerja. Analiza se uporablja kot osnova za uravnoteženje likvidnosti in svetovanje pri pogajanjih z zunanjimi deležniki ter kot osnova pri reprogramiranju obveznosti.

Ali poznate vse oblike financiranja, ki so vam na voljo v banki?

Klasični likvidnostni kredit ni edina možnost za premostitev trenutnih težav v poslu. V banki so vam na voljo tudi drugi kratkoročni viri financiranja, kot so na primer odkup terjatev, limit na poslovnem računu, alternativni viri financiranja (npr. komercialni zapis) in drugi. Tudi pri dolgoročnih financiranjih klasični dolgoročni krediti niso edina rešitev. V NLB ponujamo več naprednejših virov financiranja, kot je na primer strukturirano financiranje ali alternativno financiranje z izdajo dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev. Posvetujte se s svojim svetovalcem za podjetja, ki vam bo predstavil različne možnosti financiranja in vam svetoval rešitev, ki bo najprimernejša v vaši situaciji.

Pomoč pri krepitvi konkurenčnosti v spremenjenih razmerah

Glede na ugotovitve analiz se podjetja lahko odločite o nadaljnjih korakih, ki vam bodo omogočili vzpostavitev konkurenčnosti v novih razmerah. Srednjim in velikim podjetjem lahko pri tem pomagamo s paketom storitev, med katerimi so:

 • ovrednotenje tveganj in priprava plana ukrepov (npr. identificiranje ozkih grl v računovodstvu in po možnosti tudi organizacija izvedbe pri zunanjih izvajalcih – outsourcinga);

 • izdelava strategije upravljanja obratnega kapitala (načrt ravnanja z zalogami v skladu z napovedmi povpraševanja in ponudbe);

 • zgodnje opozarjanje v primeru pojava znakov za prestrukturiranje z jasnim priporočilom o naslednjih korakih;

 • opravljanje vloge medupniškega agenta pri sklepanju enovitih dogovorov z bankami upnicami;

 • iskanje potencialnih podjetij za nakup (t. i. tarč) za anorgansko širjenje poslovanja;

 • podpora in vodenje komunikacije s finančnimi institucijami in drugimi akterji, na primer banke, investitorji, lastniki, strateški partnerji.

V pomoč vam bodo tudi druge storitve finančnega in pravnega svetovanja s področja podjetniških financ. Več na www.nlb.si/podjetniske-finance.

Prednosti za stranke

V banki imamo bogate izkušnje pri ponudbi storitev podjetniških financ, poslovne odnose z različnimi podjetji v JV Evropi, kjer deluje NLB Skupina, obsežno mrežo kontaktov potencialnih kupcev podjetij v Evropi in po svetu, ter možnost finančne podpore posameznim poslom.

Kontakt:

Brane Gregorec, vodja NLB Podjetniških financ

E. Brane.Gregorec@nlb.si

T: 01 476 5104

M: +386 (0)41 313 230

Pomagamo vam pri vzpostavitvi konkurenčnosti

Verjamemo v dolgoročen, partnerski odnos in v teh izrednih razmerah je prav, da stopimo skupaj in si pomagamo k ponovnemu zagonu gospodarske rasti. Kljub krizi smo usmerjeni v iskanje rešitev in novih priložnosti za vas. S svojimi izkušnjami in znanjem vam lahko pomagamo oceniti vašo specifično situacijo, ponudimo pogled na poslovanje tudi z drugih zornih kotov in razmislek o pomembnih okoliščinah ter predlagamo ustrezne rešitve. Tu smo za naše stranke – v vsem, kar sledi.

Svetujemo, da se stranke za nasvet obrnete na svetovalca za podjetja oziroma neposredno na sodelavce v podjetniških financah, ki vas bomo podrobno seznanili s posebnim paketom storitev, ki smo ga pripravili kot odziv na COVID-19.

 Več o podjetniških financah

Želim, da me pokličete

april, 2020

Vsak uspešen podjetnik ve, da za dober posel ni dovolj samo dober nos. Pomembno je znati doseženo tudi ohraniti in še obogatiti. Pri tem je vloga dobre banke zelo pomembna.

Podjetniške finance

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!