9 priporočil, kako se izogniti napakam v malem podjetju

Napake delamo vsi. So pa v malih podjetjih, v katerih mora podjetnik igrati več vlog, morda pogostejše kot v velikih. Bolj kot velika podjetja lahko občutijo tudi posledice napačnih odločitev, zato je dobro, da se zavedajo šibkih točk poslovanja in kako k njim pristopiti oziroma jih odpraviti. Z dolgoletnim sodelovanjem z malimi podjetniki so bančni svetovalci NLB dobili veliko izkušenj, ki jim pomagajo razumeti težave podjetnikov in znajo poiskati ustrezne rešitve. Katere so to in kako pristopiti k njim, pojasnjuje Dejan Pristovnik, direktor regije v Poslovanju z malimi in srednjimi podjetji.


1. Poiščite kritičen pogled od zunaj

Male podjetnike pogosto vodijo čustva. Manjka jim kritičen pogled od zunaj, nekdo, ki na idejo lahko pogleda racionalno in jo postavi na realna tla. »Strast, navdušenje nad poslovno idejo sta seveda potrebna za uspeh, nista pa dovolj. Ko se ideja znajde na trgu, je uspeh odvisen od kupcev, dobaviteljev … od vseh deležnikov, ki imajo različne prakse,« pojasnjuje Dejan Pristovnik, ki opaža, da se mala podjetja velikokrat obračajo na banko, kadar iščejo financiranje za posle, ki izhajajo iz njihovega trenutnega navdušenja nad idejo.

»Na banki moramo ravnati kot dober gospodar in se odločati odgovorno. Na projekt pogledamo celovito in kdaj, če je treba, podamo tudi drugačen, morda bolj kritičen pogled, ki je nujen, če želimo, da je posel uspešen. Naš cilj je enak podjetnikovemu – uspešen posel, ki se razvije iz ideje, naše morebitne kritične pripombe pa vedno dobronamerne. Zaradi teh se ideja lahko še izboljša tako, da bo tudi možnost uspeha posla večja,« pravi Dejan Pristovnik.

2. Ne pozabite na načrtovanje

»Skozi dolgoletne izkušnje pri spremljanju poslovanja podjetnikov in skozi prakso pogosto opažamo, predvsem pri manjših podjetjih in podjetjih na začetku poti, pomanjkljivo načrtovanje. Premalo pregledajo vse vidike poslovanja, predvidijo potrebe, ki se bodo pojavile pri poslovanju v prihodnosti,« ugotavlja Pristovnik.

Kako pomembno za uspeh je načrtovanje, je razvidno iz znane fraze »Failing to plan is planning to fail« (Neuspešno načrtovanje pomeni načrtovanje za neuspeh). Ob ustreznem načrtovanju bodo podjetniki idejo razdelali in odgovorili na osnovna vprašanja: kdo so kupci, kje in kako jih bodo dobili, kakšen je njihov potencial, koliko finančnih virov bodo potrebovali in kje jih bodo iskali, kako bodo rastli in razvijali posel, kateri so njihovi dolgoročni cilji … Kot pravi Dejan: »Ideja dejansko ne pomeni še ničesar. Idejo je treba preliti v izdelek ali storitev, poiskati kupca in potem narediti cel krog, da bo podjetju dejansko prinesla nek učinek. Da bo prinašala reden prihodek, zagotovila temelje in bo podjetje dolgoročno živelo

3. Poglejte v prihodnost

Mala podjetja včasih zanemarijo pomen dolgoročne poslovne vizije. Vprašati se morajo, kakšen bo posel – ne le v tem letu, ampak skozi daljše obdobje, kako bo rastel, se razvijal, se ob tem spreminjal, katere izzive bo moral reševati. Če jih podjetnik pravočasno predvidi, se bo nanje lahko bolje pripravil.

»K sodelovanju s podjetniki pristopamo tako, da jih na sestankih povprašamo tudi o njihovih naslednjih poslovnih korakih. Na podlagi dosedanjih izkušenj s podjetniki skušamo vnaprej predvideti tveganja, ki jih čakajo na poslovni poti, in optimizirati oziroma preprečiti sprejemanje napačnih odločitev podjetnika, vsaj na poslovnem področju,« sodelovanje z banko prikaže Dejan.

4. Na banko ne pridite le, ko potrebujete kredit

»Mali podjetniki banko pogosto povezujejo samo s kreditom. Na banko se odpravijo, ko potrebujejo financiranje. Vendar v pogovorih pogosto ugotovimo, da kredit ni nujno najboljša, morda je celo neustrezna rešitev izziva, s katerim se soočajo,« ugotavlja Dejan. Mala podjetja morda slabše poznajo vse finančne storitve, ki so jim na voljo, in morda je prava rešitev zanje kakšna druga storitev ali njihova kombinacija. NLB s celovitim naborom finančnih storitev lahko ponudi primerno storitev, predvsem pa ima strokovna znanja in tudi dolgoletne izkušnje iz sodelovanja z malimi podjetji, da lahko pomaga poiskati ustrezne rešitve.


Dejan Pristovnik

»Pomembno je, da podjetniki pridejo na banko pravočasno, takrat ko še razmišljajo o ideji, ko lahko še pomagamo, da se v poslu kaj drugače zapelje in da bo potem ta bolj gotovo vodil k uspehu. S postavljanjem pravih vprašanj podjetnikom pomagamo pogledati različne zorne kote posla, razmisliti o pomembnih okoliščinah, seznanimo jih z različnimi tveganji, ki so na trgu, in podamo predloge. Tako podjetnik lažje poišče najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje.«

Svetovalska vloga banke je zelo dobrodošla tudi na začetku poslovne poti. »Največkrat manjša podjetja prihajajo v banko, ko vstopajo v investicijo – ko želijo finančno pomoč pri širitvi poslovanja, pa tudi na začetku, ko iščejo zagonska sredstva. Banke podjetij čisto na začetku poslovanja ne moremo financirati – ne zato, ker tega ne bi želeli, ampak zato ker se s tovrstnim financiranjem ukvarjajo druge institucije. Obstajajo pa alternative, na katere jih lahko usmerimo,« pravi Dejan in začetnikom svetuje, naj izkoristijo strokovno znanje v banki.

5. Vključite strokovnjake

Mali podjetniki so strokovnjaki na svojem področju, težko pa bodo pokrili vse vidike posla, zato je dobro, da na področjih, kjer »niso doma«, poiščejo druge strokovnjake. Predvsem pa je pomembno, da vedo, koga bodo za posel potrebovali in kje ga lahko poiščejo. Banka na vseh področjih ne more svetovati, lahko pa podjetnika usmeri na ustrezne strokovnjake.

»Med pomembnimi finančnimi vidiki je, denimo, davčni. Mi kot banka nismo pristojni za dajanje davčnih nasvetov. Vendar pa iz izkušenj vemo, da je to pomemben vidik finančnega poslovanja, ki ga podjetja morajo pokriti, in je prav, da na to opozorimo. Lahko jih tudi usmerimo na ustrezne institucije po informacije, ki jih potrebujejo. Seveda ne gledamo samo s finančnega vidika, ampak z vseh poslovnih vidikov. Opozorimo jih na različne deležnike in njihove vloge, predvsem pa na pasti, ki jih čakajo v določenem obdobju,« poudari Dejan.

Poleg marketinških, finančnih, davčnih, pravnih in drugih strokovnjakov (odvisno od narave posla) je pomembna oseba, ki lahko veliko doprinese k uspehu, sploh podjetnikom na začetku poti in malim podjetnikom, tudi mentor, nekdo z izkušnjami in znanjem, nekdo, ki pozna poslovno okolje. Ta jih na poti spodbuja, jim svetuje, pokaže priložnosti in ponudi kritičen pogled.

6. Poskrbite za vse finančne vidike posla

Eden izmed pomembnih vidikov poslovanja, odločilen za to, ali bo posel uspel ali ne, je finančni. Velika podjetja imajo navadno finančne direktorje s potrebnimi finančnimi znanji. Mala podjetja pa bodo težko za ta namen zaposlila strokovnjake. Tako se lahko zgodi, da kateremu od finančnih vidikov posla ne bodo posvetila dovolj pozornosti, na primer denarnemu toku.

Pomembno je, da podjetja vedo, kako bodo prilivi prihajali na račun, ali bodo prišli pravočasno, kolikšne stroške in kdaj jih bodo imeli, kdaj bodo potrebovali nova finančna sredstva … V banki jim lahko pomagamo z znanjem in orodji za lažje načrtovanje in upravljanje denarnega toka.

7. Ne zanemarite trga in marketinga

V današnjem izredno konkurenčnem okolju in ob visokih pričakovanjih trga je za uspeh na trgu ključen tudi marketing. Mala podjetja to včasih zanemarijo, poleg tega morda nimajo potrebnih znanj na tem področju. Izdelek, če je še tako dober, se ne bo prodajal sam. Raziskati je treba trg, poznati konkurenco in stranke, načrtovati, kako jim izdelek predstaviti in komunicirati z njimi, kako graditi blagovno znamko ipd.

»V pogovorih z malimi podjetji opažamo, da jim manjka marketinških znanj. Veliko tovrstnih in tudi drugih potrebnih znanj lahko podjetniki med drugim pridobijo na izobraževalnih dogodkih NLB Centra inovativnega podjetništva, ki je namenjen ravno temu – ponuditi podporno podjetniško okolje malim podjetjem ter jim v sodelovanju s partnerskimi organizacijami omogočiti pridobivanje podjetniških in finančnih strokovnih znanj.«

8. Zavedajte se tveganj

Tveganja so sestavni del posla, pripravljenost sprejeti tveganja pa je ena temeljnih lastnosti podjetnika. Mala podjetja se v tem ne razlikujejo od velikih, lahko pa spregledajo katero od nevarnosti, ki vplivajo na posel. Pogledati morajo vse vidike posla, se vprašati, kaj se bo zgodilo, če jim dobavitelj ne bo pravočasno dostavil surovin, če jim kupec ne bo plačal in podobno. Dobro je tudi poznati finančne instrumente, s katerimi se lahko pred tveganji zavarujejo.


Dejan Pristovnik

»V poslu je treba tudi tvegati, je pa nujno, da se podjetniki tveganj zavedajo in jih znajo upravljati. V banki smo skozi prakso in izkušnje pridobili širši pogled na tveganja ter v skladu s tem razvili finančne instrumente, s katerimi se lahko podjetja pred njimi zavarujejo. V sodelovanju s podjetniki poskušamo poiskati ustrezne finančne rešitve zanje.«

9. Ne zadajte si preveč

Mali podjetniki pogosto nase prevzamejo preveč vlog. Želijo voditi vse vidike posla in naloge neradi predajo drugim. Ob tem obstaja nevarnost, da jim zmanjka časa za osredotočanje na izdelavo izdelka/storitve ali pa zanemarijo vlogo, ki so jo kot podjetnik prevzeli – to je vodenje posla. Zato je pomembno, da vedo, katere strokovnjake bodo za posel potrebovali, in oblikujejo ekipo – notranjo ali zunanjo, ki ji zaupajo.

Dejstvo, da se ukvarjajo s preveč nalogami, male podjetnike pogosto vodi do še ene napake – težko ujamejo zdravo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Premalo počitka in posvečanja časa drugim aktivnostim sicer ne vpliva toliko na njihov poslovni kot na osebni uspeh, vendar pa to dolgoročno lahko občuti tudi podjetje.

Podpiramo vas pri uresničevanju vaših podjetniških izzivov

Kot poslovni stranki vam je v NLB na voljo poslovni skrbnik, ki razume težave podjetnikov, pozna potrebe in izzive na celotni poslovni poti. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Ko razmišljate o novi poslovni ideji, o širitvi posla ali le potrebujete nasvet, obiščite svojega poslovnega skrbnika, ki vam bo pomagal najti najustreznejšo rešitev za vaš izziv.

Naročite se na sestanek pri poslovnem skrbniku

marec, 2019

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!