Razpis za kadrovske štipendije 2019/20

Bi se nam pridružili?

Ker nismo samo banka. V banki smo ljudje, ki ustvarjamo inovativne produkte in storitve. Banka je tudi okolje, v katerem veliko načrtujemo in razvijamo. Tukaj se nam lahko pridružite tudi vi.

 • Ker smo uspešna banka, ki svojo poslovno strategijo gradi na znanju in izkušnjah.
 • Ker spodbujamo razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju.
 • Ker nagrajujemo dosežke zaposlenih.
 • Ker vlagamo v razvoj vseh zaposlenih.
 • Ker dajemo velik pomen zdravju in zadovoljstvu zaposlenih.
 • Ker smo družbeno odgovorno podjetje.
 • Ker smo družini prijazno podjetje.
 • Ker spadamo med najboljše delodajalce.

Razpisujemo tri kadrovske štipendije za študente in študentke 3. in 4. letnika spodaj navedenih magistrskih študijskih programov.

1. Štipendija za študente magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje - Uporabna statistika na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom R,
 • so jim znane metode modeliranja procesov,
 • imajo znanja iz Ekonometrije.

2. Štipendija za študente magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje – Podatkovna znanost na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljška 8, 6000 Koper.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • imajo praktične izkušnje iz Rudarjenja masovnih podatkov,
 • imajo izkušnje z uporabo programa R in Python v strojnem učenju,
 • imajo izkušnje z vizualizacijo podatkov.

3. Štipendija za študente magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje – Računalništvo in informatika na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 13, 1000 Ljubljana.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • dobro poznavajo področje naprednih informacijskih tehnologij,
 • poznavajo programske jezike, razvojna okolja in tehnologije (npr. Java, C#, C++, Visual Studio, Eclipse),
 • imajo praktične izkušnje z razvojem aplikacij v vsaj enem skriptnem jeziku (npr. JavaScript, Python, PHP, Perl),
 • imajo praktične izkušnje z razvojem spletnih aplikacij (JavaScript / HTML / CSS).

Kaj ponujamo štipendistom?

 • mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse,
 • možnost pisanja magistrske naloge na primerih iz prakse banke,
 • možnost zaposlitve po zaključku študija in razvoj kariere v banki.

Izbrani kandidat/kandidatka bo z nami sklenil/sklenila pogodbo o štipendiranju za 1 leto z možnostjo podaljšanja.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,
 • življenjepis,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • izjavo študenta, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

S tistimi, ki nas boste s svojimi izjavami najbolj prepričali, bomo opravili osebne pogovore.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do vključno 22.12.2019 na elektronski naslov Kadrovska@nlb.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 35 43 ali na elektronski naslov kadrovska@nlb.si.