S spletno aplikacijo za odkup terjatev še lažje do financiranja

Spletna aplikacija NLB Odkup terjatev podjetjem olajša uporabo in dostopnost storitve odkupa terjatev. Z avtomatizacijo in digitalizacijo je celoten postopek za podjetja lažje obvladljiv, razumljivejši in prijazen za uporabo.

Podjetja, ki želite uporabljati aplikacijo, se morate najprej registrirati, potem lahko v aplikaciji preprosto oddajate zahtevke za odkup terjatev, podpisujete in pregledujete dokumentacijo ter celoten arhiv. Dokumentacija je digitalizirana in shranjena v aplikaciji, podpisovanje je elektronsko, zato vam ni treba »loviti« podpisnikov, ampak aplikacija sama pozove podpisnike, ko je potreben njihov podpis. Vsi postopki se izvajajo elektronsko in na enem mestu v aplikaciji.

Aplikacijo lahko uporabljate kot kupec in/ali kot prodajalec

Aplikacijo lahko uporabljate kot prodajalec (podjetje, ki je kupcu prodalo izdelke/storitve in ima zanje odprte nezapadle terjatve) ali kupec (podjetje, ki je kupilo izdelke/storitve prodajalca):

 • v vlogi kupca lahko pregledujete račune (ki so podlaga terjatev) in elektronsko podpisujete izjave o odkupu terjatev;
 • v vlogi prodajalca lahko vlagate zahtevke za odkup terjatev, pregledujete in elektronsko podpisujete dokumentacijo.

Prednosti e-odkupa terjatev

Podjetjem aplikacija prinaša številne prednosti, saj boste lahko še hitreje, pregledneje in ugodneje prodajali terjatve banki, uporaba aplikacije pa je varna in brezplačna.

 • Še hitrejši odkup terjatev. Zaradi avtomatizacije, lažjega prenosa in podpisovanja dokumentacije je celoten postopek odkupa še hitrejši. Prodajalec lahko sredstva prejme na račun že v enem dnevu (odvisno od časa oddaje zahtevka in podpisa dokumentov s strani prodajalca in kupca).
 • Ugodnejši pogoji odkupa terjatev. Stroški odkupa za prodajalca (diskont in nadomestilo za stroške obdelave) so odvisni od več dejavnikov, so pa pri e-odkupu ugodnejši, saj je minimalen znesek nadomestila nižji kot pri klasičnem odkupu terjatev.
 • Uporaba spletne aplikacije je brezplačna. Uporaba spletne aplikacije je za kupca in prodajalca brezplačna, prodajalec plača le običajne stroške odkupa terjatev.
 • Varna uporaba. Komunikacija med uporabniki in banko je šifrirana z uporabo najvišjih varnostnih protokolov, varnost uporabe zagotavlja kvalificirano digitalno potrdilo, ki se uporablja za avtentikacijo uporabnikov in za veljavno elektronsko podpisovanje dokumentov.
 • Preprosto izvajanje, vse na enem mestu. Postopek elektronskega odkupa je preprost, aplikacija uporabnike vodi po potrebnih korakih. Prodajalec in kupec lahko v aplikaciji na enem mestu izvajata vse potrebne postopke, vlagata zahtevke, podpisujeta in pregledujeta dokumentacijo. Ko je potrebna njuna akcija, ju aplikacija k temu pozove po e-pošti.
 • Elektronsko poslovanje, brez papirne dokumentacije. Vsa dokumentacija, potrebna pri odkupu terjatev (pogodba, izjava o odkupu terjatev, računi), je digitalizirana in se podpisuje elektronsko, zato papirna dokumentacija ni potrebna.
 • Dobra preglednost nad odkupom terjatev. Prodajalci in kupci imate v vsakem trenutku dober pregled nad terjatvami v odkupu, nad njihovim podrobnim statusom, nad zaključenimi terjatvami in stanjem limitov za odkup terjatev (odobrenih in razpoložljivih).

Kaj potrebujete za uporabo spletne aplikacije za odkup terjatev

Spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev lahko uporabljate stranke NLB. Za uporabo ne potrebujete posebne programske ali strojne opreme, potrebujete le kvalificirano digitalno potrdilo. Če že uporabljate NLB Proklik, lahko isto kvalificirano digitalno potrdilo kot za NLB Proklik uporabljate tudi za elektronski odkup terjatev.

Če boste želeli v spletni aplikaciji prodajati terjatve, potrebujete še okvirno pogodbo z NLB o odkupu terjatev, v kateri se določijo limiti za odkupe terjatev in drugi pogoji, po katerih bo NLB odkupovala terjatve. Če boste aplikacijo uporabljali le kot kupec, te pogodbe ne potrebujete.

Pred začetkom uporabe se registrirate v spletni aplikaciji, do katere dostopite s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom in izpolnite naročilo za dodelitev pravic za uporabo spletne aplikacije. Potem ko NLB potrdi naročilo in podeli pravice, lahko začnete uporabljati spletno aplikacijo – kot prodajalec prodajate terjatve banki, kot kupec pa dajete soglasja za prenos terjatev od prodajalca k banki.

Kako poteka odkup terjatev v spletni aplikaciji NLB Odkup terjatev

1. faza: Prodajalec odda zahtevek za odkup terjatev banki

Podjetje, ki želi prodati terjatve (prodajalec), odpre zahtevek v aplikaciji, izpolni zahtevane podatke, priloži skenirane račune in zahtevek odda.

2. faza: Banka pogleda zahtevek in pripravi dokumente v digitalni obliki

Banka pogleda zahtevek in ga potrdi, če je ustrezen, aplikacija pa avtomatsko generira dokumente:

 • pogodbo o odkupu terjatev;
 • izjavo o odkupu terjatev, ki jo morata podpisati kupec in prodajalec (pri tihem odkupu izjava ni potrebna).

3. faza: Prodajalec in kupec (elektronsko) podpišeta dokumente

Prodajalec pregleda pogodbo in izjavo ter jo elektronsko podpiše. Če je ob registraciji določil, da se zahteva skupinski podpis, aplikacija k podpisu pozove vse podpisnike.

.

Aplikacija k pregledu in podpisu izjave o odkupu terjatev pozove še kupca (razen pri tihem odkupu). Kupec v aplikaciji pogleda račune, ki jih je predložil prodajalec, ter podpiše izjavo (posamezno ali kolektivno) in s tem poda soglasje za prenos terjatev od prodajalca na banko.

.

V aplikaciji je poskrbljeno za celovitost postopka tudi, če kupec ni uporabnik aplikacije. Različen je le način, na katerega kupec predloži veljavno izjavo o odkupu terjatev:

 • Kupec je uporabnik aplikacije: kupec elektronsko podpiše izjavo (posamezno ali kolektivno).
 • Kupec ni uporabnik aplikacije: aplikacija prodajalcu pripravi izpolnjeno izjavo v formatu word, ki jo prodajalec natisne, sam podpiše in pridobi podpis kupca. Podpisano in poskenirano izjavo prodajalec ročno doda v aplikacijo.

4. faza: Pogodbo o odkupu terjatev podpiše še banka in izplača sredstva

Po podpisih kupca in prodajalca dokumente pregleda in podpiše še NLB ter prodajalcu nakaže sredstva.

Celoten postopek odkupa je hiter, prodajalec po podpisu s strani banke dobi sredstva na račun še isti ali naslednji delovni dan, odvisno od urnika izvajanja plačil. Vsaka stran (banka, prodajalec, kupec) lahko na vsakem koraku prekliče odkup.

Za koga je primerna spletna aplikacija za odkup terjatev

Aplikacija NLB Odkup terjatev je primerna za vsa podjetja, ki že uporabljate storitev odkupa terjatev, priložnost za razmislek pa je tudi za tista, ki se sprašujete, kako z odkupom terjatev optimizirati poslovanje podjetja.

Številna podjetja redno uporabljajo storitev odkupa terjatev za kratkoročno financiranje. Zakaj so se tako odločila, dobro ponazorijo nekateri tipični primeri uporabe:

 • Mali avtoprevoznik, ki ponuja prevozne storitve velikim uveljavljenim podjetjem z dobro boniteto. Kot mali avtoprevoznik ima slabši pogajalski položaj in mora sprejeti plačilne roke, ki mu jih kupci ponujajo, zaveda pa se, da mu daljši plačilni roki lahko povzročijo likvidnostne težave. Ker začenja posel, še nima dobre bonitetne ocene pri banki, da bi dobil kredit, ima pa dobre kupce. Po posvetu s poslovnim skrbnikom se odloči za prodajo terjatev banki in lahko takoj dobi likvidnostna sredstva.
 • Mali dobavitelj prodaja večjemu kupcu, ki mu je ponudil predčasno plačilo za nižjo kupnino. Predčasno plačilo mu sicer pomaga pri poslovanju, vendar pa se mu je znižanje zdelo preveliko, zato je iskal druge možnosti in prišel do NLB. Skupaj smo pogledali možnosti in našli rešitev v odkupu terjatev. Zdaj od podjetja redno odkupujemo terjatve, dobavitelj pa kupcu prodaja po redni ceni in običajnih plačilnih rokih. Z odkupom terjatev likvidnostna sredstva še vedno dobi predčasno, vendar ugodneje kot prej.
 • Podjetja, ki želijo optimizirati bilance. Konec poslovnega leta ali ob kvartalih, odvisno od poslovnih praks, želijo nekatera podjetja znižati odprte terjatve, da dobijo boljšo boniteto. Predvsem gre za podružnice velikih mednarodnih korporacij, ki to zahtevajo od njih, pomeni pa to še velik potencial za optimiziranje poslovanja katerega koli podjetja. S prodajo terjatev podjetja izboljšajo tudi strukturo bilance stanja. To pomeni tudi morebitno boljšo bonitetno oceno pri banki in ugodnejše financiranje za prihodnje investicije, predstavlja pa tudi temelj dobrih poslovnih odnosov.

Začnite uporabljati elektronski odkup terjatev

Če že uporabljate odkup terjatev v NLB in bi želeli poslovati elektronsko, izpolnite naročilo za uporabo spletne aplikacije v sami aplikaciji. Natisnjeno in podpisano naročilo prinesite k poslovnemu skrbniku, ki vam bo aktiviral pravice za uporabo. Če odkupa terjatev še ne uporabljate, kontaktirajte poslovnega skrbnika v NLB, ki vam bo pomagal izbrati pravo rešitev za vas ali obiščite najbližjo poslovno enoto.

Spletna aplikacija NLB Odkup terjatev

  

junij, 2020

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!