Kategorije namena plačila

Koda opis kode - slovenščina opis kode - angleščina
CASH Upravljanje s sredstvi General cash management instruction
CCRD Plačilo računa za kreditno kartico Payment of credit card account
CORT Poravnava kupoprodajnih poslov Settlement of trade
DCRD Plačilo z debetno kartico Payment of debit card
DIVI Izplačilo dividend Payment of dividends
ECPG Garantirano e-plačilo Guaranteed e-payment
ECPR Vračilo e-plačila  Repayment of e-payment
ECPU Negarantirano e-plačilo Non-guaranteed e-payment
EPAY Elektronsko plačilo Epayment
GOVT Plačilo v dobro/breme držav. organa Payment to/from a government dep.
HEDG Hedging posel Hedging operation
HREC Bivalni prispevek Residence contribution
ICCP Povračilo plačila za kreditno kartico Reimburs. of credit card payment
IDCP Povračilo plač. za debetno kartico Reimbursement of debit card payment
INTC Plačilo med dvema podjetjima v sku. Intra-company payment within group
INTE Plačilo obresti Payment of interest
LOAN Prenos posoijla Transfer of loan
PENS Izplačilo pokojnine Payment of pension
SALA Izplačilo plač Payment of salaries
SECU Plačilo poslov z vred. papirji Payment of securities
SSBE Plačilo socialne pomoči Payment of gov. social subvention
SUPP Plačilo dobavitelju Related to payment to supplier
TAXS Plačilo davka Payment of taxes
TRAD Plačilo trgovinskih storitev Trade service operation
TREA Zakladniški posli Treasury operations
VATX Plačilo davka na dodano vrednost Payment of value added tax
WHLD Plačilo davka ob odbitku Payment of withholding tax
 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!