6 razlogov za prodajo terjatev

Takojšnje plačilo za prodano blago ali opravljene storitve je, predvsem na medpodjetniškem trgu, skoraj nemogoče pričakovati. Čeprav je podjetje že imelo stroške in uspešno prodalo blago, mora navadno počakati na plačilo do dneva zapadlosti računa. Zato mora dobro načrtovati denarni tok, sicer lahko pride do likvidnostih težav. Takrat podjetja najpogosteje pomislijo na kredit, ki pa ni edina možnost financiranja. Podjetja lahko pridejo do finančnih sredstev tudi s prodajo terjatev, ki jim prinaša vrsto prednosti. Odkrivamo šest najpomembnejših.

Ko se podjetje dogovarja za posel, se s svojimi kupci dogovarja tudi za plačilne roke, ki so lahko različno dolgi. Sploh na začetku poslovne poti in v malih podjetjih, ki nimajo velike pogajalske moči, so lahko roki precej dolgi, daljši od teh, ki jih lahko izpogajajo pri svojih dobaviteljih. (Pre)dolgo čakanje na plačila pa lahko povzroči težave s financiranjem obratnega kapitala.

Težavam s financiranjem obratnega kapitala so se mladi podjetniki, ki so v prejšnji sezoni Štartaj, Slovenija predstavljali pokovko Pokica, na srečo izognili, saj so se s pomočjo bančnih svetovalcev v NLB naučili dobro upravljati svoj denarni tok ter poskrbeli tudi za usklajenost plačilnih rokov med svojimi dobavitelji in kupci. Dobro je, da vsa podjetja, ne glede na velikost, pripravljate izkaze denarnih tokov, pri tem pa si lahko pomagate s kalkulatorjem denarnega toka.

Nihanja v likvidnosti so realnost poslovanja in tudi podjetjem, ki sicer dobro poslujejo, se neredko zgodi, da v trenutku, ko potrebujejo denar za plačilo plač ali drugih obveznosti, na računu nimajo dovolj sredstev. V takih primerih je treba hitro poiskati finančna sredstva, da ne pride do motenj v poslovanju. Dobra rešitev je storitev odkupa terjatev, ki jo ponujajo tudi banke.

»Storitev odkupa terjatev pri banki je lahko primerna za vsako podjetje, v vseh panogah, jo pa podjetja premalo izkoriščajo,« ugotavlja Matija Mazalović, specialist trgovinskega financiranja v NLB. Razlog za to je, da storitev podjetja premalo poznajo, še zlasti mala podjetja. Nekatera podjetja menijo tudi, da bo prodaja terjatev vplivala na odnos z dobaviteljem. V resnici je nasprotno, odnos z dobaviteljem se lahko celo izboljša, saj jim lahko na račun prodaje terjatev ponudijo daljše plačilne roke. Obstaja veliko razlogov, da se podjetja odločite za prodajo terjatev.

Ugoden in hiter vir financiranja

Iskanje primernih načinov financiranja in hitrega dostopa do sredstev je del vsakdana številnih podjetij. »Med oblike financiranja, katerih potencial še ni dovolj izkoriščen, spada tudi prodaja terjatev. Za to obliko financiranja se veliko podjetij odloči šele, ko uporabijo vse druge možnosti financiranja obratnega kapitala,« pojasnjuje Matija Mazalović.

Prodaja terjatev banki je lahko hiter in ugoden način financiranja. Sredstva na račun lahko prejmete še isti dan, ko je pogodba za odkup terjatev sklenjena in potrjena izjava dolžnika. Banka vam bo za odkup terjatev zaračunala diskont in nadomestilo za odkup terjatev. Strošek je odvisen od tveganja dolžnika, roka zapadlosti terjatve in nekaterih drugih dejavnikov. »Stroški so lahko tudi nižji od kratkoročnega kredita, ki bi ga najeli pri banki, zlasti če ima vaš kupec pri banki boljšo boniteto od vas,« dodaja Mazalović.

Ni vam treba čakati na plačila

Podjetja dobite plačilo za izdane račune šele ob dnevu zapadlosti računov. Če terjatve prodate, plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev dobite takoj in vam ni treba čakati do roka zapadlosti. Predvsem je to dobrodošlo na začetku poslovne poti in v obdobjih hitre rasti, ko so vložki v razvoj in trženje visoki, prilivov iz prodaje pa še ni dovolj.

Finančna sredstva brez večje zadolženosti podjetja

Prodaja terjatev ne ustvarja dolga, saj vam banka ne posodi sredstev, ampak so vir financiranja nezapadli računi. »S prodajo terjatev banki tako ne povečujete kreditne izpostavljenosti pri banki in imate dovolj kreditnega potenciala za morebitne nove investicije,« pojasnjuje Mazalović.

Dobra možnost financiranja ne glede na kreditno sposobnost vašega podjetja

Na začetku poslovne poti imajo podjetja veliko potreb po finančnih sredstvih, ki jih težko pokrivajo iz tekočega poslovanja in jih zato jih iščejo v zunanjih virih. Vendar so možnosti financiranja zagonskih podjetij omejene, saj so tveganja za kreditodajalce prevelika, visoka pa je pogosto tudi zadolženost podjetij. Zato na začetku poslovne poti kredit ni najboljša možnost financiranja. Finančna sredstva iz prodaje terjatev banki lahko pridobite tudi zagonska podjetja, saj ta ni odvisna od vaše kreditne sposobnosti, ampak bonitete vašega dolžnika.

Katere druge možnosti financiranja ima mlado podjetje, so odkrivali tudi v podjetju Medenka v pogovoru, ko so se z bančnimi svetovalci iz NLB v prejšnji sezoni Štartaj, Slovenija učili, kako obvladovati visoke stroške na začetku poslovanja, in kdaj se namesto za kredit raje odločiti za povečanje likvidnosti, npr. z odkupom terjatev

Skrb za pravočasno plačilo terjatev prevzame banka

Podjetja morate ves čas nadzorovati, ali so računi ob zapadlosti plačani, in če niso, dolžnike na to takoj opozoriti ali izvesti druge ukrepe. Vse to zahteva čas. Ko prodate terjatve banki, to skrb prevzame banka, vi pa se lahko posvetite osnovni dejavnosti. Zlasti za mala podjetja, ki nimate posebnih služb za nadzor odprtih terjatev, je to lahko veliko olajšanje.

NLB ponuja odkup terjatev z regresno pravico ali brez nje. »Banka ponudi regresni ali brezregresni odkup po presoji sprejemljivosti tveganja odstopnika/prodajalca in dolžnika/kupca. V praksi je več kot 80 odstotkov odkupov terjatev brez regresa do odstopnika/prodajalca,« pojasnjuje Mazalović.

Regresna pravica pomeni, da lahko banka, če na dogovorjeni dan ne prejme plačila s strani vašega dolžnika, plačilo zahteva od vas. Ob odkupu terjatev brez regresne pravice celotno tveganje neplačila prevzame banka. Vi plačilo dobite takoj in ne boste imeli skrbi in dela zaradi morebitnih zamud ali neplačil. Terjatev vam v tem primeru tudi ni treba zavarovati pri zavarovalnici, saj ne nosite več tveganja neplačila dolžnika. »S prodajo terjatev si podjetje izboljša tudi strukturo bilance stanja. Posledično pomeni to tudi morebitno boljšo bonitetno oceno pri banki in ugodnejše financiranje za prihodnje investicije,« dodaja Mazalović.

Bodo pa morda računi v primeru, ko banki prodate terjatev z regresno pravico, bolj verjetno plačani. Ko je na drugi strani banka, lahko kupci čutijo večjo odgovornost in bodo hitreje plačali račune, ko bodo zapadli.

Boljše informacije o vaših kupcih

Banke imamo dostop do kakovostnih javno dostopnih bonitetnih podatkov o poslovanju podjetij, dopolnjujemo pa jih tudi z lastnimi viri. Pod kakšnimi pogoji odkupimo terjatev, je koristna informacija tudi za vas in vam omogoča še bolj informirane odločitve o vaših novih in obstoječih kupcih.

Preverite možnosti odkupa terjatev v NLB

Pri upravljanju terjatev vam bo v pomoč vaš poslovni skrbnik v NLB, ki vam bo predstavil, kako lahko s prodajo terjatev izboljšate poslovanje podjetja. NLB ponuja odkup terjatev iz naslova nezapadlih računov ali dokumentarnih akreditivov, v domači in tuji valuti, z regresno pravico ali brez nje. Poslovni skrbnik vam bo pomagal izbrati pravo rešitev za vas.

Več o odkupu terjatev

  

januar, 2019

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.