Sestavni del posla so tudi tveganja - predvidite jih

Podjetja, ki rastejo organsko, se z izzivi rasti soočajo postopoma, če pa v podjetju pride do potrebe po nenadni širitvi, to lahko predstavlja težavo. Pomisliti je treba na številne dejavnike, toda z vnaprejšnjim načrtovanjem in pripravo različnih scenarijev, kaj se s poslom lahko zgodi, se da uspešno premostiti tudi takšen velik skok. O tem smo se ob primeru mlade podjetnice Nine Slapšak, ki je ustvarila naravni pralni prašek Odori in sodeluje v projektu Štartaj Slovenija, pogovarjali z Gregorjem Sakovičem, vodjem NLB Centra inovativnega podjetništva.


Kakšna tveganja prinaša širitev?

Tveganja so povezana tako z izdelkom kot podjetjem. Če si ogledamo dobavno verigo, se najprej pojavijo tveganja pri dobaviteljih. Kaj se zgodi, če dobavitelj ne more dobaviti zadostne količine ali ustrezne kakovosti surovine, ki jo podjetnik potrebuje za izdelavo svojega izdelka? Na takšne situacije se mora podjetnik pripraviti in si poiskati možno alternativo, bodisi pri enakem dobavitelju bodisi najti novega dobavitelja.

Naslednje tveganje, povezano s povečanjem proizvodnje, je možnost padca kakovosti izdelka ob povečanju količin. Podjetje mora imeti vzpostavljen sistem preverbe kakovosti od začetka do konca, da lahko zagotovi kakovost, ki jo kupec od njega pričakuje.

Vsako povečanje posla za podjetnika običajno pomeni tudi večjo finančno obremenitev, zato mora podjetnik načrtovati potrebna finančna sredstva, da bo lahko plačal dodatne zaposlene, material, proizvodnjo, nakup novega stroja ali nove proizvodne hale. Potrebna finančna sredstva si mora zagotoviti, preden začne s postopkom širjenja.

Podjetje mora upoštevati tudi to, da se s povečanjem proizvodnje povečajo tudi potrebe po zalogi. V zalogi se kopiči potencialni zaslužek, do katerega pa podjetje pride šele čez nekaj časa. Zato je treba pravilno predvidevati, kdaj bo lahko podjetnik iz zalog vzpostavil denarni tok, ki mu bo nato prinašal dobiček.

Denarni tok je kisik v delovanju podjetja

Denarni tok je treba načrtovati tako, da denar z računa ne bo odtekal hitreje kot lahko nanj priteka. Praktično to pomeni, da se podjetnik na primer z dobavitelji dogovori za čim daljše plačilne roke, da prilivi, ki jih dobi od kupcev, čim dlje ostanejo na računu. Pri kupcih pa skuša hkrati poskrbeti za čim krajše plačilne roke – na primer z dodatnimi ugodnostmi ob hitrem plačilu.

Upravljanje denarnega toka je vsaj toliko pomembno kot priprava izdelka in proizvodni postopek. V pomoč vsem podjetnikom smo zato v banki pripravili enostavno računalo denarnega toka. 

Podjetnik kot tveganje

Na začetku se pogosto zgodi, da podjetnik sam opravlja vse funkcije v podjetju – vodi razvoj, prodajo, proizvodnjo … Postavlja se vprašanje, kaj se zgodi, če se podjetniku kot edini osebi kaj pripeti, da ne more več opravljati svojega dela in zaradi tega propade celoten posel.

Ko podjetnik preskoči začetno raven, mora sčasoma poiskati pomoč ljudi s specialnimi znanji, da je učinkovitost posla boljša in lahko ima podjetje z manjšim finančnim vložkom boljše rezultate. Podjetje s samo eno osebo je na začetku ustrezna izbira, dolgoročno pa ne, saj lahko podjetnik pregori. V postopku rasti mora podjetnik poiskati tudi prave ljudi za ustrezna nova delovna mesta.

Kako določiti pravo ceno izdelka?

Preden se izdelek začne prodajati, je nujen izračun ustrezne cene, s katero lahko podjetnik stopi na trg. Zgodi se, da podjetniki pri tem pozabijo upoštevati marsikateri strošek in zato postavljena cena na trgu ne izkoristi siceršnjega potenciala izdelka. Osnova za izračun naj bo lastna cena, ki vključuje vse stroške, povezane z izdelavo izdelka: nabavne cene surovine, stroške dela, dobave, trženja ...

Nato je ceni treba dodati še stroške bančnega financiranja, če je podjetnik za svojo aktivnost pridobil finančni vložek banke, ki ga mora nato odplačevati. Ker so z vsakim poslom povezana tudi različna tveganja, je treba v ceno vračunati tudi strošek zavarovanj pred temi tveganji. Poleg tega mora podjetje upoštevati še druge stroške razvoja in širitve proizvodnje.

Podjetnik se mora zavedati, da na koncu k njegovi ceni svoj lonček pristavijo še ostali deležniki, na primer trgovine dodajo svojo maržo.

Preverite konkurenco in kupce!

Ko podjetnik izračuna svojo osnovno ceno, mora na trgu preveriti, kakšna je cena konkurenčnih izdelkov, hkrati pa dobro poznati svoj segment kupcev, da lahko na podlagi tega predvidi, ali ima kaj manevrskega prostora pri dvigu prodajne cene. Na primer na trgu, ki je zelo konkurenčen, kot v primeru pralnih praškov, je težje prodati izdelek, ki ga konkurenca prodaja za nižjo ceno.

Če se bo podjetnik temu prilagodil in ponudil nižjo ceno od trenutno veljavne na trgu, ne bo prejel toliko, kolikor bi lahko, in bo zato omejil prihodnje poslovanje podjetja. Če podjetnik postavi previsoko ceno, pa se bo kupec zelo verjetno odločil za konkurenčni izdelek.

Ne pozabite na edinstveno vrednost svojega izdelka

Pomemben element, ki se pogosto pozabi pri izračunu cene, je edinstvena vrednost izdelka. Na podlagi dobrega poznavanja kupcev in konkurence lahko podjetnik oceni, ali je kupec pripravljen plačati nekoliko več, ker gre na primer za eko izdelek.

Pri postavljanju cene je pomembno tudi, kakšni bodo distribucijski kanali izdelka – pri spletni prodaji je namreč cena lahko drugačna kot pa v redni prodaji.

Podjetniki včasih pozabijo upoštevati tudi zelo praktične stvari – poštnino pri pošiljanju izdelka, stroške bencina za podjetniške opravke, čas, ki ga sami porabijo za odpiranje novih prodajnih kanalov in iskanje dobaviteljev.

Ob poslovanju včasih pride do nepričakovanih situacij, zaradi katerih so potrebni dodatni stroški, na primer ko je treba poiskati strokovnjake za določeno področje, kot so odvetniki. Zato je dobro imeti v mislih tudi takšne scenarije in jih upoštevati pri določanju cene.

Nina Slapšak, Odori
»Pri NLB sem odprla svoj prvi podjetniški račun, pomagali so mi s POS-terminalom, mi svetovali, kako organizirati nekatere priprave na širitev proizvodnje. Ker trenutno še nimam prostorov, kjer bi lahko organizirala poslovni sestanek ali dogodek, je zame zelo dobrodošla ponudba CIP-a, saj lahko uporabim njihove prostore. To se mi zdi ena izmed izjemnih pozitivnih lastnosti Centra inovativnega podjetništva in njegove ekipe.«

Vrata CIP-a so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


november, 2017

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!