NLB SMS-Opomnik o prilivu na račun

Ob vsakem prilivu na poslovni račun, glede na izbrani znesek, na mobilni telefon prejmete SMS-Opomnik.

Kontaktirajte svojega skrbnika

Lastnosti

  • Prejemnika SMS-Opomnika o prilivu na račun določi zakoniti zastopnik na vlogi za prejem in označi mejno višino zneska prilivov, za katere želi prejeti SMS-Opomnik.
  • SMS-Opomnik o prilivu na račun bo poslan imetniku ali pooblaščencu računa po evidentiranem prilivu na račun v bančnih obdelavah.
  • SMS-Opomnik boste prejeli za prilive na poslovni račun v vseh valutah.
  • SMS-Opomniki o prilivih na račun se posredujejo med 5.30 in 23. uro vsak dan, vsi prejeti prilivi izven tega časa se hranijo in pošljejo v prvem jutranjem paketu.
  • SMS-Opomnik bo poslan tudi v primeru stornacije priliva.

Izberite med petimi razredi SMS-Opomnikov o prilivu na račun

Uporabnik lahko določi enega od razredov za prejem SMS-Opomnika o prilivu na poslovni račun:

Mejni zneski za pošiljanje sporočila - sporočilo se pošlje, če je znesek priliva toliko ali več

ne glede na znesek

50 EUR

200 EUR

500 EUR

1.000 EUR

Podatki, ki so navedeni v SMS-Opomniku o prilivu na račun

Primer vsebine poslanega SMS
za priliv: "NLB d.d.: Dne dd.mm.llll ste na racun 02XXX******XXXX prejeli priliv v visini 2.115,41 EUR."
za storno priliva: "NLB d.d.: Dne dd.mm.lll smo na racunu 02XXX******XXXX stornirali priliv v visini 14,77 EUR."

Naročilo SMS-Opomnika

1

Potrebni pogoji

Odprt NLB Poslovni račun in mobilni telefon.

2

Naročilo

Na prejem SMS-Opomnika o prilivu na računu se naročite pri svojem poslovnem skrbniku.

Kontaktirajte svojega skrbnika

Stroški

Nadomestilo za posredovanje SMS-Opomnika o prilivu na račun znaša 2,00 EUR na mesec, ne glede na število poslanih SMS-Opomnikov.

nlb spletna stran mastercard poslovni

Poslovna kartica Mastercard

Razširjena plačilna kartica z odloženim plačilom, namenjena vsem, ki želite preprosto in varno plačevati poslovne izdatke doma in v tujini.

NLB SMS Opomnik o stanju na računu

SMS-Opomnik o stanju na računu

O stanju denarnih sredstev na poslovnem računu vas obveščamo s SMS-sporočili na vaš mobilni telefon. Zjutraj ob 5.30 uri in zvečer ob 23. uri, vsak dan.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!