NLB SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika

SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika se pošilja pooblaščencu podjetja, ko posluje prek NLB Proklika.

Lastnosti

  • Prejemnik SMS-Alarma prejme potrditev, da so nalogi, oddani v izvršitev prek NLB Proklika, prispeli na strežnik banke v obdelavo.
  • V primeru, da uporabnik prejme SMS-Alarm, nalogov pa ni oddajal v izvršitev, lahko ukrepa in pokliče na tehnično podporo uporabnikom +386 01 477 20 60 vsak delovnik med 8. in 20. ter ob sobotah med 9. in 19. uro ali na številko NLB Kontaktnega centra +386 01 477 20 00 24 ur dnevno, kjer bomo skušali plačila ustaviti.
  • Uporabnik namestitvene verzije lahko prejme eno SMS-Alarm za več hkrati poslanih paketov/nalogov - omejitev je en SMS za največ 1.000 nalogov v enem ali več paketih, ki so bili poslani hkrati.
  • Uporabnik NLB Proklik WEB verzije pri oddaljenem podpisovanju za vsak podpisan paket oz. seznam hkrati podpisanih nalogov, prejme svoj SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika.
  • Prejemnik SMS-Alarma v primeru, da so vsa plačila v isti valuti, prejme SMS s podatkom o številu poslanih nalogov in kontrolnim seštevkom nalogov.
  • Če so vsi poslani nalogi v isti valuti, bo ob seštevku navedena tudi valuta (npr. EUR).
  • Če so zneski v različnih valutah, ob seštevku valuta ne bo navedena.
  • Uporabnik prejme SMS-Alarm le za uspešno poslane naloge na strežnik. Nalogi zavrnjeni takoj ob oddaji na strežnik, niso upoštevani v skupnem številu in znesku poslanih nalogov in jih uporabnik v Arhivu nalogov vidi kot zavrnjene.
  • Pošiljanje SMS-Alarmov: 24 ur dnevno, vsak dan.

Naročilo SMS-Alarma

1

Potrebni pogoji

Prejemnik SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika mora biti uporabnik NLB Proklika in mobilnega telefona.

2

Naročilo

Na prejem SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika mora pooblaščenca naročiti zakoniti zastopnik podjetja z obrazcem NLB Proklik 5, ki ga odda pri poslovnem/operativnem skrbniku v banki. Obrazec podpišeta zakoniti zastopnik in pooblaščenec.

Stroški

Nadomestilo za posredovanje SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika znaša 0,10 EUR na posamezno sporočilo.

NLB Proklik

NLB Proklik

Elektronska banka - odprta 24/7, v kateri lahko z računalnikom hitro, preprosto in varno izvajate različne bančne storitve.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!