NLB SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika

SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika se pošilja pooblaščencu podjetja, ko posluje prek NLB Proklika.

Lastnosti

  • Prejemnik SMS-Alarma prejme potrditev, da so nalogi, oddani v izvršitev prek NLB Proklika, prispeli na strežnik banke v obdelavo.
  • V primeru, da uporabnik prejme SMS-Alarm, nalogov pa ni oddajal v izvršitev, lahko ukrepa in pokliče na tehnično podporo uporabnikom +386 01 477 20 60 vsak delovnik med 8. in 20. ter ob sobotah med 9. in 19. uro ali na številko NLB Kontaktnega centra +386 01 477 20 00 24 ur dnevno, kjer bomo skušali plačila ustaviti.
  • Uporabnik namestitvene verzije lahko prejme eno SMS-Alarm za več hkrati poslanih paketov/nalogov - omejitev je en SMS za največ 1.000 nalogov v enem ali več paketih, ki so bili poslani hkrati.
  • Uporabnik NLB Proklik WEB verzije pri oddaljenem podpisovanju za vsak podpisan paket oz. seznam hkrati podpisanih nalogov, prejme svoj SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika.
  • Prejemnik SMS-Alarma v primeru, da so vsa plačila v isti valuti, prejme SMS s podatkom o številu poslanih nalogov in kontrolnim seštevkom nalogov.
  • Če so vsi poslani nalogi v isti valuti, bo ob seštevku navedena tudi valuta (npr. EUR).
  • Če so zneski v različnih valutah, ob seštevku valuta ne bo navedena.
  • Uporabnik prejme SMS-Alarm le za uspešno poslane naloge na strežnik. Nalogi zavrnjeni takoj ob oddaji na strežnik, niso upoštevani v skupnem številu in znesku poslanih nalogov in jih uporabnik v Arhivu nalogov vidi kot zavrnjene.
  • Pošiljanje SMS-Alarmov: 24 ur dnevno, vsak dan.

Naročilo SMS-Alarma

1

Potrebni pogoji

Prejemnik SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika mora biti uporabnik NLB Proklika in mobilnega telefona.

2

Naročilo

Na prejem SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika mora pooblaščenca naročiti zakoniti zastopnik podjetja z obrazcem NLB Proklik 5, ki ga odda pri poslovnem/operativnem skrbniku v banki. Obrazec podpišeta zakoniti zastopnik in pooblaščenec.

Stroški

Nadomestilo za posredovanje SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika znaša 0,10 EUR na posamezno sporočilo.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!