So za vaš posel značilna nihanja? Banka vam jih pomaga premostiti!

Nekateri posli so močno odvisni od sezone prodaje ali ciklov nabave, kar zelo dobro vesta podjetnika Gregor Gazvoda in Valentina Radić, ki v slovenske domove prinašata vrhunsko kavo Iconic Speciality Coffee in sta del projekta Štartaj Slovenija. Gibanje prilivov in odlivov v podjetju je vedno treba upoštevati tudi pri določitvi dinamike, povezane z bančnim financiranjem, o čemer smo se pogovarjali z Gregorjem Sakovičem, vodjem NLB Centra inovativnega podjetništva.


Koliko obratnega kapitala podjetnik potrebuje za vzpostavitev posla?

Enostavnega izračuna ni, je pa pri tem izredno pomembno načrtovanje. Višina obratnega kapitala je v grobem odvisna od obsega poslovanja, odstotka porabljenega materiala in plačilnih pogojev. Treba je upoštevati tako nabavni kot proizvodni in prodajni cikel.

Pri nabavnem ciklu moramo na primer pregledati dobavne in plačilne roke z dobaviteljem, pri proizvodnem natančno razčleniti stroške in določiti tveganja, ki so povezana s proizvodnjo, pri prodajnem ciklu pa predvsem upoštevati plačilne roke na strani kupcev. Za izračun obratnega kapitala je tako treba razčleniti vse procese, da se ugotovi dejanska potreba po kapitalu.

Ob tem se je treba zavedati, da običajno višina obratnega kapitala v podjetju ni stalna, temveč niha, saj lahko nanj vplivajo ciklične in sezonske okoliščine. Na začetku ima na primer podjetje več stroškov kot prihodkov zaradi zagona poslovanja, izdelave izdelkov ali vzpostavitve storitev, obenem pa takrat še ne prejema plačil kupcev.

Upoštevanje nihanj

Banka mora tudi pri financiranju upoštevati dejavnik sezonskega nihanja, če je ta značilen za nek posel. Tako se s kreditojemalcem dogovori za vračila obrokov glede na možnosti, ki jih izkaže predvideni denarni tok. Čas za črpanje kredita se določi v obdobju vlaganja, vračila pa v sezoni prodaje.

V primeru podjetja Iconic Speciality Coffee denarni tok ni enakomeren, temveč cikličen, saj je treba pridelek kave zakupiti vnaprej, da se zagotovi zadostna količina za posel. Prilivi od prodaje nato postopoma prihajajo vse leto. V skladu s tem je zato treba določiti pravo dinamiko tako črpanja kredita kot obrokov njegovega vračila, ki ustreza dinamiki prilivov na bančni račun.

Pri tem je zelo pomembno, da podjetnik dobro pozna svoj posel in zna takšna nihanja ali ciklični denarni tok predvideti. Zato se denarni tok ne načrtuje zgolj za tri mesece, temveč za leto ali dve vnaprej. V banki lahko na njegovi podlagi poiščemo najboljšo rešitev za podporo podjetju pri izpeljavi posla.

Valentina Radić, Iconic Speciality Coffee
»Ko sva izvedela za obseg naročenih količin v Sparu, sva preračunala, koliko kave morava kupiti in kakšen strošek to predstavlja. Ugotovila sva, da tega sama ne bova zmogla financirati, ker sva pred tem že kupila nekaj opreme za pražarno. Videla sva tudi, da potrebujeva večje prostore. Tako je bilo treba plačati surovine, embalažo in najemnino za večje prostore, za kar sva potrebovala finančna sredstva v zelo kratkem času. Na NLB so nama svetovali, kako se izogneva določenim tveganjem, in nama zelo hitro zagotovili sredstva.«

Priročna rešitev za nihanja prilivov in odlivov

V primeru pogostih nihanj vplačil, prilivov in odlivov na banki običajno predlagamo limit na poslovnem računu, ki je podoben limitu na osebnem računu. Podjetje lahko sredstva porablja in vrača do dogovorjene višine limita po potrebi, namena ni treba opredeliti vnaprej. Tako ima vedno na zalogi določena finančna sredstva za primer, ko se nenadoma pojavi potreba po njih.

Pri tem se obresti obračunajo le za porabljeni del limita, ne pa za celoten znesek, kot velja za klasični kredit. Z limitom so podjetju enostavno na voljo dodatna denarna sredstva, ko jih potrebuje, brez potrebe po dodatnem bančnem potrjevanju.

Podoben finančni instrument za kratkoročno financiranje do enega leta je revolving kredit. Tudi pri njem so mogoča večkratna črpanja in vračanja glede na potrebe podjetja, vendar je pred črpanjem sredstev iz revolving kredita o tem treba obvestiti banko, ki ga nato odobri. Revolving kredit se običajno uporablja za nekoliko višje zneske kot limit na poslovnem računu.

Obe obliki sta namenjeni uravnavanju likvidnosti podjetja pri velikih nabavah in postopni prodaji, pogosto v kombinacijami z drugimi oblikami kreditov. Bančno svetovanje, katera oblika je najprimernejša za določeno podjetje, pa vedno temelji na preučitvi poslovanja in denarnega toka ter poznavanju značilnosti panoge, v kateri podjetje deluje.

Gregor Gazvoda,  Iconic Speciality Coffee
»Pri velikih poslovnih projektih človek ne more brez banke, če ni ravno milijonar. Ne more vsega sam financirati, sploh na začetku poslovne poti. Do sedaj sva poslovala v majhnem obsegu in ni bilo potrebe po tako velikem finančnem vložku. Zdaj, ko sva potrebovala pomoč, pa sva zelo cenila, da je bila ta hitra in razumevajoča.«

Zavarujte svoje dediče

V nekaterih podjetniških ekipah je samo ena oseba tista, ki skrbi za proizvodnjo in osnovno dejavnost podjetja. Kot v primeru Gregorja, ki je glavni motor podjetja in ima posebno znanje za kakovostno praženje kave. Če bi se njemu kaj zgodilo, bi lahko celoten posel propadel. Tveganju se lahko izogne s tem, da opravi prenos znanja na koga drugega.

V povezavi z banko pa obstajajo finančni instrumenti, ki vsaj delno zavarujejo takšno vrsto tveganj. Ob odločanju za kredit zato NLB predlaga življenjsko zavarovanje Vita Odgovorna. V primeru smrti lastnika oz. direktorja podjetja zavarovalnica Vita banki odplača kredit in dedičev ne terja za neodplačani del kredita. S tem se zavaruje dediče, na katere bi sicer padlo breme kredita.

Vrata so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


november, 2017

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!