Spremljajte poslovanje in se ustrezno prilagodite

Ko je Aljaž Deu, iznajdljivi podjetnik, ki se je v projektu Štartaj Slovenija predstavljal s predpripravljeno maso za palačinke Palačinke takoj!, izgubil službo, se je domislil, da se bo preživljal s peko palačink. Ob tem je ves čas spremljal svoje poslovanje in se naučil marsikatere poučne lekcije, med drugim tudi tega, kako čim bolj optimalno organizirati celotno poslovanje. Pri tem in vseh drugih bančno-finančnih izzivih vam lahko pomaga tudi banka, kar  je NLB s partnerji dokazala tudi v 3. sezoni projekta Štartaj Slovenija. Gregor Sakovič, vodja NLB Centra inovativnega podjetništva, nam je na primeru izdelka Palačinke takoj! predstavil nekaj glavnih podjetniških načel.     


Pripravite poslovni načrt

Aljaževa pot v podjetništvo se je začela, ko je izgubil službo, a hkrati dobil idejo, kaj bi želel delati. Začel peči palačinke, ker je v tem obenem videl tudi poslovno priložnost in možnost zaslužka, predvsem pa je imel do tega strast, ki je osnova za podjetništvo. Prav ta strast do tega, kar počne, mu je tudi pomagala prebroditi začetne težave in usvojiti lekcije, ki so pomembne za vsakega podjetnika. Zavedati se je treba, da ideja sama ne zadošča, ampak da jo je treba podkrepiti s poslovnim načrtom, nato izdelek preizkusiti na trgu, potem pa se nenehno prilagajati razmeram na trgu in povratnim informacijam kupcev.

Prav tako pa podjetniki tudi ne smete obupati, kadar poslovanje ne steče tako, kot ste si zamislili, saj bo treba tekom življenjske dobe podjetja spremeniti marsikateri element poslovanja. Aljaž je imel idejo, poslovni načrt in izdelek, nato pa je nekaj časa trajalo, da je poslovanje steklo.

Z leti je na trgu dobil potrditev glede kakovosti svojega izdelka, pojavila pa se je težava, kako razširiti poslovni model, saj bi večanje prihodkov s povečanjem dejavnosti (tj. peke palačink) pomenilo tudi povečanje investicije in stroškov. Zato je bilo treba prevetriti poslovni model. Aljaž se je odločil za prodajo predpripravljene mase za palačinke na trgovskih policah, kar je pomenilo celovito spremembo poslovnega modela (nova ponudbena vrednost izdelka, nov segment kupcev, v celoti spremenjeno marketinško pozicioniranje, nove distribucijske poti, novi poslovni partnerji ...) in je za seboj potegnilo povečanje proizvodnje, povečanje potreb po financiranju za nabavo surovin, stroškov zalog in skladiščenje, obenem pa tudi potrebo po dodatnih finančnih sredstvih za investicijo v osnovna sredstva. Znašel se je torej v povsem novem poslovnem okolju s povsem drugačnimi potrebami.

Aljaž Deu, Palačinke takoj!

»Palačinke so se prilepile name, kot se prilepijo na ponev, če je ne očistiš dobro, in zdaj smo nerazdružljivi. Ko me nekaj navduši, postanem igriv kot majhen otrok in se s težavami ukvarjam šele pozneje. Delam toliko napak, da nimam drugega, kot da se učim iz njih. Spomnim se ponosa, ko sem dostavil prve palete izdelkov, ki jim je hitro sledila prva lekcija iz prodaje, kjer se seveda nenehno učiš. O neuspehu govorim, če se ti zgodi nekaj hudega in odnehaš. Če ne odnehaš, potem vsak neuspeh postane uspeh oziroma koristna šola za naprej. In če kaj ne deluje, kot na primer meni, ko sem po 14 ur na dan pekel palačinke in ni šlo, se ne oklepajmo osnovne ideje, ampak se zasukajmo in poskusimo nekaj novega.«

Organizirajte poslovanje

Ena od dilem podjetnikov je, kako organizirati dobavno verigo, proizvodni del in pot do kupca. To je takoimenovana veriga vrednosti, saj nam pove, koliko denarnih sredstev je vezanih v posameznem sredstvu (sem prištevamo osnovna sredstva – investiranje ter obratna sredstva in zaloge – financiranje) in kdaj bo podjetje ta sredstva pridobilo nazaj v denarno obliko. Tukaj velja nenapisano pravilo: prihodek je dober, dobiček še boljši, denar na računu pa je kralj.

V tej točki se je v Aljaževo zgodbo vključila banka: skupaj z bančnim svetovalcem sta pregledala potrebe po financiranju, obenem pa sta optimizirala tudi njegov poslovni model in tako se je Aljaž odločil za možnost delnega outsourcinga. Našel je partnerja, v tem primeru dobavitelja surovin, ki mu je lahko dobavil surovine v skladu z zahtevano kakovostjo in cenovno ugodno in pripravil zmes po receptu. Aljaž pa je sam poskrbel za pakirnico in vanjo investiral lastna finančna sredstva, saj je kupil pakirni stroj (osnovno sredstvo). 

Učinkovitost verige vrednosti je odvisna od členov v njej. Za podjetnike je pomembno, da imate finančno močne dobavitelje, ker vam bodo lahko tako dobavljali kakovostne surovine in omogočali nemoteno oskrbo, od njih pa morate kupovati čim ceneje in se dogovoriti za čim daljši plačilni rok. Po drugi strani pa morate podjetniki poskrbeti, da kupcu oziroma naročniku izdelke prodate čim dražje, po možnosti s predplačilom ali vsaj s čim krajšim plačilnim rokom. Zaradi vsega tega je ključno, da zelo natančno spremljate pričakovane finančne spremembe plačilnih rokov dobaviteljev ali kupcev, saj bo vsaka sprememba vplivala na finančno moč podjetja in njegovo možnost preživetja.

Poznavanje in razumevanje denarnih tokov je bistveno za razumevanje poslovanja podjetja in si tako zagotavlja informacije o prejemkih in izdatkih pri poslovanju podjetja v določenem obdobju, daje pa tudi vpogled v različne aktivnosti v okviru investiranja in financiranja. Za pomoč pri načrtovanju in izračunu denarnega toka vam je lahko v pomoč tudi NLB-jev kalkulator denarnega toka.

Preden se začnete pogajati z dobavitelji glede pogojev posla, se skrbno pripravite in  preverite dobaviteljevo boniteto (pri tem lahko sodeluje tudi banka, in sicer prek javnih vpogledov v AJPES, GVIN idr.), saj boste tudi na ta način obvladovali poslovna tveganja. To še posebej velja v primerih, kot je Aljažev, saj trenutno posluje samo z enim dobaviteljem, ki pa ima v celotni sliki ključno vlogo. Banka bi v tem primeru to lahko ocenila kot neprimerno strukturo, kar potencialno povečuje tveganje za poslovanje. To tveganje lahko zmanjšate tako, da poiščete alternative in potencialno razpršite mrežo dobaviteljev.

Banka ima v teh primerih na voljo instrument zavarovanja finančnih in nefinančnih obveznosti, in sicer bančno garancijo, s katero podjetniki zavarujete tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti tudi s strani dobaviteljev. Garancija vedno pomeni denarno obvezo garanta do upravičenca v primeru, ko je kršena osnovna pogodbena obveznost. Garancija ostaja v veljavi tudi, če gre naročnik v stečaj, prisilno poravnavo ali preneha s poslovanjem. Tovrstni instrumenti pa vam pomagajo pri konkurenčni prednosti in pogajalski moči.

Gregor Sakovič, vodja NLB Centra inovativnega podjetništva

»Ko smo se z Aljažem pogovarjali na prvih sestankih in razčlenjevali poslovni model, smo dali vse možnosti na mizo in našli rešitev, in sicer je del proizvodnje zaupal zunanjemu izvajalcu. Kot banka imamo veliko izkušenj v velikem segmentu podjetništva in vpogled v različne zgodbe, zato lahko podjetnikom podamo napotke, kaj bi bila lahko v danem primeru najbolj optimalna pot. Za banko je zelo pomembno, da spremlja podjetnika in ga pozna, da sta v stalnem stiku in da sodelujeta, s čimer se gradi tudi zaupanje, ki mora vladati med vsemi udeleženimi poslovnimi partnerji.«

Načela vitke proizvodnje

Ker je Aljaž del svoje dejavnosti oddal zunanjemu izvajalcu, je s tem znižal začetno investicijo, potreboval je manj obratnega kapitala in lahko se je osredotočil na druge podjetniške dejavnosti (na primer trženje). Za delovanje po metodi vitke proizvodnje je ključno, da s čim manj poskušate opraviti čim več – manj človeškega napora, manj opreme, v krajšem času, na manj prostora, hkrati pa še vseeno izpolnjujete kupčeve zahteve.

Tradicionalna podjetja se večinoma osredotočajo na konkurenco, reševanje težav, temeljito načrtovanje in pripravo poslovnega načrta, ki temelji na raziskavah trgov, ocenah trendov in tradicionalnem razvojnem procesu, posledično pa se veliko časa in denarja vloži v realizacijo ideje, ki je na trgu še nepreverjena. Zato se vitko podjetništvo ukvarja s preverjanjem same ideje. Podjetniki idejo preizkušate med kupci, neposredno na trgu prek izdelka ali prototipa. Tako lahko spremljate odziv trga, od strank pridobite povratne informacije in se nato na podlagi izkušnje odločite, ali boste idejo realizirali, dopolnili, spremenili ali šli v povsem drugo smer. Pri tem se je treba zavedati, da ideja ni samo izdelek, ampak gre pri njej za celoten poslovni model.

Vitek način vodenja temelji na maksimiziranju vrednosti za končne uporabnike, torej kupce, in na sočasnem minimiziranju odvečnega truda. Princip vitkega podjetništva je veliko bolj dinamičen ter usmerjen v procese in predvidevanje morebitnih težav ter hiter odziv s spremembo v poslovnem modelu. S tem vam predstavlja optimalen okvir za razvoj novih izdelkov in spoznavanje vaših kupcev.

Vrata v CIP-u so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


april, 2020

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!