V teh razmerah se bodo oblikovala dolgoročna partnerstva

Novi koronavirus je v zadnjih tednih in mesecih dodobra pretresel ne le naš vsakdan, ampak že pušča opazne posledice tudi v gospodarstvu. Na vprašanja o učinkih in posledicah hibernacije gospodarstva, ki jih je prinesla epidemija, odgovarja Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo v NLB.


Zamislimo si, da se pogovarjamo januarja, torej še preden smo na trgu začutili učinke novega koronavirusa. V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo?

Slovensko gospodarstvo je nedvomno bistveno bolje pripravljeno na krizo, kot je bilo leta 2008. Generalno je v dobri kondiciji ter ima v glavnem kakovostno lastniško strukturo in stabilno finančno krvno sliko. Meja rentabilnosti posameznih sektorjev se je dvignila, večina panog je stroškovno optimiziranih, bolj produktivnih in usmerjenih v izvoz. 

Zmanjševanje gospodarske aktivnosti v začetku leta je bilo rezultat cikličnega umirjanja, zajezitev katerega bo zaradi COVID-19 šoka težko napovedati. Napovedi v začetku 2020 so kazale na rahlo umirjanje gospodarske aktivnosti ter stabilno ali celo malo višjo inflacijo v Sloveniji in na evrskem območju kot v državah Jugovzhodne Evrope. Dejstvo je, da so naročila tako v evrskem območju kot v Sloveniji v letu 2019 upadala, vendar pa nakupi prebivalstva še niso kazali znakov umirjanja porabe, kar je zelo pomembno, saj je potrošnja prebivalstva za Slovenijo pomemben dejavnik stabilnosti gospodarstva. 

Kar bi še posebej izpostavil, je zelo velika diverzifikacija slovenskega gospodarstva v primerjavi z veliko večino zahodnih ekonomij, in prav to bo izjemnega pomena za potrebne prilagoditve na morebitne zunanje ali notranje spremembe v ekonomskem okolju.

V celotni sliki je treba omeniti tudi prebivalstvo, ki ima v primerjavi s prejšnjo krizo razmeroma visoke prihranke in je tako bolj sposobno absorpcije morebitnih šokov. 


Pa se premaknimo v sedanjost. Kako gledate na trenutno hibernacijo slovenskega gospodarstva, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa?

Dejstvo je, da izbruh koronavirusa po svetu in doma že pušča opazne posledice tudi v slovenskem gospodarstvu. Kot spremljamo, sta njegovi prvi žrtvi turizem in transport, prizadeta so tudi podjetja, ki so posredno in neposredno vpeta v svetovne dobavne verige. Predvideva se, da bo izbruh koronavirusa najbolj ohromil samozaposlene ter mikro in mala, pa tudi srednja podjetja, na katerih sloni celotno slovensko gospodarstvo. 

Bi pa poudaril, da široka diverzifikacija slovenskega gospodarstva zagotovo predstavlja prednost, prav tako veliko število različnih branž, zato se lahko po naših ocenah Slovenija razmeroma hitro postavi nazaj v ustaljene tirnice, če le ta negotova situacija in obdobje kriznih razmer ne bosta trajala predolgo. Ključno je, da Evropa maksimalno usklajeno in odgovorno prične s postopnim odpiranjem posameznih gospodarskih panog. To dejstvo, skupaj s sistemskimi ukrepi vlade in Banke Slovenije, sprejetimi v podporo gospodarstvu, nam vsekakor lahko pomaga pri premagovanju posledic izbruha epidemije.


Kako pa ocenjujete situacijo širše v regiji, kjer posluje NLB Skupina, kakšne so razmere tam? 

Pozorno spremljamo situacijo v celotni regiji in opažamo, da večina držav sprejema podobne ukrepe, kot jih poznamo pri nas. Pričakujem, da bo situacija relativno dobro obvladana tudi po državah Zahodnega Balkana. Ključno je, da bodo vlade in zdravstveni sistemi zdržali in uspešno obvladali prvi val okužb. Kar bi priporočil, je osebna izolacija ter dosledno spoštovanje ukrepov zdravstvene stroke in vlad.
 
Še posebej pa gre poudariti, da tudi v trenutnih razmerah vse naše banke nudijo zanesljivo in trdno oporo lokalnim ekonomijam, sodelavci v mednarodnem poslovanju pa so vsak dan v stiku tako z našimi bankami kot s podjetji. Ne glede na izredne razmere in epidemijo pa tudi NLB d.d. normalno spremlja vse večje projekte v regiji in posluje skladno z načrti. Predvidevamo, da se bo življenje kmalu vrnilo v stare tirnice in ključno je, da so naše stranke v dobri kondiciji in na to maksimalno pripravljene. 


Kako ste v banki pripravljeni na zaostreno situacijo v gospodarstvu?

NLB je kapitalsko izrazito trdna in kot taka pripravljena, da prispeva svoj del k zagotavljanju likvidnosti za podjetja. Odlikuje jo tudi visoka likvidnost, ki temelji na trdni bazi depozitov prebivalstva, kar je ključnega pomena za ohranjanje našega stabilnega položaja ter nam omogoča hitro premagovanje posledic epidemije. Ne glede na zaostrene razmere in omejitve, ki smo jih sprejeli za zaščito svojih zaposlenih in strank, še vedno poslujemo normalno. Bančni svetovalci za podjetja so strankam na voljo prek telefona ali e-pošte od doma, sicer pa v NLB Kontaktnem centru stojimo strankam ob strani 24 ur na dan, vse dni v tednu. Prav tako delujejo vsi ključni sistemi banke, to je dnevno zagotavljanje gotovine tako prebivalstvu kot ključnim trgovcem, plačilni sistemi tako doma kot v tujini. Potekajo tudi vsi posli trgovinskega bančništva, saj so na voljo vsi plačilni in zavarovalni instrumenti kot so garancije, akreditivi in odkupi terjatev, kar še posebej pridobiva na pomenu ob zaostreni mednarodni ekonomski situaciji.

Lahko zagotovim, da se vsaki naši stranki individualno posvetimo in poskušamo poiskati ustrezne rešitve za izhod iz trenutne zaostrene likvidnostne situacije, ki je prizadela praktično vsako drugo slovensko podjetje. Število prošenj za nova likvidnostna sredstva se je izjemno povečalo, na kar sem še posebej ponosen pa je, da smo jih veliko večino uspešno realizirali in s tem vsaj delno pomagali številnim našim strankam pri absorpciji likvidnostnega šoka. 

Poleg kolegov in kolegic na »prvih bojnih linijah« bi rad še posebej pohvalil izjemen angažma sodelavcev iz ostalih delov banke – predvsem imam v mislih kolege iz sektorja tveganj, zalednih služb in IT-ja. S skupnimi močmi smo se ažurno prilagodili trenutnim razmeram in kar najbolj pohitrili vse odločevalske in procesne postopke, da bi bili lahko karseda učinkoviti pri servisiranju naših strank. V tem trenutku je hitrost in učinkovitost ukrepov ključnega pomena. 


Andrej Lasič

"Kot banka smo danes v drugačnem položaju, kot smo bili na začetku prejšnje krize in verjamemo, da lahko tako med kot po zaključku epidemije odigramo pomembnejšo vlogo pri sanaciji razmer v gospodarstvu. Ključno je razumeti, da bomo tudi v prihodnje financirali programe, ki bodo imeli v prihodnosti perspektivo. Dober poslovni projekt z zdravimi finančnimi parametri bo v naši banki vedno dobrodošel."

Kako ocenjujete ravnokar sprejet prvi 'protikorona' paket?

V NLB pozdravljamo ukrepe vlade za pomoč slovenskemu gospodarstvu. Ocenjujemo, da so narejeni koraki v pravo smer in da se vsi deležniki (država, banke, druge finančne institucije ...) tokrat odzivamo hitreje kot v prejšnji krizi. 

Ključno vodilo vseh odločevalcev naj bo načelo enostavnosti in hitrosti vpeljave ukrepov v prakso. Glavni del zakonodaje, poleg socialnih blažilnikov za tiste, ki bodo začasno izgubili delo, je zagotavljanje ustrezne likvidnosti za gospodarske družbe, ki bodo prizadete zaradi epidemije.

Ocena je, da bo letošnji primanjkljaj v likvidnosti približno 3 do 4 milijarde evrov in verjamem, da lahko večino tega nadomestimo banke z ustrezno pomočjo države preko jamstvenih shem, tako kot je to sprejela že večina sosednjih držav. 

Poudarjam, da bomo v NLB del rešitve in ne del problema ter si bomo prizadevali za maksimalno usklajeno delovanje vseh deležnikov. Verjamem, da bomo vse banke in seveda tudi NLB z bančnimi vzvodi podpirale okrevanje podjetij po koncu koronske paralize gospodarstva.


Kako ste se v banki pripravili na implementacijo zakona?

V banki smo se v zadnjem času intenzivno pripravljali na implementacijo interventnega zakona in smo dobro pripravljeni na to, da lahko podpremo vse naše poslovne stranke. Ocenjujemo, da bo glede na trenutno izjemno zahtevno situacijo podjetij precej naših strank izkoristilo interventni zakon, zato v tem mesecu pričakujemo veliko število oddanih vlog za odlog odplačevanja kredita. Naše ekipe že intenzivno delajo na realizaciji zahtevkov, da ustrezno prilagodimo odplačilne načrte in s tem pozitivno vplivamo na denarne tokove družb ter s tem izboljšamo likvidnost v sistemu.


Kaj svetujete strankam, ki se že soočajo z nezmožnostjo poravnave kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19? 

Svetujemo, da stranke oddajo vlogo za odlog plačila obveznosti takoj, ko zaznajo morebitne težave pri odplačevanju kreditnih obveznosti. Sicer je vlogo potrebno oddati najpozneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije, tako da imamo vsi skupaj časa več kot dovolj. V kolikor vloga ne bo ustrezala pogojem zakona in ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosijo za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v NLB, in niso vezani na zakon. Predlagamo, da kontaktirajo svetovalca za podjetja. Na individualnem nivoju bomo ocenili situacijo in poiskali najustreznejšo rešitev za zdravo poslovanje podjetja.


In tudi sicer, kako podjetnik lahko sam ublaži negativne posledice aktualnega dogajanja na njegovo poslovanje?

Ključnega pomena za posel je, da podjetja že sama maksimalno poskrbijo za izboljšanje likvidnosti in da spremljajo denarni tok svojega podjetja. V negotovih razmerah je poznavanje in načrtovanje denarnega toka pravzaprav že nujno za normalno poslovanje. V ta namen je podjetjem na voljo naš pripomoček – kalkulator denarnega toka.

Bistveno torej je, da tudi sama podjetja naredijo vse, kar je v njihovi moči, da minimizirajo trenutno težko situacijo in se prvenstveno posvetijo le tekočemu poslovanju in obvladovanju obratnega kapitala.

Če pride do nenadnega poslabšanja razmer, je nujno, da ukrepamo hitro. Svetujemo, da se stranke, če se v času koronavirusa znajdejo v negotovi situaciji, čimprej obrnejo na svetovalca za podjetja oziroma na sodelavce v podjetniških financah, kjer pripravljajo paket storitev za naše stranke, kot odziv na COVID -19. S svojimi izkušnjami in znanjem bodo ocenili njihovo situacijo, pomagali pogledati na posel tudi z drugih zornih kotov, razmislili o pomembnih okoliščinah in predlagali najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje za premostitev trenutnih likvidnostnih težav.

Pa pogled v bližnjo prihodnost?

Težko je oceniti, kdaj se bodo razmere umirile, toda ko se bo življenje vrnilo v normalo, verjamem, da bo za veliko večino podjetij vrnitev težka, a uspešna. Kot banka smo danes v drugačnem položaju, kot smo bili na začetku prejšnje krize in verjamemo, da lahko tako med kot po zaključku epidemije odigramo pomembnejšo vlogo pri sanaciji razmer v gospodarstvu. Ključno je razumeti, da bomo tudi v prihodnje financirali programe, ki bodo imeli v prihodnosti perspektivo. Dober poslovni projekt z zdravimi finančnimi parametri bo v naši banki vedno dobrodošel.

Kar je vsaj zame ključna ugotovitev v trenutnih razmerah in kar me še posebej navdaja z optimizmom pa je dejstvo, da imamo izjemno dober zdravstveni sistem in da ukrepi za zaščito prebivalstva pred okužbami delujejo. Čeprav zapovedana socialna distanca od vseh nas zahteva primerno disciplino in  celo odrekanja, vsi spoštujemo začasna pravila. Dejansko prav vsi čutimo, da smo v istem čolnu in da bomo le skupaj zmogli obvladati to zelo zahtevno situacijo. To zbuja optimistična pričakovanja, da bo še pred iztekom prvega polletja življenje in delo steklo v normalnih okvirjih. Enako velja tudi za NLB in prav v teh razmerah se bodo oblikovala dolgoročna partnerstva. 

Verjamemo namreč v dolgoročen, partnerski odnos in v teh izrednih razmerah je prav, da stopimo skupaj in si pomagamo. Znana ljudska modrost pravi, da v stiski spoznaš človeka; enako velja tudi za banko. Tu smo za naše stranke – v vsem, kar sledi.

Pomagamo vam pri premostitvi poslovnih težav zaradi koronavirusa

Razumemo težave, v katerih ste se znašla podjetja zaradi globalnega širjenja koronavirusa, in vam želimo pomagati pri premostitvi likvidnostnih težav. Pomembno je, da tudi ob takem nenadnem poslabšanju razmer ukrepamo hitro. Zato smo tudi v NLB pripravljeni na to in vam bomo pomagali pri iskanju najprimernejših rešitev, da tudi vnaprej ohranite normalno poslovanje. Obrnite se na svojega svetovalca za podjetja, ki vas bo seznanil z možnostmi, ki vam jih kot banka lahko ponudimo.

Želim, da me pokličete

april, 2020

Denarni tok odloča o usodi podjetja

Kalkulator za izračun denarnega toka

Za uspešno poslovanje mora podjetnik poznati in načrtovati tudi denarni tok svojega podjetja, kar pa je lahko izziv celo za izkušene podjetnike. Pomagajte si z našim kalkulatorjem denarnega toka!

Vsak uspešen podjetnik ve, da za dober posel ni dovolj samo dober nos. Pomembno je znati doseženo tudi ohraniti in še obogatiti. Pri tem je vloga dobre banke zelo pomembna.

Podjetniške finance

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!