Zavarovanje valutnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zaščiti pred spremembami valutnih razmerij.

Če blagovne posle s tujino sklepate z odloženim rokom plačila, ste izpostavljeni tveganju neugodnega gibanja medvalutnih tečajev. Sprememba tečaja ne bo vplivala samo na denarni tok že sklenjenih poslov, temveč tudi na prihodnji denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov.

Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti, razvijamo pa tudi prilagojene rešitve za individualne potrebe podjetja.

Valutni terminski posel (FX Forward)

Zavarovanje za krajše obdobje, do 18 mesecev:

 • če izvažate blago in/ali storitev ter pričakujete prilive v tuji valuti;
 • če kupujete blago in/ali storitev ter imate obveznosti v tuji valuti;
 • če imate kredit v tuji valuti.

Je najpreprostejši in najpogostejši instrument za zaščito pred valutnim tveganjem.

Je zavezujoč dogovor med strankama o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska tuje valute po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla, in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

S sklenitvijo takega posla si podjetje »zaklene« vrednost tečaja za nakup valute na določen dan v prihodnosti. Podjetje tako že ob sklenitvi posla ve, koliko lokalne valute bo potrebovalo za plačilo v drugi valuti.

Značilnosti:

 • zavezujoč dogovor med strankama (obveza);
 • fizična dobava ob dospetju posla;
 • individualen dogovor glede zneska in ročnosti;tečaj določi banka;
 • likviden trg za klasične valutne pare za več mesecev vnaprej;
 • z banko je treba podpisati pogodbo za sklepanje IFI;
 • morebitna zavarovalna kritja (ob večjih tržnih nihanjih), ki so dogovorjena ob sklenitvi posla in ki se ob zapadlosti vrnejo stranki;
 • ob sklenitvi posla ni dodatnih stroškov, ki bi bremenili denarni tok podjetja.

Več

Valutna zamenjava (FX SWAP)

 • za zavarovanje pred valutnim tveganjem;
 • za prestavljanje zapadlosti terminskega posla;
 • za uravnavanje likvidnosti v tuji valuti.

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in podjetjem o takojšnjem (promptnem) nakupu (prodaji) določenega zneska ter hkratni terminski prodaji (nakupu) enakega zneska tuje valute.

Značilnosti:

 • omogoča »prestavitev« predhodno sklenjenih terminskih poslov ali opcij;
 • uravnavanje likvidnosti v tuji valuti;
 • takojšnji nakup (prodaja) in hkratni dogovor tečaja za terminsko prodajo (nakup);
 • zavezujoč dogovor med strankama (obveza);
 • individualen dogovor glede zneska in ročnosti;
 • tečaje določi banka;
 • likviden trg za klasične valutne pare za več mesecev vnaprej;
 • z banko je treba podpisati pogodbo za sklepanje IFI;
 • morebitna zavarovalna kritja (ob večjih tržnih nihanjih), ki so dogovorjena ob sklenitvi posla in ki se ob zapadlosti vrnejo stranki;
 • ob sklenitvi posla ni dodatnih stroškov, ki bi bremenili denarni tok podjetja.

Več

Valutna opcija (FX option)

Zavarovanje za krajše obdobje, do 12 mesecev:

 • če ste ob sklenitvi posla pripravljeni plačati premijo;
 • če izvažate blago in/ali storitev ter pričakujete prilive v neevrski valuti;
 • če kupujete blago in/ali storitev ter imate obveznosti v neevrski valuti;
 • če imate kredit v neevrski valuti.

Opcija kupcu oziroma lastniku opcije daje pravico (ne obveze) prodaje ali nakupa dogovorjenega zneska deviz na dogovorjeni datum v prihodnosti (evropska opcija) ali v določenem prihodnjem obdobju (ameriška opcija) po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla. Ob tem lastnik ne prevzema nobene dodatne obveznosti, izdajatelju opcije pa mora plačati znesek v višini cene opcije oziroma opcijsko premijo.

Značilnosti:

 • Je pravica za kupca opcije.
 • Je obveza za prodajalca opcije.
 • Kupec opcije prodajalcu plača premijo. Za kupca je to strošek ob sklenitvi posla.
 • Individualno dogovorjen znesek, datum poravnave in izvršilni tečaj: kupec opcije lahko sam določi nominalni znesek, tečaj in ročnost. Vse to se odrazi v premiji, ki jo je obvezan plačati.
 • Na dan zapadlosti bo opcijo izkoristil le, če bo izvršilni tečaj po opciji boljši, kot je tržni, sicer bo tujo valuto prodal po tržnem tečaju.
 • Namenjene so uvoznikom in tudi izvoznikom, ki so ob sklenitvi posla pripravljeni plačati premijo.

OPOZORILO!
Instrument ni namenjen neprofesionalnim strankam.

Več

Sklenitev izvedenega finančnega instrumenta (IFI)

1

Vzpostavitev poslovnega odnosa

A. Še nimate sklenjene pogodbe za poslovanje z IFI?

 • Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za sestanek
 • Priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe.
 • Pridobitev LEI kode.

B. Že imate sklenjeno pogodbo za poslovanje z IFI?

 • Pokličite nas za informativno ponudbo.

Naročite se na sestanek

2

Pridobitev informativne ponudbe

Informativno ponudbo pridobite po telefonu ali elektronski pošti.

Poslovalnica za borzno posredovanje in trgovanje s strankami
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Telefon: 01 476 91 99
Faks: 01 476 50 10
e-naslov: sales@nlb.si

Kontaktne osebe:
Mateja Janežič: 01 476 9194
Marko Černigoj: 01 476 2668

3

Sklenitev in potrditev posla

 • Posel se potrdi po telefonu ali elektronski pošti.
 • Pred sklenitvijo posla je treba vplačati začetno zavarovalno kritje (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Po sklenitvi posla vam banka pošlje potrdilo o sklenjenem poslu (»zaključnico«), ki ga morata podpisati obe pogodbeni stranki.
 • Stranka mora zagotoviti dodatno zavarovanje v času trajanja posla (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Na dan zapadlosti posla je treba zagotoviti kritje sredstev skladno s podatki iz potrdila o sklenjenem poslu.

Stroški

Strošek sklenitve terminskega posla

Pri sklepanju terminskega posla ne zaračunavamo provizij ali premij, torej ni dodatnih stroškov, ki bi bremenili denarni tok podjetja.

Strošek sklenitve valutne zamenjave

Pri sklepanju valutne zamenjave ne zaračunavamo provizij ali premij, torej ni dodatnih stroškov, ki bi bremenili denarni tok podjetja.

Strošek sklenitve valutne opcije

Plača se premija za plačilo opcije.

Dobro poznavanje instrumentov je pogoj za sklenitev posla.

Pred začetkom poslovanja se je treba seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti.

Naročite se na brezplačne jutranje novice in spremljajte dogajanje na finančnih trgih.

Naročite se na jutranje novice

Pogosta vprašanja

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Se ne morete izogniti avansu?

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.