Velika podjetja,  institucije in čezmejno financiranje

V NLB podjetjem sledimo od ustanovitve prek vseh faz poslovnega cikla. Skupinam podjetij s podobnimi poslovnimi izhodišči, potrebami in pričakovanji smo prilagodili organizacijo banke ter nadgradili kompetence poslovnih skrbnikov, tako da vam lahko kar najbolje in najhitreje sledijo.

Z ustanovitvijo posebnega organizacijskega področja za ključne komitente smo povezali najširša znanja in izkušnje strokovnih ekip v NLB d.d. in NLB Skupini z edinim ciljem - zagotavljati polno finančno podporo delovanju in najzahtevnejšim poslovnim projektom velikih podjetij, korporacij in državnih institucij na domačih in tujih trgih, s posebnim poudarkom na trgih srednje in južne Evrope.

V segment velikih podjetij in institucij tako uvrščamo vsa podjetja, ki se skladno z zakonom o gospodarskih družbah uvrščajo med velika podjetja in imajo letne prihodke nad 30 mio evrov in/ali izpostavljenost v NLB za skupine komitentov pravnih oseb nad 10 mio evrov. Glede na različne potrebe podjetij se v to skupino lahko uvrščajo tudi podjetja, ki izpolnjujejo druga merila, kot je na primer povezanost v skupino podjetij.

Poslovanje s ključnimi komitenti

Jaka Tomažič
direktor Poslovanja s ključnimi komitenti

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje s ključnimi komitenti
Trg republike 2, 1520 Ljubljana


M: 051 604 894
F: 01 476 20 70
E: jaka.tomazic@nlb.si


Poslovanje z državo in institucionalnimi investitorji 

Ines Knez
vodja Poslovanja z državo in institucionalnimi investitorji

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje z državo in institucionalnimi investitorji
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 470 70 90 
M: 041 741 138 
F: 01 425 51 90
E: ines.knez@nlb.si


Poslovanje z velikimi podjetji

Daniel Podunavac
vodja Poslovanja z velikimi podjetji

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje z velikimi podjetji
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 476 24 92
M: 041 790 429 
F: 01 425 51 90
E: daniel.podunavac@nlb.si


Svetovanje ustrezne strukture virov in čezmejno financiranje

Aleš Anžlovar

direktor Svetovanja ustrezne strukture virov in čezmejnega financiranja

NLB d.d. Ljubljana, Svetovanje ustrezne strukture virov in čezmejno financiranje
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 476 26 18
M: 041 790 423
F: 01 425 51 90
E: ales.anzlovar@nlb.si

Prevzemi in združitve (M&A)

Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Izdajanje vrednostnih papirjev

Izdajanje vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev.

keyvisual mednarodna placila

Mednarodna plačila za samo 5 EUR

Vsi, ki poslujete na izbranih trgih jugovzhodne Evrope v okviru bank članic NLB Skupine, lahko precej prihranite pri mednarodnih plačilih.


Pogosta vprašanja

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila ter nebančni udeleženci. Vlogo centralnega posrednika v sistemu ima družba Bankart.

Prek Sistema e-račun je poleg e-računa možno izmenjevati vse e-dokumente, ki so neposredno povezani z e-računi (e-dobavnica, e-naročilnica, e-dobropis, e-bremepis, e-opomin, e-predračun...). Prejemniki lahko prejeti e-dokument prek sistema zavrnejo izdajatelju.

Sistem vsem udeležencem ponuja poenostavitve, ki jih omogoča elektronska izmenjava podatkov (uvoz, izvoz, avtomatska obdelava podatkov). Z elektronsko izmenjavo računov in ostalih e-dokumenotv, prijav na prejem e-računa, e-povratnic in dostavnic, udeleženci sistema ne potrebujete več izmenjave podatkov na papirju.
Poleg izmenjave e-računov, e-prijav in ostalih e-dokumentov v NLB lahko poskrbimo tudi za vlaganje e-računov v e-arhiv, če podjetje pred tem sklene pogodbeno razmerje za e-arhiviranje s podjetjem Mikrocop.

V Sistemu e-račun vam e-prijave pošiljajo tudi prejemniki, ki želijo e-račune prejemati prek nebančnih udeležencev.
Pri obdelavi e-prijave upoštevajte podatek BIC kode pošiljatelja e-prijave/bodočega prejemnika e-računov:

  • v primeru, da je e-prijava poslana prek ene izmed bank, je BIC koda pošiljatelja BIC koda banke, kateri pripada račun (TRR).;
  • v primeru, da je e-prijava poslana prek nebančnega udeleženca, je BIC koda pošiljatelja BIC koda nebančnega udeleženca.

V Sistemu E-račun imamo vključene naslednje nebančne udeležence:

  • podjetje ZZI d.o.o. z BIC kodo BIZBSI20ICL,
  • podjetje Bass d.o.o. z BIC kodo BASSSI2DICL (vključitev 1. 2. 2019).
Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!