Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Velika podjetja in institucije

V NLB podjetjem sledimo od ustanovitve prek vseh faz poslovnega cikla. Skupinam podjetij s podobnimi poslovnimi izhodišči, potrebami in pričakovanji smo prilagodili organizacijo banke ter nadgradili kompetence poslovnih skrbnikov, tako da vam lahko kar najbolje in najhitreje sledijo.

Z ustanovitvijo posebnega organizacijskega področja za ključne komitente smo povezali najširša znanja in izkušnje strokovnih ekip v NLB d.d. in NLB Skupini z edinim ciljem - zagotavljati polno finančno podporo delovanju in najzahtevnejšim poslovnim projektom velikih podjetij, korporacij in državnih institucij na domačih in tujih trgih, s posebnim poudarkom na trgih srednje in južne Evrope.

V segment velikih podjetij in institucij tako uvrščamo vsa podjetja, ki se skladno z zakonom o gospodarskih družbah uvrščajo med velika podjetja in imajo letne prihodke nad 50 mio evrov ali zadolženost pri NLB Skupini nad 10 mio evrov. Glede na različne potrebe podjetij se v to skupino lahko uvrščajo tudi podjetja, ki izpolnjujejo druga merila, kot je na primer povezanost v skupino podjetij.
Andrej Lasič
direktor Poslovanja s ključnimi komitenti

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje s ključnimi komitenti
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 470 70 15
F: 01 425 51 90
E:  andrej.lasic@nlb.si

"Lahko zatrdim, da smo se po zaključku ključnih projektov programa preobrazbe banke na trg vrnili kot vodilni pri financiranju infrastrukturnih projektov, prestrukturiranju slovenske ekonomije in aktivnem servisiranju naših strank. Poleg že prepoznane zanesljivosti in strokovnosti se bomo potrudili bolje razumeti vašo finančno situacijo in vam proaktivno slediti pri vaših poslovnih ciljih. Zavedam se, da je ključni predpogoj in osnova aktivnega financiranja vsake komercialne banke dovolj visok in stabilen obseg bančnih vlog. Visok in stabilen obseg bančnih vlog, ki se bliža 6 milijardam evrov, je ena  ključnih prednosti NLB, kar dokazuje, da ima banka pri svojih strankah visoko stopnjo zaupanja. Pridružite se nam, da bo uspešnih zgodb vedno več! "

Andrej Lasič
direktor Poslovanja za ključne komitente

Poslovanje z velikimi podjetji

Jaka Tomažič
vodja Poslovanja z velikimi podjetji

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje z velikimi podjetji
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 476 26 92
M: 051 604 894
F:  01 476 20 70
E:  jaka.tomazic@nlb.si


Poslovanje z državo in institucionalnimi investitorji 

Dejan Krajnc
vodja Poslovanja z državo in institucionalnimi investitorji

NLB d.d. Ljubljana, Poslovanje z državo in institucionalnimi investitorji
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 476 24 92
M: 051 300 980
F:  01 252 24 61
E:  dejan.krajnc@nlb.si

V NLB smo gonilna sila  finančnega prestrukturiranja gospodarstva v Sloveniji. Projekte prestrukturiranja vodimo  skladno s Slovenskimi načeli prestrukturiranja finančnih dolgov v gospodarstvu, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije. 

Uspešno koordiniramo zlasti največje in najzapletenejše primere, med njimi lahko izpostavimo  Skupino Mercator , Skupino Pivovarna Laško , TPV Novo mesto in  Trimo .

Pri tem  smo s svojo aktivno vlogo  v ključnih slovenskih podjetjih  ohranili več kot 15.000 delovnih mest. Po uspešnem finančnem prestrukturiranju z daj družbe same s polno odgovornostjo nadaljujejo tudi poslovno sanacijo.

Ob koncu leta 2014 se na področju prestrukturiranja kot koordinator in agent posvečamo 930 poslovnim subjektom v okviru 124 poslovnih skupin s skupno izpostavljenostjo 1,2 milijarde evrov.

Pri tem izpostavljamo, da je v gospodarstvu treba procese prestrukturiranja nadaljevati in konkurenčno utrditi poslovne modele podjetij, saj bodo le tako lahko še naprej zniževala stopnjo zadolženosti, še zlasti z doseganjem nove poslovne rasti. Taka podjetja so lahko privlačna za strateška partnerstva in nove naložbe v lastniški kapital. Robustni poslovni modeli in mednarodna konkurenčnost sta najboljši zagotovili za gospodarsko rast in visoko stopnjo zaposlenosti.

Prevzemi in združitve (M&A)

Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Izdajanje vrednostnih papirjev

Izdajanje vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev.

e racun za izdajatelje

E-račun za izdajatelje

Z izdajanjem e-računa znižate stroške poslovanja, saj poenostavite svoje procese, postopno ukinete papirno poslovanje in avtomatizirate procese knjiženja v računovodski aplikaciji.


Pogosta vprašanja

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.

E-račun lahko uporabljajo vsi segmenti strank v banki, vsak za svoje potrebe.

Izdajatelji računov - podjetja vzpostavijo elektronsko pripravo računov v svoji računovodski aplikaciji, ki mora formiranje e-računa omogočati. Izdajatelj lahko za pripravo e-računov najame tudi zunanje podjetje, ki se s tovrstnimi storitvami ukvarja.
Manjšim izdajateljem e-računa je na voljo ročni vnos e-računa v NLB Prokliku .

Prejemniki računov- fizične in pravne osebe morajo biti za prejem e-računa aktivirani kot uporabniki elektronskega poslovanja (NLB Klik in NLB Proklik za stranke NLB) in se na prejem e-računa prijaviti.
Prejemniki prek NLB Proklika morajo v banki svojim pooblaščencem določiti dodatna pooblastila za delo z e-računi!
Uporabnikom NLB Klika in NLB Proklika je na voljo e-prijava, ki je enostavna. Če izdajatelj e-prijave prek e-banke ne omogoča, se zainteresirani prejemnik e-računa lahko prijavi neposredno pri izdajatelju.
Ali izdajatelj, na katerega se želite prijaviti, omogoča e-prijavo prek e-banke, lahko preverite v medbančnem Registru izdajateljev.

Ministrstvo za finance je v uradnem listu konec decembra 2013 izdalo zakon, ki predpisuje, da morajo od 1. januarja 2015 naprej, vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Za pravi elektronski račun šteje račun, pripravljen v xml standardu ali enem od elektronsko berljivih standardov za avtomatsko nadaljnjo obdelavo. E-računov od 1. 1. 2015 v javni sektor ni dovoljeno poslati po elektronski pošti. Od 1.1.2016 naprej je potrebno v e-račun (eSlog 1.5 ali 1.6) vnašati tudi obvezne dodatne podatke, ki jih zahteva UJP.

Testiranje
UJP omogoča, da e-račune, pripravljene za javni sektor, pred prvim produkcijskim pošiljanjem prejemnikom, testirate. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu .

Priloge e-računu, ki presegajo 2 MB - prek UJP ovd
E-račun pošljete prek svoje e-banke, priloge e-računu, ki presegajo 2MB pa, skladno z navodili UJP, odložite na odložišče velikih datotek. Dostop in navodila najdete na vstopni spletni strani UJP .

Elektronska zavrnitev e-računa v medbančnem Sistemu e-račun ni podprta. Podprta je le interno v aplikaciji UJP Net, ki jo uporabljajo proračunski uporabniki (PU) in si na relaciji PU-PU račune lahko zavračajo. V primeru, da PU elektronsko zavrne e-račun, ki ga prejme od izdajatelja v NLB, taka zavrnitev ne pride do uporabnika NLB Proklika in zavrnjeni e-račun ostaja v statusu izvršen. PU mora zavrnitev e-računa še naprej pošiljati v pisni obliki.

Izmenjava e-dobropisov v sistemu ni uradno podprta, dobropisa uporabniki NLB Proklika ne morete pripraviti prek ročnega vnosa e-računa. Dobropise zato še naprej pripravljajte in izmenjujte v do sedaj uporabljani obliki.

pospeseno naprej banner

Pospešeno naprej!

Pridružite se nam, da bo uspešnih zgodb vedno več.

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja : *
Podatek je obvezen.
Ime : *
Podatek je obvezen.
Priimek : *
Podatek je obvezen.
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja : *
Podatek je obvezen.
Ime : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Priimek : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov : *
Podatek je obvezen.
Email *
Matična številka : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka : *
Podatek je obvezen.
Sporočilo : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.