Izvajanje plačil v času od 2. do 5. aprila 2021

V večini držav Evropske unije je v petek, 2. aprila 2021 praznik in dela prost dan, ponedeljek, 5. aprila 2021, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 2. aprila 2021 ne bodo delovali, zato bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:

Domača plačila

  • plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, mobilnih bank Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom in video klica, bomo izvedli isti dan po urniku za izvajanje domačih plačil v evrih;
  • plačila v evrih na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vsa plačila, ki ste jih uporabniki elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, mobilnih bank Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom in video klica že posredovali v izvedbo z valuto 2. april 2021, ter plačila, oddana na bančnem okencu in prek tržnih poti 2. aprila 2021, bomo izvedli prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 6. aprila 2021. Plačila, ki jih boste uporabniki posredovali v izvedbo v četrtek, 1. aprila 2021 po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvedbo v torek, 6. aprila 2021.
  • takojšnja plačila Flik prek mobilne denarnice NLB Pay se med fizičnimi osebami izvajajo nemoteno 24/7, ne glede na to, pri kateri slovenski banki imajo odprt račun.

​​​​

Množična plačila SEPA

V petek, 2. aprila 2021, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 2. april 2021, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 6. april 2021. Če želite izvedbo množičnih plačil SEPA na 2. april 2021 le za prejemnike v NLB, vas prosimo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 2. april 2021. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 6. april 2021. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 6. april 2021 je treba posredovati najpozneje 31. marca 2021 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 6. april 2021 je treba posredovati najpozneje do 1. aprila 2021 do 9. ure.

Druga plačila

Čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:

Datum prejema/

obdelave

DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu UPN/SEPA*

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu VP70

Ostala plačila v EUR (oddana na VP70) ter plačila v SEK, RON in USD

Plačila v ostalih valutah

31. 3. 2021 31. 3. 2021

1. 4. 2021

1. 4. 2021

6. 4. 2021

1. 4. 2021

1. 4. 2021

6. 4. 2021

6. 4. 2021

6. 4. 2021

  2. 4. 2021**

6. 4. 2021

7. 4. 2021

6. 4. 2021

7. 4. 2021

*V skladu z Urnikom za izvajanje plačil se za plačila oddana na obrazcu UPN/SEPA, izvršena na SEPA nedosegljive banke določa enak datum poravnave, kot za čezmejna plačila oddana na obrazcu VP70.

**Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan, 6. 4. 2021.

Dodatne informacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!