Izvajanje plačil v času od 7. do 10. aprila 2023

V večini držav Evropske unije je v petek, 7. aprila 2023 praznik in dela prost dan, ponedeljek, 10. aprila 2023, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 7. aprila 2023 ne bodo delovali, zato bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:

Domača plačila

  • plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, telefonske banke NLB Teledom in video klica, bomo izvedli isti dan po urniku za izvajanje domačih plačil v evrih;
  • plačila v evrih na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vsa plačila, ki ste jih uporabniki elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, telefonske banke NLB Teledom in video klica že posredovali v izvedbo z valuto 7. april 2023, ter plačila, oddana na bančnem okencu in prek tržnih poti 7. aprila 2023, bomo izvedli prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 11. aprila 2023. Plačila, ki jih boste uporabniki posredovali v izvedbo v četrtek, 6. aprila 2023 po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvedbo v torek, 11. aprila 2023.
  • takojšnja plačila prek mobilne denarnice NLB Pay: med računi fizičnih oseb se izvajajo nemoteno 24/7, ne glede na dan in ne glede na to, pri kateri slovenski banki imajo odprt račun.
  • plačila oddana prek mobilnih bank Klikin in Klikpro kjer sta datum oddaje plačila in izvršitve isti dan in ob pogoju, da je banka prejemnika plačila dosegljiva za prejem takojšnjih plačil, se izvajajo nemoteno 24/7 in to ne glede ali ima prejemnik plačila odprt račun v NLB ali pri drugih bankah v Sloveniji (za vnaprej oddana plačila z valuto 7. april 2023 pa velja, da bodo izvršena prvi delovni dan, to je torek, 11. aprila 2023).

Množična plačila SEPA

V petek, 7. aprila 2023, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 7. april 2023, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 11. aprila 2023. Če želite izvedbo množičnih plačil SEPA na 7. april 2023 le za prejemnike v NLB, vas prosimo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 7. april 2023. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 11. april 2023. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 11. april 2023 je treba posredovati najpozneje 5. april 2023 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 11. april 2023 je treba posredovati najpozneje do 6. aprila 2023 do 9. ure.

Druga plačila

Čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:

Datum prejema/

obdelave

DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO

Čezmejna plačila v EUR, oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti*

Ostala plačila v EUR ter plačila v BAM, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, MKD, NOK, PLN, RON, RSD, SEK, USD

Plačila v ostalih valutah

5. 4. 2022 5. 4. 2022

6. 4. 2022

11. 4. 2022

6. 4. 2022

6. 4. 2022

11. 4. 2022

11. 4. 2022

  7.4.2022**

11. 4. 2022

11. 4. 2022

12. 4. 2022

*V skladu z Urnikom izvajanja plačil se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke določa enak

datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.

**Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan,

11. 4. 2023.

Potrdila o izvršenem plačilu bodo stranke prejele po zgornjem urniku.

Dodatne informacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!