Vrednotenje podjetij

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni skladno z mednarodnimi standardi vrednosti (MSOV).

Opis storitve

Pri ocenjevanju vrednosti uporabljamo različne metode vrednotenj (npr. metodo diskontiranega denarnega toka, metodo primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, metodo čiste vrednosti sredstev, ipd.), odvisno od posameznih dejavnikov vrednotenja.

Ocenjevanje vrednosti podjetij izvajamo za različne namene:

  • prevzeme, združitve, prodaje in nakupe podjetja ali njegovega dela, dokapitalizacije, delitve in oddelitve, izstope družbenikov, menedžerske odkupe in odkupe z zadolžitvijo,
  • investicijske odločitve,
  • računovodsko poročanje,
  • davčne namene,
  • sodne spore.

Reference

Ocenjevana družba
Perutnina Ptuj d.d. vrednotenje družbe
Marex d.o.o. vrednotenje družbe

Mipro d.o.o.

vrednotenje družbe
Dinos d.d. vrednotenje družbe

Stroški, splošni pogoji in politike

Splošni pogoji in politike


Kontakti

Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana

Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si

Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si

Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si

Taja Mohorčič
telefon: (01) 476 38 31
e-naslov: taja.mohorcic@nlb.si

Mitja Ahčin
telefon: (01) 476 91 55
e-naslov: mitja.ahcin@nlb.si

Izdajanje vrednostnih papirjev

Izdajanje vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev.

Prevzemi in združitve (M&A)

Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje

Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj!

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!