Zavarovanja

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Ponudba zavarovanj življenjske zavarovalnice NLB Vitapo novem tudi za podjetja in podjetnike.

NLB Vita Tujina krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ter medicinsko asistenco v slovenskem jeziku v primeru bolezni ali poškodbe v tujini.

Zavarovanje, ki ga vaši zaposleni ne potrebujejo.
Razen, kadar ga.

Zdravstveno zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah in podjetniških centrih, vse podrobnosti o zavarovanjih pa najdete na spletnih straneh družbe NLB Vita.

Zavarovalnica, ki sklepa zdravstvena, nezgodna in življenjska zavarovanja, je NLB Vita d.d., Ljubljana. Zavarovanje prodaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ki pri tem nastopa kot zavarovalni posrednik. NLB d.d. v skladu z Zakonom o zavarovalništvu vodi register zavarovalnih posrednikov. Vpogledi in izpisi so možni vsak delovni dan med 8. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 476 48 61.