Zavarovanja za podjetja

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Ponudba zavarovanj Vite, življenjske zavarovalnice, po novem tudi za podjetja in podjetnike.

NLB Vita Tujina krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ter medicinsko asistenco v slovenskem jeziku v primeru bolezni ali poškodbe v tujini.

Zavarovanje, ki ga vaši zaposleni ne potrebujejo.
Razen, kadar ga.

Zdravstveno zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah in podjetniških centrih, vse podrobnosti o zavarovanjih pa najdete na spletnih straneh družbe Vite, življenjske zavarovalnice, d.d..

Zavarovalnica, ki sklepa zdravstvena, nezgodna in življenjska zavarovanja, je Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.. Zavarovanje prodaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ki pri tem nastopa kot zavarovalni posrednik. NLB d.d. v skladu z Zakonom o zavarovalništvu vodi register zavarovalnih posrednikov. Vpogledi in izpisi so možni vsak delovni dan med 8. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 476 48 61.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!