Zavarovanje poslovanja

Podjetja, ki želijo dolgoročno uspešno poslovati, morajo pravočasno sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja tako v mednarodni trgovini kot pri poslovanju doma. Uporabite lahko instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Instrumenti trgovinskega bančništva (trade finance)

Ste kupec, prodajalec ali posrednik v dobavni verigi? Poslujete s tujino? Z izbiro pravega instrumenta ali kombinacije instrumentov lahko zmanjšate tveganja, poslovanje pa si bistveno olajšate in ga tudi financirate. Informacije o izbiri pravega instrumenta so na voljo tudi v zloženki Storitve trgovinskega bančništva.

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.
Za vas pregledamo garancijo domače ali tuje banke, izdano v korist vašega podjetja.
Način plačila, s katerim zmanjšate plačilno tveganje in hkrati financirate svoj posel.
Način plačila, s katerim hkrati zavarujete tveganja in financirate svoje nakupe.
Dokumenti proti plačilu, Dokumenti proti akceptu menice Cash Against Documents (CAD), Documents Against Payment (D/P), Documents Against Acceptance (D/A)

Izvedeni finančni instrumenti

Nestanovitnost obrestnih mer ob dolgoročni politiki financiranja izpostavlja podjetja obrestnemu tveganju. Podjetja, ki poslujete s tujino, ste izpostavljena tudi tveganju neugodnega gibanja medvalutnih tečajev. S pomočjo izvedenih finančnih instrumentov lahko del tveganj prenesete na druge tržne udeležence.

Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zavarovanju poslovanja pred obrestnim tveganjem.
Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zaščiti pred spremembami valutnih razmerij.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!