Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj in s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Opis storitev

Skladno s potrebami in željami naših strank lahko storitve opravimo v okviru zaključene celote ali posameznega sklopa prevzemnega oziroma združitvenega procesa (skrbni pregled, vrednotenje podjetja, priprava pravnih in drugih dokumentov).

Naš glavni cilj je z učinkovito izvedbo postopka doseči optimizacijo prihodkov iz transakcije in razbremeniti naročnike.


Reference

Prevzemne ponudbe v teku

Prevzemna ponudba za odkup delnic oznake TKHG in delnic oznake TKHH ciljne družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d. d.

Prevzemna ponudba za odkup delnic oznake TKHG in delnic oznake TKHH ciljne družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d. d., Za Savo 6, Hrastnik, ki jo v imenu in za račun prevzemne družbe NANOTEHNA PLUS, družba za tehnologijo, razvoj in inženiring, d.o.o., Imeno 30C, Podčetrtek, izvaja NLB d.d. Veljavnost ponudbe je od vključno 6. 12. 2018 do vključno 7. 1. 2019, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z Zpre-1.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d. d. (1,2 MB)

IZJ-DEN Obrazec izjave o sprejemu ponudbe za delnice TKHG (132 KB)

IZJ-DEN Obrazec izjave o sprejemu ponudbe za delnice TKHH (131 KB)

Prevzemna ponudba za odkup delnic oznake TSIR ciljne družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d.

Prevzemna ponudba za odkup delnic oznake TSIR ciljne družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d., Pohorska ulica 9, Maribor, ki jo v imenu in za račun prevzemne družbe A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, izvaja NLB d.d. Veljavnost ponudbe je od vključno 7. 12. 2018 do vključno 4. 2. 2019, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z Zpre-1.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d. (2,1 MB)

IZJ-DEN Obrazec izjave o sprejemu ponudbe za delnice TSIR (133 KB)

Prodaje družb v teku


Izvedeni prevzemi, prodaje in iztisnitve manjšinskih delničarjev

Uspešne prodaje delnic v letu 2018:

Prodajana družba Storitev
NLB Nov penziski fond AD Skopje Prodaja 100 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža).

Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2018:

Prevzemnik Storitev
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.

Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2017:

Prevzemnik Storitev
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holdingov.
Slovenski državni gozdovi, d.o.o. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SNEŽNIK, podjetje za proizvodnjo in storitev, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev.
ECO-INVESTMENT, a.s. in ECO-INVEST SVK, a.s. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PALOMA, higienski papirji, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev.
KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja, d.o.o. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev.

Uspešne prodaje delnic v letu 2016:

Prodajana družba Storitev
TRIMO, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d. Prodaja 97 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža).
TRIMO MSS, modularne prostorske rešitve, d.d. Prodaja 45 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža).

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2016:

Prevzemnik Storitev
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d. 

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2014:

Prevzemnik Storitev
PISTOTNIK upravljanje z družbami, trgovina in storitve, d.o.o. Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.o.o.
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb, d.o.o. Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje, d.d.

Uspešne prevzemne ponudbe v letih 2010, 2011 in 2012 :

Prevzemnik Storitev
TERRA AUSTRALIS, trgovina in gostinstvo, d.o.o. (2012) Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe RRC računalniške storitve, d.d.
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. (2011) Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža ciljne družbe EL-TEC MULEJ, elektro-termo center, d.o.o.
SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. (2010) Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža ciljne družbe Carso trgovina, d.o.o.

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2009:

Prevzemnik Storitev
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
(25. 9. 2009 - 2. 11. 2009)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PRIMOŽ TRUBAR, založništvo, d.d. Kranj
PARTNER IN, naložbe in svetovanje, d.o.o., TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., NOSAN ZVONE in NOSAN MOJCA
(9. 1. 2009 - 9. 3. 2009)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o.
(22. 1. 2009 - 18. 2. 2009)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LESNINA trgovina s pohištvom, d.d

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2008:

Prevzemnik Storitev
IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o.
(17. 10. 2008 - 13. 11. 2008)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.d.
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, GLEN trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana in PUBLIKUM TREZOR d.o.o., Ljubljana
(19.8.2008 -15.9.2008)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LESNINA trgovina s pohištvom, d.d., Ljubljana
PULSAR HOLDING, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.o.o. Ljubljana (5. 6. 2008 - 14. 7. 2008) Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KRONA HOLDING, finančna družba d.d., Ljubljana
EERSTE NIEDERING FONDS B.V., 1082MD Amsterdam, Nizozemska
(11. 6. 2008 - 9. 7. 2008)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SIVENT, družba tveganega kapitala d.d., Ljubljana
FOKUSS , financiranje razvojnih projektov, d.o.o., 1000 Ljubljana
(21. 5. 2008 - 18. 6. 2008)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba d.d., Ljubljana
 

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2007:

Prevzemnik Storitev
FIDINA, finančne in nepremičninske storitve d.d., 1000 Ljubljana in družbe CBH, finančno in poslovno svetovanje d.d., Celje
(3.10.2007 - 30.10.2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d., Ljubljana
FOND INVEST, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana
(29. 8. 2007 - 26. 9. 2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d., in FINETOL, finančna družba d.d.
(1.8.2007 - 29.8.2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d., 1000 Ljubljana
KD HOLDING, finančna družba, d.d.
(6.6.2007 - 4.7.2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
KOVINOPLASTIKA LOŽ, družba pooblaščenka, d.d.
(10. 5. 2007 - 21. 6. 2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov, d.d.
AKTIVA INVEST, Holdinška družba, d.d.
(25. 4. 2007 - 5. 6. 2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AKTIVA NALOŽBE, investiranje in upravljanje naložb, d.d.
PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, družbe RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.d. in družbe TALIS trgovsko storitvena družba d.o.o.
(2.4.2007 - 3.5.2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe DELO časopisno in založniško podjetje d.d.
ALISIO, gostinstvo in turizem, d.o.o.
(22.3.2007 - 19.4.2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.
ORBICO trgovina, uvoz, zastopanje d.o.o.
(9. 2. 2007 - 9. 3. 2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe EMONA OBALA trgovski sistem d.d.
FOKUSS financiranje razvojnih projektov, d.o.o.
(17. 1. 2007 do vključno 28. 2. 2007)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2006:

Prevzemnik Storitev
VEKTOR, družba za upravljanje, d.o.o., in družbe PETIN, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
(22. 11. 2006 - 19. 12. 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SKUPINA VIATOR & VEKTOR, družba za upravljanje podjetij, d.d.
KD HOLDING d.d.
(16. oktober - 14. november 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
ZVON DVA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d.
(15. junij - 13. junij 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Ljubljana
PRIMORJE HOLDING d.d. in VIPA HOLDING d.d.
(6. junij - 4. julij 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve
VIPA, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gorica
( 11. april - 9. maj 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe VIPA HOLDING, d.d.
KOLEKTOR GROUP, vodenje in upravljanje družb, d.o.o.
(22. februar - 5. april 2006)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LIV POSTOJNA, hidravlika, stroji, plastika, d.d.

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2005:

Prevzemnik Storitev
PROTEJ, storitve in trgovina, d.o.o.
(23. junij - 21. julij 2005)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AUTOCOMMERCE, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d.
AVTO-PHONE, trgovina in servis, d.o.o.
(8. junij - 6. julij 2005)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KOMPAS MTS d.d.

Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2004:

Prevzemnik Storitev
AKTIVA HOLDINGS B.V.
(13. december 2004 - 14. januar 2005)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ARKADA HOLDING, investiranje in upravljanje naložb, d.d.
M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
(15. oktober - 12. november 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ELMO, Elektromontažno podjetje, d.d.
FOND INVEST, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.
(27. avgust - 24. september 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.
(7. julij - 4. avgust 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe COLOR, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d.
AKTIVA INVEST d.d., družba za investiranje, Ljubljana
(30. junij - 6. avgust 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AKTIVA NALOŽBE, investiranje in upravljanje naložb, d.d.
STP LEASING, Finansiranje projektov, d.d.
(26. maj - 23. junij 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe VELE, Trgovska družba, d.d.
DELFI, upravljanje naložb, d.d.
(22. april - 20. maj 2004)
Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SCT d.d., Ljubljana

Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let
Reference prejšnjih let

Stroški, splošni pogoji in politike

Stroški

Splošni pogoji in politike

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti

Politika upravljanja nasprotij interesov

Politika upravljanja nasprotij interesov

Politika razvrščanja strank

Politika razvrščanja strank


Kontakti

Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana

Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si

Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si

Marko Poljanc
telefon: (01) 476 26 73
e-naslov: marko.poljanc@nlb.si

Maja Benko
telefon: (01) 470 71 31
e-naslov: maja.benko@nlb.si

Snežna Zadel
telefon: (01) 476 51 12
e-naslov: snezna.zadel@nlb.si

Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si

Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni.

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje

Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj!

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza