Izberite želeni datum tečajne liste

Menjalnica

V eno izmed spodnjih polj vnesite datum tečajne liste, znesek za preračun, izberite valuto in vrsto tečaja.

Tečajnica NLB za podjetja

Tečajnica NLB za odkup in prodajo deviz na računih pravnih oseb za zneske do protivrednosti 10.000 EUR. Za zneske v protivrednosti 10.000 EUR ali več pokličite na telefonsko številko 01 476 91 99.

  Država Oznaka Nakupni tečaj Prodajni tečaj
xml
Avtomatiziran prevzem tejačnic

Menjalni tečaj za transakcije s plačilnimi karticami v EEA regiji

Prikaz menjalnega tečaja.

Informativni izračun zneska v valuti EUR temelji na vnosu podatkov v spletni kalkulator. Izračun primerjave z referenčnim tečajem ECB je narejen za transakcije s karticami na podlagi razpoložljivih podatkov o menjalnem tečaju kartičnih shem Mastercard in Visa ter referenčnem tečaju ECB. Tečaji se osvežujejo dnevno. 

Kartična shema

Znesek transakcije v originalni valuti

Prikazana razlika glede na tečaj ECB v % prikazuje razliko med menjalnim tečajem banke izdajateljice in referenčnim tečajem ECB, ki je lahko pozitivna ali negativna. Zaradi morebitnih razhajanj med datumom opravljene transakcije in datumom poravnave lahko pride do razlik med zneskom na dan izvedene transakcije in med zneskom dejanske bremenitve. Tečaj se lahko kadarkoli spremeni in lahko vsebuje pribitek na menjalni tečaj na strani izdajatelja, kot je navedeno v Tarifi.

Navedene tečajnice uporablja izdajatelj kartice. Če valutno menjavo opravi trgovec na POS terminalu oziroma ponudnik bankomatskih storitev, navedeni devizni tečaji morda ne bodo veljali. Svetujemo, da se podrobno seznanite z menjalnim tečajem in morebitnimi pribitki pred odobritvijo plačilne transakcije s konverzijo valute na plačilni napravi. Do tega običajno pride v primeru, ko se izvede plačilo v valuti imetnika kartice in ne v valuti trgovca ali lastnika bankomata.