Stroški in obrestne mere za podjetja

Stroški in obrestne mere
pdf
569 KB
Tarifa za domače in tuje pravne osebe, podjetnike in zasebnike
pdf
231 KB
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za imetnike NLB Poslovnih računov
pdf
224 KB
Extract from the NLB Tariff and the Resolution on NLB d.d. Interest Rates for holders of NLB Business Accounts
pdf
186 KB
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za depozitne, kreditne in garancijske posle ter odkup terjatev za podjetja
pdf
159 KB
Tarifa za NLB borzno posredovanje
pdf
156 KB
Tariff NLB brokerage
pdf
428 KB
Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov
pdf
475 KB
Priloga 2: Informativni izračuni nadomestil in stroškov na tipskih primerih
Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o obrestnih merah in stroških so vam na voljo v poslovalnicah.

Prikaz vrednosti EURIBOR, LIBOR in SARON

Prišlo je do napake

Opozorilo
ICE Benchmark Administration Limited makes no warranty, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of ICE LIBOR and/or the figure at which ICE LIBOR stands at any particular time on any particular day or otherwise. ICE Benchmark Administration Limited makes no express or implied warranties of marchantability or fitness for a particular purpose in respect of any use of ICE LIBOR.