Naložbe in depoziti

Za zdravo rast in dolgoročen razvoj vašega posla lahko poskrbite tudi z investiranjim presežnih sredstev. Poiščite pravo naložbo za vaše podjetje - odločite se za vlaganje v investicijske sklade, direktne naložbe v vrednostne papirje ali pa sklenite depozit.

1472029329

Tudi

e-trgovanje

Naložbe za podjetja

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Oblikujte stroškovno učinkovit portfelj po vaši meri. Naši borzni posredniki vam bodo pomagali pri zasledovanju finančnih ciljev vašega podjetja.

Trgovanje na ljubljanski in več kot 40 tujih borzah,
e-trgovanje na trgovalni platformi NLB Trading,
dostop do trga dolžniških papirjev,
dolgoletne izkušnje naših borznih posrednikov.
1413761479

Za rezidente in nerezidente

Naložbe za podjetja

Skrbniške storitve

Ste vlagatelj in iščete strokovno podporo pri poslovanju z vrednostnimi papirji? Ponujamo vam administrativne, informacijske, pravne in davčne storitve pri poslovanju z vrednostnimi papirji na domačem in tujih trgih. 

Dolgoletne izkušnje z vrednostnimi papirji,
vodenje skrbniškega denarnega računa,
izplačevanje dohodkov iz vrednostnih papirjev,
obveščanje strank o pomembnih spremembah,
skrbniške storitve za sklade.

Skrbniške storitve

Trg Republike 2, 1520 Ljubljana

telefaks: (01) 476 50 10

 

Skupina skrbniških storitev za vrednostne papirje

e-naslov: NLBCustody@nlb.si

tel. št.:   +386 (0)31 450 763

 

Skupina skrbniških storitev za sklade

e-naslov: FundAdmin@nlb.si

tel. št.: +386 (0)41 716 633

1328352067
Naložbe za podjetja

Zakladne menice

Če želite svoj denar naložiti za obdobje do 18 mesecev, razmislite o nakupu zakladnih menic. Gre za varno naložbo v državne vrednostne papirje, saj za izplačilo obveznosti jamči Republika Slovenija. 

Naložba v državne vrednostne papirje,
brezplačno posredovanje pri nakupu,
nakup prek posrednika na primarnem ali sekundarnem trgu,
možnost dnevnega nakupa ali prodaje na sekundarnem trgu.

Borzno posredništvo

Telefonska številka: 01 476 51 99

E-poštni naslov: borza@nlb.si

 

Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij

1150528651

NLB Skladi

Naložbe za podjetja

Investicijski skladi in individualno upravljanje

Vlagatelji, ki želite ohraniti ali povečati realno vrednost svojih prostih finančnih sredstev, preverite našo ponudbo investicijskih skladov in individualnega investicijskega upravljanja.

Sredstva naložite v enkratnem znesku ali varčujte postopoma.
1312133528

Tudi v USD

Depoziti za podjetja

NLB Depozit s fiksnim rokom zapadlosti

Želite gospodarno upravljati s presežnimi sredstvi vašega podjetja? Domače in tuje pravne osebe, podjetniki, zasebniki in proračunski uporabniki lahko sklenete depozita z nespremenljivo obrestno mero.

Prilagodljiva ročnost glede na vaše potrebe,
vezava že od 1 dneva dalje,
najmanjši znesek vezave je 250 EUR,
za vloge jamči Banka Slovenije.
1496098120

Tudi v USD

Depoziti za podjetja

NLB Depozitni račun

Iščete račun za presežna denarna sredstva vašega podjetja? Z NLB Depozitnim računom lahko sredstva na račun poljubno polagate ali dvigujete do dogovorjenega minimalnega stanja na računu.

Najkrajša ročnost je 3 dni,
nominalna spremenljiva obrestna mera,
najmanjši znesek vezave je 250 EUR,
obresti vam lahko izplačujemo v krajših časovnih obdobjih,
za vloge jamči Banka Slovenije.
1426364971

Najkrajša ročnost:

3 dni

Depoziti za podjetja

NLB Depozit na odpovedni rok

Želite sami odločati o datumu prekinitve vezave denarnih sredstev vašega podjetja ali pa jih zgolj želite vezati za krajši čas? NLB Depozit na odpovedni rok vam omogoča prosto razpolaganje z vašimi sredstvi.

Enkratno nakazilo,
glavnico vam lahko izplačujemo po delih, do minimalnega stanja oz. prekinitve depozita,
najmanjši znesek vezave je 250 EUR,
tudi v USD,
za vloge jamči Banka Slovenije.
1352105680

Samo v EUR

Depoziti za podjetja

NLB Depozit čez noč za občine

Občine pri nas lahko vežete sredstva čez noč.  

Avtomatski dnevni prenos sredstev,
najmanjši znesek vezave je 1.000 EUR,

To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve borznega posredovanja NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Sklenite depozit ali vložite v investicijske sklade

<p>Obiščite poslovno enoto</p>

Obiščite poslovno enoto

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustreza.

<p>Naročite klic</p>

Naročite klic

Vnesite telefonsko številko, na katero vas bomo poklicali.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

Vas zanima še kaj?
pdf
186 KB
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za depozitne, kreditne in garancijske posle ter odkup terjatev za podjetja
pdf
82 KB
Urnik depozitnega poslovanja za pravne osebe
pdf
159 KB
Tarifa za NLB borzno posredovanje
pdf
428 KB
Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov
pdf
475 KB
Priloga 2: Informativni izračuni nadomestil in stroškov na tipskih primerih
pdf
100 KB
Povzetek pravilnika o obvladovanju nasprotij interesov 2022
pdf
378 KB
Client Classification Policy
pdf
391 KB
Custody services general terms and conditions Februrary 2023
pdf
201 KB
Informacija o finančnih instrumentih in s temi instrumenti povezanimi tveganji
pdf
124 KB
Informaciaj o internem pritožbenem postopku v NLB
pdf
122 KB
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1
pdf
167 KB
Information regarding Financial Instruments and associated risks
pdf
129 KB
Information regarding internal complaint procedure
pdf
76 KB
Information regarding the System of guarantees for Investors Claims based on the ZTF-1
pdf
440 KB
Politika razvrščanja strank
pdf
189 KB
Pravila vodenja poddepoja
pdf
561 KB
Splošni pogoji skrbniških storitev NLB pri poslovanju s finančnimi instrumenti februar 2023
pdf
159 KB
Subdepositary rules
pdf
66 KB
Summary of the Rules on the Management of Conflict of interests 2022
pdf
82 KB
Urnik depozitnega poslovanja za pravne osebe
pdf
156 KB
Politika izvrševanja naročil
pdf
127 KB
Seznam mest izvršitve in izvršilnih partnerjev
pdf
139 KB
Splošni pogoji Uporabe elektronske trgovalne platforme NLB Trading
pdf
390 KB
General Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments
pdf
144 KB
Client Order Execution Policy
pdf
156 KB
Tariff Brokerage
pdf
186 KB
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za depozitne, kreditne in garancijske posle ter odkup terjatev za podjetja
pdf
82 KB
Urnik depozitnega poslovanja za pravne osebe
pdf
159 KB
Tarifa za NLB borzno posredovanje
pdf
428 KB
Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov
pdf
475 KB
Priloga 2: Informativni izračuni nadomestil in stroškov na tipskih primerih
pdf
100 KB
Povzetek pravilnika o obvladovanju nasprotij interesov 2022
pdf
378 KB
Client Classification Policy
pdf
391 KB
Custody services general terms and conditions Februrary 2023
pdf
201 KB
Informacija o finančnih instrumentih in s temi instrumenti povezanimi tveganji
pdf
124 KB
Informaciaj o internem pritožbenem postopku v NLB
pdf
122 KB
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1
pdf
167 KB
Information regarding Financial Instruments and associated risks
pdf
129 KB
Information regarding internal complaint procedure
pdf
76 KB
Information regarding the System of guarantees for Investors Claims based on the ZTF-1
pdf
440 KB
Politika razvrščanja strank
pdf
189 KB
Pravila vodenja poddepoja
pdf
561 KB
Splošni pogoji skrbniških storitev NLB pri poslovanju s finančnimi instrumenti februar 2023
pdf
159 KB
Subdepositary rules
pdf
66 KB
Summary of the Rules on the Management of Conflict of interests 2022
pdf
82 KB
Urnik depozitnega poslovanja za pravne osebe
pdf
186 KB
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. za depozitne, kreditne in garancijske posle ter odkup terjatev za podjetja
pdf
159 KB
Tarifa za NLB borzno posredovanje
pdf
428 KB
Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov
pdf
475 KB
Priloga 2: Informativni izračuni nadomestil in stroškov na tipskih primerih
pdf
100 KB
Povzetek pravilnika o obvladovanju nasprotij interesov 2022
pdf
378 KB
Client Classification Policy
pdf
124 KB
Informaciaj o internem pritožbenem postopku v NLB
pdf
122 KB
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1
pdf
76 KB
Information regarding the System of guarantees for Investors Claims based on the ZTF-1
pdf
440 KB
Politika razvrščanja strank
pdf
189 KB
Pravila vodenja poddepoja
pdf
561 KB
Splošni pogoji skrbniških storitev NLB pri poslovanju s finančnimi instrumenti februar 2023
pdf
159 KB
Subdepositary rules
pdf
66 KB
Summary of the Rules on the Management of Conflict of interests 2022
pdf
156 KB
Politika izvrševanja naročil
pdf
127 KB
Seznam mest izvršitve in izvršilnih partnerjev
pdf
139 KB
Splošni pogoji Uporabe elektronske trgovalne platforme NLB Trading
pdf
390 KB
General Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments
pdf
144 KB
Client Order Execution Policy
pdf
156 KB
Tariff Brokerage
pdf
561 KB
Splošni pogoji skrbniških storitev NLB pri poslovanju s finančnimi instrumenti februar 2023
pdf
440 KB
Politika razvrščanja strank
pdf
189 KB
Pravila vodenja poddepoja
pdf
201 KB
Informacija o finančnih instrumentih in s temi instrumenti povezanimi tveganji
pdf
124 KB
Informaciaj o internem pritožbenem postopku v NLB
pdf
122 KB
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1
pdf
100 KB
Povzetek pravilnika o obvladovanju nasprotij interesov 2022
pdf
391 KB
Custody services general terms and conditions Februrary 2023
pdf
378 KB
Client Classification Policy
pdf
159 KB
Subdepositary rules
pdf
129 KB
Information regarding internal complaint procedure
pdf
167 KB
Information regarding Financial Instruments and associated risks
pdf
76 KB
Information regarding the System of guarantees for Investors Claims based on the ZTF-1
pdf
66 KB
Summary of the Rules on the Management of Conflict of interests 2022