Hitri kredit za podjetja sklenjen že v nekaj minutah

Kadar se želite podjetja hitro odzvati na poslovne priložnosti, je pomembno, da imate zagotovljene vire, tudi finančne, da lahko te priložnosti čim bolj izkoristite. Da bi podjetnikom poenostavili in omogočili hitrejši dostop do finančnih virov, smo razvili storitve hitrega financiranja – Hitri kredit in Hitri limit. Omogočajo vam, da do dodatnih denarnih sredstev pridete hitro in preprosto, le z nekaj kliki in na varen način v mobilni banki Klikpro ali v nekaj minutah v poslovalnici. Kaj so značilnosti ponudbe hitrega financiranja, pojasnjujejo Nataša Colnar in Nataša Mištrafović iz Upravljanja ponudbe pravnih oseb ter Domen Baškovec iz Upravljanja tržnih in strankinih poti.


»V NLB razumemo potrebe podjetij po fleksibilnejšem uravnavanju likvidnosti poslovanja in po tem, da se lahko čim hitreje odzivajo na potrebe trga, na svoje poslovne priložnosti, zato smo jim želeli omogočiti hitrejši in lažji dostop do bančnih finančnih virov,« razloge za ponudbo hitrega financiranja podjetij pojasnjujeta Nataša Mištrafović in Nataša Colnar.

Običajni postopki sklepanja kreditov pri banki po besedah Mištrafovićeve in Colnarjeve zahtevajo svoj čas: »Ko se podjetje oglasi v banki, se s poslovnim skrbnikom najprej pogovorita o potrebah in željah, posebnostih posla in panoge, v kateri deluje, o denarnem toku podjetja, skrbnik podjetnika seznani s pogoji financiranja, nato skupaj poiščeta najprimernejšo obliko financiranja – morda bo to kredit, morda limit na poslovnem računu ali poslovni kartici ali drug način financiranja. Po odločitvi se uredijo pogodba, dokumentacija, morebitna zavarovanja, če se zahtevajo. Celoten postopek glede na vrsto financiranja, korektnost poslovanja, urejenost dokumentacije, višino zneska in potrebno zavarovanje lahko traja od nekaj ur do nekaj dni

»Pri enostavnih storitvah financiranja smo želeli narediti korak naprej in podjetjem omogočiti takojšen dostop do denarnih sredstev in preprosto sklepanje – brez dokumentacije, brez obiska poslovalnice, po sodobnih poteh v mobilni banki. Podjetja tako denarna sredstva do 30.000 evrov* dobijo kar v mobilni banki Klikpro, le z nekaj kliki,« dodajata bančni strokovnjakinji, priporočata pa, da podjetja, ko začnete razmišljati o zadolževanju, vsekakor izkoristite svetovanje poslovnih skrbnikov v NLB, saj vas ti znajo usmerjati skozi poslovne izzive, ponudijo včasih bolj kritičen pogled, ki je za uspešen posel večkrat nujen, ter vas opozarjajo na tveganja in predlagajo rešitve.

S ponudbo hitrega financiranja podjetij se v NLB odzivamo na potrebe podjetij, kar pa brez razvoja bančnega poslovanja ne bi bilo mogoče. Domen Baškovec pravi: »NLB je sodobna banka, vodilna v Sloveniji v ponudbi tehnološko naprednih rešitev. Izpostavil bi tri dejavnike, ki so nam omogočili ponudbo:

 • Razvoj tehnologije: digitalizacija zalednih procesov in nenehen dostop do različnih podatkovnih virov omogočajo, da stranke servisiramo 24 ur na dan, vse dni v letu.
 • Razvoj digitalne družbe in zaupanje v varnost mobilnega poslovanja: plačevanje prek mobilnih naprav je bilo še pred nekaj leti v povojih in uporabniki niso povsem zaupali urejanju financ na mobilnih napravah, danes pa je slika precej drugačna. Uporabniki vedo, da mobilna banka zagotavlja najvišjo možno varnost, in imajo vse manj varnostnih pomislekov, uporaba pa iz meseca v mesec narašča. Vse boljša digitalna pismenost je pomagala tudi pri pridobivanju vseh potrebnih privolitev in potrditev regulatorjev za ponudbo financiranja prek mobilne banke.
 • Spremembe v ponudbi banke: poenostavitev ponudbe storitev za financiranje, standardizacija pogojev in spremembe v procesih (kot je oddaljen podpis v oblaku, elektronsko posredovanje dokumentacije ipd.) za sklepanje financiranja.«

Oblike hitrega financiranja podjetij

Podjetjem je na voljo več oblik hitrega financiranja v NLB:

 • Hitri kredit z ročnostjo do 36 mesecev (sklepanje v mobilni banki Klikpro ali v poslovalnici);
 • Hitri limit na poslovnem računu z ročnostjo do 12 mesecev (sklepanje v mobilni banki Klikpro ali v poslovalnici);
 • Hitri limit na NLB Poslovni kartici Mastercard (sklepanje v poslovalnici).

Dve poti do Hitrega kredita ali Hitrega limita

Podjetja lahko Hitri kredit ali Hitri limit sklenete po dveh poteh:

 • v mobilni banki Klikpro in le z nekaj kliki pridete do dodatnih sredstev (podjetjem, ki mobilne banke še nimate, Mištrafovićeva svetuje, da se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku, ki vam bo predstavil prednosti mobilnega poslovanja z banko),
 • v poslovalnici pri svojem poslovnem skrbniku in v nekaj minutah po podpisu pogodbe dobite sredstva na račun (razen za poslovne kartice, ker je postopek povezan z izdajo kartice).

Prednosti ponudbe hitrega financiranja podjetij

Bančni strokovnjaki v NLB izpostavljajo, da ima hitro financiranje za podjetja številne prednosti:

 • preprost postopek sklenitve – le štirje koraki v mobilni banki Klikpro;
 • sklepanje v mobilni banki Klikpro je varno;
 • sklepanje je mogoče brez obiska poslovalnice (Hitri kredit ali Hitri limit lahko uporabniki mobilne banke sklenejo 24/7 v mobilni banki Klikpro);
 • stranki ni treba prinašati dodatne dokumentacije (bilance ipd.);
 • stranki ni treba urejati zavarovanja (npr. menice, poroštva), plača le dodatno nadomestilo strošek za oceno tveganja;
 • sklepanje je hitro, v le nekaj minutah (v poslovalnici ali mobilni banki Klikpro), odobrena sredstva pa so na poslovnem računu takoj.

Katera podjetja lahko dobite Hitri kredit in Hitri limit

»Banka je zavezana k temu, da z denarjem, ki ga posoja, ravna kot dober gospodar in se odloča odgovorno,« pojasnjujeta Mištrafovićeva in Colnarjeva ter dodajata, da nekatera tveganja banka lahko oceni vnaprej, na podlagi javno dostopnih podatkov in podatkov o stranki, ki jih že ima. V skladu s tem banka posameznemu podjetju hitro financiranje predodobri (ali pa tudi ne). Storitve hitrega financiranja zato ne morejo biti dostopne vsem – podjetja morate izpolnjevati določene pogoje, poudarjata Mištrafovićeva in Colnarjeva: »Podjetje mora imeti odprt poslovni račun v NLB, v zadnjih dvanajstih mesecih ni imelo blokad poslovanja, nima zamud pri plačilih, izpolnjevati pa mora tudi nekatere dodatne pogoje: ustrezna kakovost bilančnih podatkov, urejena dokumentacija za pranje denarja, dokumentacija za pooblaščene osebe za sklepanje in podobno.«

Ali vam je hitro financiranje v NLB dostopno in do katerega zneska*, uporabniki mobilne banke lahko preverite v mobilni banki Klikpro (aplikacija omogoča sklepanje Hitrega kredita ali Hitrega limita le podjetjem, ki izpolnjujete pogoje), podjetja, ki mobilne banke (še) ne uporabljate, pa pri poslovnih skrbnikih. Ti vam bodo znali tudi pojasniti razloge morebitne zavrnitve, pomagali urediti dokumentacijo, svetovali, kaj bi bilo dobro izboljšati, da vam bo storitev dostopna, ali svetovali drugo obliko financiranja.

Nasveti za financiranje podjetjem v konkretnih situacijah

Mištrafovićevo in Colnarjevo smo prosili še za nasvete v nekaj konkretnih situacijah, ko podjetja potrebujejo hiter dostop do finančnih sredstev.

 • Podjetjem, ki imate občasne potrebe po dodatnih finančnih sredstvih (npr. obveznost plačila dobavitelju ali ko kupec zamuja s plačilom obveznosti). Mištrafovićeva in Colnarjeva svetujeta Hitri limit na poslovnem računu. Tako plačate obresti le za obdobje, ko koristite sredstva.

 • Podjetjem, ki želite zaradi ugodnejše cene vnaprej plačati dobavitelju za storitev/izdelke, ki jih boste postopoma prodajali naprej in ustvarjali denarni tok, Mištrafovićeva in Colnarjeva svetujeta Hitri kredit od 12 do 36 mesecev, odvisno od časa, v katerem se bo zaloga prodala.

 • Podjetjem, ki želite zakonitemu zastopniku ali drugim zaposlenim omogočiti preprosto plačevanje z denarjem podjetja, radi pa bi se izognili nevšečnostim, povezanim s plačevanjem z gotovino ali naročilnicami, bančni strokovnjakinji svetujeta Hitri limit na NLB Poslovni kartici Mastercard.

Hitro ne pomeni brez razmisleka

Čeprav so finančna sredstva po novi ponudbi dostopna hitreje in lažje, mora biti odločitev za kredit še vedno premišljena. Preden se zadolžite, pretehtajte vse pogoje financiranja, razmislite o tem, kako bo vplivalo na poslovanje, enako, kot bi razmislili o »navadnem« kreditu.

Pri tem se lahko zanesete na pomoč bančnih strokovnjakov v NLB, ki razumejo potrebe podjetij in svetujejo prave rešitve v določenem trenutku. To, kar prepriča banko – dobra vizija, dober izdelek ali storitev, za katerimi stojite, dodelan poslovni model in trden finančni načrt – je tudi temelj za vašo dolgoročno rast ter vzpostavlja zaupanje med vami in banko. Poslovni skrbniki vam lahko pomagajo optimizirati posel tako, da bo zadovoljil pogoje banke, vam pa prinesel poslovni uspeh.

S hitrimi financiranjem za podjetja do sredstev v nekaj minutah

Da bi podjetjem omogočili hiter in preprost dostop do finančnih sredstev, takrat in tam, kjer jih potrebujete, smo razvili novo ponudbo hitrega financiranja. Hitri kredit in Hitri limit lahko sklenete že v nekaj minutah, tudi v mobilni banki Klikpro brez obiska poslovalnice. Preverite ponudbo hitrega financiranja v Klikpro.

 Hitri kredit v Klikpro 

Hitri limit v Klikpro 

  

* Znesek, do katerega vam omogočimo hitro financiranje, se za vsako podjetje izračuna individualno v skladu z metodologijo banke, ne more pa biti višji od maksimalnega zneska za storitve hitrega financiranja – to je do 30.000 evrov. Najvišji znesek financiranja, ki ga lahko dobite v mobilni banki Klikpro, uporabniki vidite v drugem koraku postopka v mobilni banki Klikpro.

maj, 2019

NLB Klasični limit na poslovnem računu

Klasični limit na poslovnem računu

Za zagotavljanje tekočega poslovanja in likvidnosti.

NLB Klasični kratkoročni kredit

Klasični kratkoročni kredit

Za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!