Katero obrestno mero izbrati?

Ko iščete financiranje za svoje projekte, naložbe ali če se želite za sprotno poslovanje zadolžiti pri banki, bodite pozorni na obrestne mere. Na podlagi česa se odločiti med spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero ter kako najbolje izkoristiti prednosti prvih ali drugih?Nives Ilc, Oddelek za razvoj ponudbe za segmente pravnih oseb

Če želite v vašem podjetju povečati donosnost, je potrebno dolgoročno načrtovanje financiranja in iskanje najbolj optimalnih rešitev. Ob najemu kredita je zato ključen tehten premislek o vseh dejavnikih, ki vplivajo na ceno izposojenega denarja. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri določanju cene kredita je vrsta obrestne mere.

Odločitev boste sprejeli sami, a lažja bo, če boste poznali tveganja ene ali druge vrste obrestne mere ter možnosti prilagajanja med odplačevanjem. 

Nespremenljiva obrestna mera

Pri kreditu z nespremenljivo (imenovano tudi fiksno) obrestno mero lahko natančno veste, koliko denarja boste odplačali v celoti. Mesečne obveznosti za celotno obdobje odplačevanja so namreč znane vnaprej in določene ob podpisu pogodbe. Zato se lahko zgodi, da bo kredit v primerjavi z uporabo spremenljive obrestne mere v skupnem znesku nekoliko dražji, vendar pa to ni pravilo – odvisno je od tega, kakšne bodo razmere na denarnem trgu v času odplačevanja kredita.

Goran Pušić, Poslovanje z državo in institucionalnimi investitorji

Spremenljiva obrestna mera

Končni znesek odplačila ni vnaprej znan pri kreditih s spremenljivo (variabilno) obrestno mero. Ta je sestavljena iz pribitka (ta se v času odplačevanja ne spreminja) in referenčne obrestne mere.

Pri kreditih v evrih je referenčna obrestna mera EURIBOR. Ta ponazarja, po kakšnih obrestnih merah so si prvovrstne banke v območju evra (v nekem obdobju) pripravljene posoditi denar za različna obdobja.

Za pomembnejše svetovne valute je ta referenca LIBOR (denimo LIBOR CHF za švicarske franke). EURIBOR in druge referenčne obrestne mere se dnevno spreminjajo in se oblikujejo na denarnih trgih, od njihove višine pa je odvisna višina vsakokratnega obroka poplačila.

Če najamete kredit s spremenljivo obrestno mero, tako prevzamete tveganje, da bo odplačilo kredita dražje, morda pa tudi cenejše, kot nakazuje prvi obrok oziroma kot je pokazal informativni izračun ob najemu kredita. 

Praviloma so v začetni fazi odplačevanja kredita spremenljive obrestne mere (referenca + kreditni pribitek) nižje od nespremenljivih obrestnih mer.

Kako nihajo obresti?

Pri odločanju o tem, katera vrsta obrestne mere vam bolj ustreza, je smotrno upoštevati:

  • znesek kredita,
  • ročnost kredita,
  • stopnjo še sprejemljivega nihanja.

Pri tem so vam lahko v pomoč tudi informacije o prejšnjih gibanjih obrestnih mer.

Obrestne mere nihajo ciklično, zvišujejo in znižujejo se v večkratnih ponovitvah. Podobno kot se gibajo gospodarski cikli. Tega se morate zavedati predvsem pri najemu dolgoročnega kredita, saj se bo obrestna mera v času trajanja odplačevanja zagotovo večkrat spremenila.

Praksa bank se je po zadnji finančni in gospodarski krizi nekoliko spremenila. V preteklosti so banke dolgoročne kredite z ročnostjo nad 10 let vezale zgolj na spremenljivo obrestno mero. V zadnjem času, ko se na trgu pričakuje, da bodo obrestne mere ostale dalj časa na nizkih ravneh, pa so pripravljene financirati posameznike in podjetja s krediti po fiksni obrestni meri tudi za daljša obdobja od 10 ali 15 let.

Spremenljiva obrestna mera bo pomenila, da boste kredit v času nižjih obrestnih mer odplačevali z nižjimi obroki, v času višjih pa z višjimi.  

Tveganje, ki ga z odločitvijo za spremenljivo obrestno mero na dolgi rok prevzamete, je, da nihče ne zna zanesljivo napovedati, koliko bo teh nihanj v času vračanja kredita in koliko obrokov boste plačali po nižji in koliko po višji obrestni meri.

Kaj se najbolj splača?

Kredite z nespremenljivimi obrestnimi merami je, če upoštevamo predhodna gibanja vrednosti na denarnem trgu, najbolje najemati v času nizkih obrestnih mer. Banke včasih nimamo v ponudbi dolgoročnih kreditov s fiksno obrestno mero, zato se lahko odločite za alternativne instrumente, s katerimi lahko pride do fiksne obrestne mere.

Spremenljiva obrestna mera Nespremenljiva obrestna mera
tveganje sprememb referenčne obrestne mere prevzema kreditojemalec tveganje sprememb obrestnih mer na denarnem trgu prevzema banka
začetna obrestna mera je nižja, vendar se potem lahko zvišuje ali znižuje začetna obrestna mera je višja, vendar ostane nespremenjena do konca odplačevanja
bolj primerna v obdobju, ko so obrestne mere visoke in se pričakuje znižanje bolj primerna v obdobju, ko so obrestne mere nizke in se pričakuje zvišanje
težje načrtovanje denarnega toka lažje načrtovanje denarnega toka

Možni ukrepi po podpisu pogodbe in ob njej

Če menite, da ste ob najemu kredita izbrali neoptimalno obrestno mero, se lahko kadarkoli oglasite pri svojem poslovnem skrbniku.

Skupaj bosta proučila vsa dejstva in vplive pri odplačevanju kredita ter poiskala rešitev, upoštevajoč trenutne razmere in po potrebi prilagodila način odplačila. Podjetja sicer pri dolgoročnem zadolževanju nad vrednostjo 1.000.000 evrov obrestno izpostavljenost pogosto zavarujejo z različnimi finančnimi instrumenti za obvladovanje (zavarovanje) obrestnih tveganj.

Najbolj pogosto se odločajo za obrestno zamenjavo (IRS – interest rate swap), ki omogoča zamenjavo ene vrste obrestne mere (denimo spremenljive) za drugo vrsto (nespremenljive).

Tako lahko med odplačevanjem kredita upravljate obrestno tveganje in tako povečujete donosnost sredstev. Predvidite lahko prihodnji denarni tok, na katerega smo v bankah vse bolj pozorni ter ga postavljamo v ospredje pri oceni podjetja ter odobravanju novih naložb.

Kadar je kredit vezan na spremenljivo obrestno mero in bi se želeli zavarovati pred rastjo obrestnih mer v prihodnosti, se uporabljata tudi instrumenta obrestna kapica in obrestna ovratnica.

V vsakem primeru pa velja – pred odločitvijo za spremenljivo obrestno mero se na informativnem sestanku s svetovalcem pozanimajte za izračune z različnimi scenariji gibanja višine obrestnih mer in kaj bi to pomenilo za višino vaših obrokov.

maj, 2018

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!