Mladim in inovativnim bo odslej lažje

Mlada inovativna podjetja potrebujejo podporno okolje, kjer lahko razvijejo svoje ideje, poslovne funkcije in vizijo, s katero lahko uspešno prodrejo na globalni trg – predvsem pa potrebujejo hitro odzivno okolje, ki jih usmerja in jim zagotavlja sprotne povratne informacije. S tem namenom bo NLB ob pomoči partnerjev v Ljubljani vzpostavila NLB Center inovativnega podjetništva, kjer bodo na začetku leta 2015 novincem na enem mestu na voljo informacije, kakovostni mentorji, dogodki, delavnice in dostop do drugih komitentov banke, ki bodo želeli sodelovati v projektu.


Darko Jurić
Darko Jurić

Ideja o centru inovativnega podjetništva se je dokončno oblikovala na 5. akademiji aktivnega državljanstva in podjetništva, kjer je NLB udeležencem dala svojevrsten izziv – soustvarjanje poslovnega modela bodočega okolja za spodbujanje mladih podjetij. V centru bodo inovatorjem omogočali pospešeno pridobivanje finančnih, marketinških in drugih poslovnih znanj, poseben pomen pa bo na dostopu do bazena drugih uveljavljenih podjetij iz različnih dejavnosti, ki bodo pomagala oblikovati uspešne zgodbe. O tem smo se pogovarjali z Darkom Jurićem iz Poslovnega sektorja za mala podjetja.

Kako je nastala ideja za NLB Center inovativnega podjetništva?

V NLB smo razmišljali, kako lahko še dodatno aktivno podpremo poslovanje najširšega kroga podjetij, tudi nastajajočih, hitro rastočih in socialnih podjetij. S tem, ko smo spremenili poslovno filozofijo banke, smo začeli iskati nove priložnosti tudi za aktivno spodbujanje »netradicionalnega malega podjetništva«.

K nam namreč prihajajo mladi poslovneži, inovatorji z zanimivimi idejami, ki pričakujejo, da jim banka pride naproti in jim pomaga pri uresničevanju ideje, inovativnega produkta ali inovativnega poslovnega modela. Ker s pomočjo »klasičnega bančništva« banke težko spremljamo take zgodbe, smo zasnovali NLB Center inovativnega podjetništva (NLB CIP) – njegov strateški namen ni ustvarjanje suhega dobička, pač pa podpora mladim, pronicljivim podjetjem in podjetnikom. Banka bo v projekt vložila svoje vire in »know-how«, s pomočjo zunanjih partnerjev pa želimo zagotoviti t. i. »one-stop-info točko« oziroma informacijsko točko, k ibo delovala po načinu »vse na enem mestu«. Reševala večino težav, s katerimi se danes srečujejo hitro rastoči in socialni podjetniki.

Kdaj bo NLB Center inovativnega podjetništva odprl vrata?

NLB CIP je še v fazi oblikovanja. Pravkar smo izbrali vodjo centra, pripravljamo se na obnovitvena dela v prostorih, ki jih bomo namenili tej dejavnosti, potekajo tudi prvi resni pogovori s potencialnimi partnerji. Po sedanji časovnici bo center odprl svoja vrata ob koncu prvega četrtletja prihodnjega leta.

Kdo je novi vodja centra?

Veseli smo, da se nam bo pridružil nekdo, ki ima veliko izkušenj s poslovnim načrtovanjem, podjetniškimi izzivi, strateškim odločanjem in socialnim podjetništvom.

V čem se NLB CIP razlikuje od drugih trenutnih inkubatorjev in podobnih iniciativ v Sloveniji? Kakšne prednosti ponuja podjetnikom?

Ne želimo odkrivati tople vode. V Sloveniji je veliko deležnikov širšega podpornega okolja. Naš cilj je združiti vse najboljše deležnike v eno zgodbo in k temu dodati bančno-finančne vsebine, ki so morda ključne za uspešen preboj na globalni trg.

Podjetjem, ki bodo izbrana, bomo omogočili hitro in učinkovito pridobivanje potrebnih stikov za izboljšanje in sprejem njihovih poslovnih idej na trgu, torej bomo bistveno skrajšali t. i. »time-to-yes«, tj. čas, potreben za pridobitev pozitivnih ali negativnih povratnih informacij na trgu. Gre za izjemno pomembno prednost. Podjetja pogosto testirajo svoje ideje in posel, projekti se odvijajo hitro oziroma bi se morali odvijati hitro, da lahko podjetniki ideje čim prej izpilijo, dopolnijo, morda obrnejo poslovni model na glavo in poskusijo znova. Ključno je, da se stvari odvijejo v nekaj tednih, največ mesecih, ne pa v letih.

Za primer – če neko podjetje razvije nov koncept elektromotorja in ga želi ponuditi velikim izdelovalcem naprav, bo do pravih ljudi in mentorjev bistveno lažje in hitreje prišel prek NLB. Testiranje izdelka in trga bo lahko izjemno hitro in zelo kakovostno. NLB ima širok nabor komitentov in če bomo samo nekatere motivirali, da se nam kot partnerji pridružijo v NLB CIP, bomo lahko imeli zelo močne fokusne skupine.

Kako NLB Center inovativnega podjetništva sodi v zgodbo NLB, v zgodbo največje slovenske banke?

NLB ima v segmentu malega gospodarstva pet podjetniških centrov za mala podjetja – štiri klasične in enega mobilnega, seveda je tu še mreža poslovalnic. Podjetniški centri že danes omogočajo podjetnikom vse, kar potrebujejo za svoje poslovanje – odpiranje poslovnih računov, opravljanje plačilnih storitev, kreditiranje, urejanje garancijskih poslov itd. Ker s svojo široko mrežo delujemo po celi Sloveniji, imamo dober vpogled v lokalne potrebe in posebnosti.

NLB CIP bo dopolnjeval našo prenovljeno strategijo kakovostnega servisiranja malega gospodarstva. Z njim želimo jasno sporočiti, da želimo spodbujati in podpirati inovativno podjetništvo in poskrbeti za pretok znanja, idej in komunikacije za uresničevanje odličnih poslovnih priložnosti. Z drugimi besedami – vsi, ki si s storitvami klasičnega bančništva zaradi posebnosti svoje dejavnosti ne morejo pomagati – dobrodošli v novem centru.

Pa je v Sloveniji prostor za še eno takšno organizacijo?

Zagotovo! Gre za to, da se nismo kar na lepem spomnili – to naredimo zato, to naredimo tako. Najprej smo preverili trg, ali obstaja potreba po tem in kakšne storitve bi morali zagotavljati. Preverili smo obstoječe deležnike, ki so naši potencialni partnerji. Odločili smo se sodelovati z najboljšimi, s tistimi, ki imajo največ znanja, referenc in uspešnih projektov (mentorji, strokovnjaki z različnih področij, uveljavljenimi podjetji, obstoječimi podpornimi okolji, iniciativami …).

Kakšen je odziv na idejo?

Odziv trga je res odličen, vsi sogovorniki zgodbo sprejemajo pozitivno in marsikdo želi proaktivno sodelovati pri razvoju NLB CIP. Vsak partner bo prispeval nekaj svojega, nekaj, v čemer je najboljši. In verjemite, v Sloveniji imamo znanja zadosti. V zadnjih mesecih smo imeli vrsto zelo zanimivih pogovorov in sogovornikov.

Kako bo videti center, ko bo deloval – torej čez nekaj mesecev?

Z obnovo poslovnih prostorov na Trgu republike želimo zagotoviti sproščeno delovno vzdušje po vzoru naprednih tehnoloških podjetij. Čez nekaj mesecev bodo naši prostori že gostili številna izobraževanja, predavanja, delavnice, zagotavljali informacijsko stičišče in komunikacijski prostor.

Kakšna podjetja pričakujete v NLB CIP?

Usklajujemo še ključna merila, po katerih bomo izbirali podjetja. Eno je jasno, v centru ne želimo imeti samo klasičnih, »digitalnih« start-upov, pač pa bi radi pomagali podjetjem, ki bi lahko omogočila širše pozitivne družbene učinke. Od socialnih podjetij do inovatorjev, ki enostavno morajo dobiti poslovno priložnost. Rdeča nit bo torej socialni vpliv.

Katere aktivnosti na tem področju še izvajate?

Hkrati z ustanavljanjem NLB Centra inovativnega podjetništva je NLB v okviru projekta po vsej Sloveniji pregledala, katerih poslovnih prostorov trenutno ne uporablja, in prek razpisa našla podjetja, ki jim bo te poslovne prostore oddala v brezplačni najem. Predmet oddaje so nepremičnine v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Kamniku in Trzinu. Prostorov nismo želeli ponuditi takim, ki so želeli le selitev v cenejše prostore, pač pa smo želeli podpreti ustanove, ki skrbijo za spodbujanje malega gospodarstva. Večinoma smo tudi našli zelo zanimive zgodbe.

Komu konkretno ste torej namenili razpis za prostore pod okriljem NLB Centra inovativnega podjetništva?

Razpis smo namenili organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oziroma s pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti – predvsem samostojnim podjetnikom in pravnim osebam ter drugim pravnim osebam, ki opravljajo nepridobitno dejavnost. Najemniki bodo morali le kriti obratovalne stroške.

Kaj je namen oddaje prostorov?

Z brezplačno oddajo želimo predvsem podpreti dejavnosti podjetniškega in finančnega izobraževanja in svetovanja, spodbujanje podjetniških idej, davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, sodelovanja (angl. coworking), mreženja in podobno.

Brezplačna uporaba poslovnih prostorov NLB

V okviru spodbujanja podjetništva v Sloveniji je NLB podjetjem na področju svetovanja, finančnih, računovodskih, marketinških, pravnih in sorodnih storitev ponudila poslovne prostore, ki jih trenutno sama ne uporablja. Na razpis se je prijavilo 36 podjetij, ki so se potegovala za lokacije v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Kamniku in Trzinu. Izbrana so bila sledeča podjetja:

  • Maribor: Štajerski Tehnološki Park, d. o. o.
  • Ljubljana: Javni zavod Cene Štupar
  • Murska Sobota: Jose Antonio Morales Caceres, s. p.
  • Trzin: Gekos, hiša nepremičnin, d. o. o.

NLB CIP: Učinkovito podporno okolje za mlade podjetnike

NLB Center inovativnega podjetništva nastaja z namenom prisluhniti potrebam start-up podjetij ter socialnega podjetništva. Z lastnimi viri in s pomočjo zunanjih partnerjev želi NLB vzpostavili učinkovito podporno okolje, ki bo imelo širši družbeni učinek na podobo podjetništva v Sloveniji, še posebno med mladimi. Brezplačni najem poslovnih prostorov je prvi korak k sooblikovanju podpornega okolje za rast in razvoj malega gospodarstva.

NLB k sodelovanju vabi vsa velika podjetja in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem podjetništva.

december, 2014

Bodite obveščeni o poslovanju z vašim poslovnim računom, karticami in poslovanju v NLB Prokliku.

SMS-Sporočila

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!