Pogosta vprašanja - Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Z dokumentarnim akreditivom se plačilna obveza prenese z vas, kupca, na nas, vašo banko. Prodajalec ima torej jamstvo banke za plačilo, če bo le izpolnil akreditivne pogoje. S tem se njegovo plačilno tveganje bistveno zmanjša.

Za svetovanje o pripravi dokumentacije, potrebne za odprtje akreditiva, se lahko kadar koli obrnete na strokovne sodelavke z Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje na telefonski številki 01 425 21 05. Z veseljem vam bomo pomagali. Svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentov sta za akreditive, odprte pri NLB, povsem brezplačna.

Plačilno jamstvo banke prodajalcu ne zagotavlja le, da bo plačilo zagotovo prejel, ampak tudi to, da bo plačilo prejel na točno določen rok. S tem prejeti dokumentarni akreditiv prodajalcu omogoča cenejše financiranje pri njegovi banki. Naše izkušnje kažejo, da pri plačilu z dokumentarnim akreditivom kupci dosegajo daljše plačilne roke in v nekaterih primerih tudi nižje cene.

Res je, da banke skladno z mednarodnimi pravili za dokumentarne akreditive izpolnitev prodajalčeve obveze presojamo zgolj na podlagi dokumentov. Izredno malo primerov je, da bi bili po akreditivu predloženi skladni dokumenti, blago pa bi bilo neustrezno (po podatkih Mednarodne trgovinske zbornice je takih primerov v svetovnem merilu manj kot odstotek). Če bi se to kljub vsemu zgodilo, je na voljo instrument začasne sodne prepovedi plačila.

Kakovost dobavljenega materiala najlaže zavarujete z dokumentarnim akreditivom, pri katerem se s prodajalcem dogovorite, da se plačilo sproži po predložitvi dokumentov, ki izkazujejo kakovost blaga (npr. potrdilo o kakovosti, ki ga izda neodvisna ustanova, kot je mednarodno priznana inšpekcijska hiša SGS). NLB bo dokumente pregledala in ob kakršnih koli odstopanjih od zahtev (akreditivnih pogojev) se odločitev o izplačilu akreditivnega zneska prenese nazaj na vas, kupca. Torej se lahko s prodajalcem pogajate o plačilu nižjega zneska ali o opustitvi plačila in vračilu blaga. Morebitni izpad dohodka zavarujete tako, da se s partnerjem že v pogodbi o osnovnem poslu dogovorita, da vam ta v vašo korist predloži garancijo za dobro izvedbo posla.

Akreditiv je univerzalen instrument, ki se lahko uporablja na najrazličnejše načine, tudi za kupoprodajo storitev v mednarodnem in tudi domačem prometu. Narava predmeta prodaje narekuje le izbiro dokumentov, ki sprožijo plačilo po akreditivu. Uporaben je tudi v domačem okolju in celo za fizične osebe.

Pri običajnem kreditu nastanejo stroški in obresti nemudoma s črpanjem kredita, plačilo dobavitelju pa ostane nezavarovano.

Kredit za kritje akreditiva se odobri ob odprtju akreditiva, črpa pa se po potrebi (če ne zagotovite lastnih sredstev) šele ob plačilu dobavitelju. Če prodajalec želi plačilo za izvoženo blago takoj, bo tak kredit črpan nemudoma po odpremi blaga in predložitvi pravilnih dokumentov banki, uvoznik pa ima možnost vračila kredita v roku 180 dni.

Tako uvoznik dobi hkrati financiranje in posel zavaruje z akreditivom.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!