Pogosta vprašanja - Odkup terjatev

Splošno

Banka odkupuje samo nezapadle terjatve. Račun za dobavljeno blago ali opravljeno storitev mora biti že izdan. Rok dospelosti terjatve praviloma ne sme biti daljši od 180 dni.

Na podlagi vašega povpraševanja po odkupu terjatve in predložitvi zahtevane dokumentacije, vam pripravimo ponudbo za odkup terjatev. Po odobritvi posla s strani pristojnega organa banke, z odstopnikom podpišemo pogodbo o odkupu terjatev in vam pripravimo obvestilo o odstopu terjatev, ki ga predložite v potrditev osnovnemu dolžniku. Podpisana pogodba o odkupu terjatev in izjava dolžnika sta osnovi za realizacijo posla odkupa terjatev.

Od zneska fakture (skupaj z DDV) si odštejemo diskont in nadomestilo za odkup terjatev in vam razliko izplačamo na vaš račun. Diskont in nadomestilo za odkup terjatev se določita na podlagi bonitetne ocene prodajalca in dolžnika. Pri tem naj poudarimo, da je smiselna prodaja terjatev tudi do kupcev z odlično bonitetno oceno, saj si na podlagi bonitete kupca lahko zagotovite ugodnejše financiranje (odkup terjatev).

Sredstva lahko prejmete še isti dan, ko je pogodba za odkup terjatev sklenjena in potrjena izjava dolžnika.

Glede na boniteto prodajalca terjatve in boniteto dolžnika določimo najvišji znesek terjatev, ki jih je banka pripravljena odkupiti. Zaradi stroškov pri odkupu terjatev ocenjujemo, da ni smiselna prodaja terjatev nižjih od 10.000 EUR.

Prednost odkupa terjatev pri banki je, da lahko prodate terjatve , ko potrebujete denarna sredstva in niste zavezani k prodaji vseh trenutnih in bodočih terjatev do določenega kupca. V kolikor pa imate sklenjeno letno pogodbo z vašim kupcem in si želite zagotoviti financiranje skozi celo leto, imate možnost sklenitve letne pogodbe za odkupe terjatev. V okviru pogodbe lahko prodajate terjatve do dogovorjenega kupca v okviru enega leta.

Ne, banka odkupi znesek fakture skupaj z DDV in vam izplača celotni znesek fakture zmanjšan za diskont in nadomestilo.

Ponujamo vam tako odkup terjatev z regresno pravico do vas kot prodajalca terjatev, kot tudi odkup terjatev brez regresne pravice. Regresna pravica pomeni, da se ima banka pravico regresirati pri prodajalcu terjatev v kolikor ne prejme plačila na dogovorjeno valuto s strani dolžnika. V primeru odkupa terjatev brez regresne pravice pa celotno tveganje neplačila prevzame banka. V kolikor se dogovorimo za odkup terjatev brez regresne pravice, vam teh terjatev ni potrebno zavarovati pri zavarovalnici, saj s prodajo terjatev ne nosite več tveganja neplačila dolžnika.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!