Se podjetnice pri naložbah odločajo drugače?

Razlike med spoloma obstajajo, to je dejstvo. Če jih znamo izkoristiti, lahko sprejemamo boljše poslovne odločitve, saj se najboljši rezultati največkrat dosegajo takrat, ko se različnosti dopolnjujejo. Težava pa je, če se vpletejo stereotipi. Eden takih je, da so moški boljši vlagatelji. Je to res? Raziskave so pokazale, da ne, ženske so pri tem vsaj tako uspešne kot moški. Zato se podjetja ne pustite zavesti stereotipom in se takrat, ko se odločate o tem, kam vložiti presežna denarna sredstva, zanesite predvsem na znanje.


Podatki ne potrjujejo mita, da so moški boljši vlagatelji. Ravno nasprotno. O tem, kakšne so ženske kot vlagateljice in kako uspešne so pri tem, je na mednarodnem posvetu o financiranju ženskih podjetij, ki je potekal v popoldanskem delu dogodka 500 podjetnic, govorila Tina Lampič iz družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o.


Tina Lampič

»Britanska poslovna šola Warwick Business School je preverila okoli 2.500 trgovalnih računov na spletni platformi za trgovanje banke Barclays v triletnem obdobju in ugotovila, da so bili donosi ženskih vlagateljic za 1,2 odstotne točke višji kot donosi moških vlagateljev. Še večji vzorec, kar osem milijonov trgovalnih računov, je zajela raziskava Fidelity Investments iz ZDA, kjer so bili rezultati žensk boljši za 0,4 odstotne točke,« je povedala Tina Lampič, namestnica direktorice Sektorja za finance in podporo poslovanju iz družbe NLB Skladi.

Razlike v načinu investiranja med ženskami in moškimi

Raziskovalci pojasnjujejo, da se vzroki za take rezultate skrivajo v drugačnem načinu investiranja, do katerega prihaja zaradi razlik v odnosu do tveganja med moškimi in ženskami. Ugotavljajo, da so moški bolj naklonjeni tveganjem. Pogosto investirajo po načelu loterije, izbirajo tvegane, špekulativne naložbe, ki so na prvi pogled cenovno ugodne, kot loterijska srečka, a se dolgoročno izkažejo za najbolj potratne. Zanimivo je, da se moški pri investiranju odločajo hitro, nanje močno vplivajo novice na finančnih trgih, hitro kupujejo in hitro prodajajo, kar dolgoročno lahko vodi do izgub, ki jih, mimogrede, tudi težko priznajo.

Po drugi strani se ženske za investicije odločajo bolj premišljeno, pa naj bodo v igri osebne finance ali sredstva podjetja. Pri naložbah so bolj preudarne, zelo pomembni so jim stroški, preverijo tudi pretekle donose in temeljito premislijo, kdaj je pravi čas za naložbo. Ženske trgujejo manj pogosto kot moški in svojega investicijskega sloga ne spreminjajo.

Ključna razlika med spoloma se pri investicijah kaže v njihovem dojemanju, čemu se jih sploh lotevati. »Ženskam je cilj investiranja varčevanje, plemenitenja premoženja, medtem ko moški investirajo zaradi igre, torej zaradi vznemirjenja, ki ga občutijo, ko dosegajo dobičke, k čemur jih žene hormon testosteron,« je še povedala Tina Lampič.

Z nami se igra testosteron, hormon prevzemanja tveganj

Zanimiva raziskava, ki sta jo lani objavila Yan Lu in Melvyn Teo v reviji Economist, je primerjala uspešnost upravljavcev več kot 3.800 alternativnih skladov v zadnjih dvajsetih letih glede na raven testosterona, hormona tekmovalnosti in prevzemanja tveganj. Kot merilo za primerjanje so izbrali količnik fWHR (razmerje med širino in višino obraza, ki velja za merodajnega pokazatelja ravni testosterona v telesu). Ugotovili so, da je višja raven testosterona pomenila manjšo uspešnost pri investiranju, saj so moški s širšimi obrazi trgovali več, kupovali več špekulativnih naložb oziroma tvegali več in posledično ustvarjali nižje donose.

Še vedno pogosti stereotipi in trpka realnost

Ženskam se pogosto zdi, pravijo pri Money.usnews.com, da gre pri investicijah v finančne instrumente za tako imenovani »moški klub«. Še bolj zgovorni o vlogi žensk kot vlagateljic so podatki o tem, kdo v resnici upravlja finančne vire. Komaj dva odstotka investicijskih skladov upravljajo izključno ženske upravljavke, kar pomeni, da imajo ženske v upravljanju skupaj le okoli 1 do 3,5 odstotka sredstev. Povedano drugače: na 98 upravljavcev vzajemnih skladov prideta le dve upravljavki.

Morda to ni tako presenetljivo, če te ugotovitve ocenjujemo v luči zastopanosti žensk na vodilnih položajih podjetij na splošno. Po podatkih Egon Zehnder (analizirali so stanje v 44 zahodnih in vzhodnih državah) je na direktorskih sedežih namreč le petina žensk ali 20,4 odstotka. Veliko je torej dela že samo, ko se pogovarjamo o tem, da je treba dati ženskam večjo vlogo pri vodenju podjetij, še toliko bolj to velja v svetu investicij.

Za dobre finančne odločitve je ključno znanje

Bi lahko bil razlog za to, da je upravljanje finančnih virov pretežno v rokah moških, v tem, da ženske pri naložbah same sebi ne zaupajo dovolj? Moški so veliko bolj prepričani v svoje naložbene sposobnosti kot ženske, medtem ko so ženske pri oceni svojega finančnega znanja negotove in skromne. Pri preverjanju svojih finančnih znanj pogosto obkrožijo odgovor »ne vem«. Če jim ankete ne omogočajo takega odgovora, pa po podatkih raziskave Merrill Lynch dosegajo enake rezultate in je njihovo finančno znanje primerljivo z moškimi investitorji.

Ravno znanje pa je tisto, kar je ključno za dobre finančne odločitve, ki vodijo k dolgoročnemu uspehu, v poslovnem in zasebnem življenju. Zato se takrat, ko se odločate o tem, kako čim bolje naložiti denarna sredstva podjetja, oprite predvsem na znanje. Pri tem vam bodo v pomoč strokovnjaki v NLB z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo v banki tako v poslovanju s podjetji kot pri naložbenem svetovanju.

Različne naložbene možnosti za presežna sredstva podjetij

Čeprav so presežna denarna sredstva sladka skrb, je pomembno, da podjetnice in podjetniki tudi s temi ravnate smotrno. Namesto, da jih pustite »ležati« na poslovnem računu, razmislite o donosnejših možnostih. V času nizkih ali celo ničelnih obrestnih mer, ko je denar za podjetja postal že skorajda breme, je to še toliko pomembneje. Dobra izbira so finančne naložbe in se zanje odloča vse več podjetij.

Če tudi v vašem podjetju ustvarjate presežke denarja, ki jih ne potrebujete za tekoče poslovanje, svetujemo, da jih preusmerite v:

  • NLB Naložbeni par za pravne osebe – kombinacijo privlačno obrestovanega dolgoročnega NLB Depozita s fiksnim rokom zapadlosti z ročnostjo od 12 do 36 mesecev in podskladov krovnega sklada NLB Skladi*– ali
  • v druge naložbene produkte v okviru investicijskega bančništva in skrbniških storitev NLB ter aktualno ponudbo družbe NLB Skladi*.

Pri zahtevni izbiri finančnih naložb se lahko zanesete na finančne strokovnjake v NLB, ki vam bodo iz celovitega nabora bančno-naložbenih produktov pomagali izbrati pravo rešitev.

Oplemenitite denarne presežke podjetja

Če iščete priložnosti za plemenitenje denarnih presežkov iz poslovanja vašega podjetja, preverite celovito ponudbo naložbenih produktov v NLB. Pri odločitvi vam bodo v pomoč strokovnjaki, ki razumejo vaše potrebe in naložbene priložnosti ter vam bodo pomagali izbrati pravo rešitev za vas.

Preverite ponudbo naložb

Podjetnice, pogumneje tudi v rast poslovanja

Drugačen odnos do tveganja, ki ga imajo ženske, je lahko ovira tudi za večji razmah ženskega podjetništva. Ko podjetnice razmišljajo o začetku ali širjenju posla, se praviloma raje oprejo na lastne finančne vire ali jih iščejo znotraj družine. Za zunanje finančne vire se težje odločijo, čeprav so pogosto nujni za razvoj posla. Morda poslovne ideje raje opustijo, kot bi se zadolžile, posledično pa ne izkoristijo vseh razvojnih potencialov.

Vendar ni treba, da je tako. Ko razmišljate o poslovni ideji, se oglasite na banki in skupaj bomo ugotovili, kako lahko podpremo vaš posel. Ne le finančno, dragocen je tudi pogled od zunaj, ki ga lahko ponudi banka na podlagi znanja in izkušenj iz poslovanja s podjetji. Vlije vam lahko dodaten pogum na poslovni poti, pomaga pa tudi bolj kritičen pogled, ki je za uspešen posel večkrat tudi nujen, saj se tako podjetje lahko izogne usodnim napakam. Pomembno je le, da se na banki oglasite pravočasno, na začetku načrtovanja poslovnega projekta, ko se določeni deli posla lahko še lahko optimizirajo.

Podpiramo vas pri uresničevanju vaših podjetniških izzivov

Poslovnim strankam v NLB je na voljo poslovni skrbnik. Pomagal vam bo najti ustrezno rešitev za vaš poslovni izziv, ko razmišljate o novi poslovni ideji, o širitvi posla ali le potrebujete nasvet, svetoval pa vam bo tudi pri naložbenih odločitvah in vas usmeril na ustrezne strokovnjake v banki.

Če še niste stranka NLB, preverite prednosti sodelovanja z NLB in se prepričajte, kako vam lahko pomagamo pri uresničevanju vaših podjetniških izzivov.

Naročite se na sestanek pri poslovnem skrbniku

 

maj, 2019

*Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska d.d., Ljubljana. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.


To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank oz. potencialnih strank o storitvah družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana v zvezi s finančnimi instrumenti. V tem tržnem gradivu uporabljeno poimenovanje Individualno upravljanje premoženja družba NLB Skladi uporablja za storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti skladno z določili ZISDU-3. Družba NLB Skladi opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti le na pobudo stranke. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB Skladi, o tveganjih ter stroških in nadomestilih so objavljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, dostopnih na spletni strani www.nlbskladi.si, na sedežu družbe NLB Skladi in v Sektorju za privatno bančništvo NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Terjatve iz razmerij v zvezi s finančnimi instrumenti in opravljanjem investicijskih storitev neprofesionalnih strank zapadejo pod sistem jamstva za terjatve vlagateljev po določilih Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki je kot informacija dostopen na sedežu družbe NLB Skladi, v Sektorju za privatno bančništvo NLB d.d. in na spletni strani družbe www.nlbskladi.si Naložbe v posamezne portfelje niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Naložbe za podjetja

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših ciljev.

Zavarovanja za podjetja

Ponudba zavarovanj življenjske zavarovalnice NLB Vita po novem tudi za podjetja in podjetnike.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!