Višji specialist za podjetja (ž/m)

iščemo sodelavca/sodelavko za opravljanje dela  v oddelku za Poslovanje z malimi podjetji. Prosti sta dve delovni mesti.

Opis dela:

 • proaktivno trženje bančnih in finančnih storitev pravnim osebam, in samostojnim podjetnikom in zasebnikom v banki in pri komitentu (poslovno skrbništvo)
 • finančno svetovanje bančnih in finančnih storitev pravnim osebam, in samostojnim podjetnikom in zasebnikom v banki in pri komitentu
 • urejanje poslovnih aranžmajev
 • promoviranje in/ali prodaja bančnih in finančnih storitev fizičnim osebam
 • opravljanje poslov po nalogu komitentov
 • finančno upravljanje problematičnih podjetij
 • spremljanje bonitete in poslovanja komitenta
 • vodenje poslovne dokumentacije
 • spremljanje zapadlih neplačanih terjatev, podpora izterjavi in zbiranje dokumentacije za prenos v sodno izterjavo
 • spremljanje dogajanja na trgu
 • reševanje zahtevnejših reklamacij
 • izdelovanje predlogov za odločanje
 • opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog organizacijske enote
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
 • mentorstvo in prenos znanj
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

Od novega sodelavca / sodelavke pričakujemo:

 • 7. ali 6/2 ali 6/1 ali 5. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge smeri,
 • delovne izkušnje: brez izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • obvladovanje standardnih in specializiranih orodij za PC.

Izraženost naslednjih kompetenc:

 • zanesljivost in odgovornost,
 • etičnost,
 • samoiniciativnost,
 • sodelovanje z drugimi,
 • usmerjenost na stranko,
 • ciljna usmerjenost,
 • celovit pregled,
 • govorna komunikacija,
 • navezovanje stikov / mreženje,
 • pisna komunikacija,
 • prepričljivost,
 • reševanje problemov,
 • uvajanje sprememb,
 • inovativnost,
 • podjetnost,
 • razumevanje in obvladovanje čustev.

Ponujamo vam:

 • takojšnjo sklenitev delovnega razmerja,
 • delo v profesionalnem, dinamičnem in urejenem delovnem okolju,
 • zanimive in razgibane delovne naloge in izzive,
 • strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru Izobraževalnega centra NLB s 40-letno tradicijo,
 • delo v okolju, ki je prijazno družini (certifikat DPP).

Delovno razmerje bomo z izbranima kandidatoma/ kandidatkama sklenili za določen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela je v Ljubljani.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 12. 2. 2019 na spodnji povezavi – Prijava na delovno mesto. Kot popolna prijava se šteje Europass življenjepis, v katerem mora biti tudi:

 • izpolnjeno spremno oz. motivacijsko pismo,
 • pripeto dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe ter
 • pripet izpis o obdobjih zavarovanja, ki ga pridobite pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete ali so pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali drugih oblik zaposlitve (študentsko, pogodbeno, prostovoljno delo...).

Prijava na delovno mesto

V primeru, da še nimate pripravljenega življenjepisa na Europass spletni strani, ga lahko izpolnite na tej povezavi. Življenjepis shranite v Adobe PDF + Europass XML obliki na vašem osebnem računalniku, da ga boste lahko priložili kot datoteko. Odgovor boste prejeli na naslov, ki je naveden v vašem življenjepisu.

Vse poslane prijave za objavljeno prosto delovno mesto, ki ne bodo poslane v ustrezni obliki v skladu z zgornjimi navodili, banka ne bo upoštevala v izbornem postopku.

Prijava na delovno mesto

Prosimo vpišite vaše podatke..

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Priimek: *
Priponka Europass CV : *

Spoštovani, vaša vloga je bila uspešno oddana. Odgovor na poslano vlogo boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Lepo vas pozdravljamo
Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Banka izjavlja, da spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da iskalec zaposlitve, s tem, ko posreduje svoje osebne podatke banki, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v NLB d.d. Banka pa se zavezuje v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbran, najkasneje pa v roku šest mesecev od posredovanja.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si

      
Skrita vsebina