E-račun za izdajatelje

Za nižje stroške poslovanja, enostavnejše procese in brezpapirno poslovanje.

Kaj omogoča

 • E-račune in e-dokumente lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje. Če pošljete e-račune in e-dokumente brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu v NLB Proklik formira avtomatsko. Izjema sta e-naročilnica in e-dobavnica, ki ju brez ovojnice ni možno uvoziti v NLB Proklik.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik.
 • E-račune in e-dokumente lahko pošiljate prejemnikom na različne načine:
  • z uvozom v NLB Proklik iz računovodskega programa,
  • z uvozom prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo v NLB Prokliku.
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv, če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.
 • Podroben prikaz funkcionalnosti v NLB rešitvah.

Prednosti

 • nižji stroški: ker računov in dokumentov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov in dokumentov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov in e-dokumentov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov, e-predračunov in e-opomnikov;
 • okolju prijazno: za e-račune in e-dokumente ne potrebujete papirja.

Kako poteka

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica, e-opomin, e-predračun, e-dobropis, e-bremepis,...) teče prek medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune in druge e-dokumente za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave in zavrnitve e-računov in e-dokumentov. Za prejem e-prijav poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Pomembno!

Za izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov si nadgradite elektronsko banko NLB Proklik z najnovejšo verzijo.

Postanite izdajatelj

Kaj potrebujete?

Vključite se

 • Pri svojem poslovnem skrbniku sklenite pogodbo za vključitev v Sistem za izmenjavo e-računov in se odločite, ali boste prek sistema sprejemali tudi e-prijave.
 • Ob vključitvi svojim pooblaščencem v NLB Prokliku določite pooblastila za delo z e-računi.
 • Opravite test pravilnosti pripravljenih e-računov.
 • Priporočamo, da izdane e-račune skladno z zakonodajo tudi elektronsko arhivirate.

Naročite se na sestanek

Koraki za izdajo e-računov

 • Preverite, ali je vaša računovodska aplikacija že prilagojena na izdajo e-računov in e-dokumentov – več med pogostimi vprašanji in v specifikaciji za izdajatelje.
 • Če izdajate račune prejemnikom, ki imajo aktivirano direktno obremenitev SEPA, morate sami pripraviti ovojnice za e-račun.
 • E-račune in ostale e-dokumente lahko ročno pripravite tudi v NLB Prokliku. izjema sta e-naročilnica in e-dobavnica.
 • Kot izdajatelj lahko pošljete e-račune in e-dokumente svojim poslovnim partnerjem, ki so se prijavili na prejem e-računa (izjema so podjetja v javnem sektorju, za katere velja zakonsko določilo, da so dolžna prejemati izključno e-račune, zato njihovega soglasja ne potrebujete).

Podrobnosti v tehničnih navodilih.

Pomoč

Za dodatna vprašanja se obrnite na poslovnega skrbnika ali poslovalnico, ki vodi vaš poslovni račun. Za tehnično pomoč nam lahko pišete na info@nlb.si ali pokličete na 01 477 20 00

Več informacij najdete tudi na spletnem portalu Centra za ePoslovanje Slovenije.

Stroški 

E-račun: Izdajatelju zaračunamo prejem in posredovanje e-dokumentov do končnih prejemnikov v NLB in pri ostalih udeleženkah Sistema e-račun. V ceno poslanih e-dokumentov je vključena tudi povratna informacija (e-dostavnica) s podatkom, ali je bil e-dokument uspešno dostavljen prejemniku ali dostava ni bila uspešna. Ena datoteka vsebuje en e-dokument in pripadajoče priloge. 

Poslani e-dokumenti mesečno Cena za poslano datoteko 
e-račun, e-opomin, e-predračun do 1MB 0,28 EUR
e-račun, e-opomin, e-predračun nad 1 MB do 2 MB 0,45 EUR
ostali e-dokumenti do 1 MB 0,15 EUR
ostali e-dokumenti nad 1 MB do 2 MB 0,30 EUR

Tehnična navodila

Pogosta vprašanja

Izdajatelji e-dokumentov so lahko pravne osebe, tako mala kot velika podjetja ter zasebniki in samostojni podjetniki.
Izdajatelje računov lahko delimo na velike izdajatelje, ki večinoma svojo računalniško infrastrukturo razvijejo do te mere, da v svojih računovodskih programih formirajo e-dokumente.
Manjši izdajatelji k izdajanju e-dokumentov pristopajo na različne načine.E-račune lahko formirajo v svoji računovodski aplikaciji ali to za njih opravi računovodski servis ali pa e-dokumente v svoji e-banki pripravijo ročno.

Izdajateljem e-dokumentov v NLB je prek NLB Proklika na voljo več načinov uvoza/priprave e-računov:
- neposredna izmenjava prek B2B rešitve,
- uvoz iz računovodske aplikacije v NLB Proklik ali
- ročna priprava v NLB Prokliku.
 

Če želite postati izdajatelj e-računa in ostalih e-dokumentov, morate uporabljati NLB Proklik in znati pripraviti e-dokumetne v eSlog 1.6 ali 2.0
Podjetje se pri pripravi lahko odloči za eno od možnosti:

 • e-dokumente lahko pripravljate v svojem programu, ki vam kreira e-dokumente v eSlogu in ovojnico,
 • e-dokumente pripravljate v svojem programu, kjer kreirate samo e-dokument v eSlogu. Ovojnica se kreira v NLB Prokliku ob uvozu,
 • v svojem programu pripravljate podatke za račun, e-dokumente v eSlogu vam kreira zunanji izvajalec,
 • e-dokumente ročno vnašate v NLB Proklik,
 • e-dokumente vam kreira in pošilja zunanji izvajalec, ki je v sistemu definiran kot pošiljatelj za izdajatelja,
 • če ste izdajatelji direktnih obremenitev SEPA za svoje poslovne partnerje, polege-dokumente pripravite tudi ovojnico za e-dokumente.
 • v primeru, ko pripravljate dokumente za proračunske uporabnike in še vedno uporabljate eSlog 1.6 potrebujete pretvornik za eSlog 2.0 (https://www.pretvornik-eracun.si/)

Celotno specifikacijo za pripravo e-dokumentov najdete tu.
Tehnične podrobnosti za eSlog najdete tu.

Ko znate pripraviti e-dokumente oz. ste se odločili, da jih boste pripravljali v NLB Prokliku, obiščite svojega poslovnega skrbnika v NLB:

 • tu boste sklenili poslovno razmerje, na podlagi podpisanega pogodbenega razmerja vas bomo vključili v medbančni Sistem e-račun,
 • svojim pooblaščencem, ki bodo delali z e-dokumenti v NLB Prokliku, boste dodelili pooblastilo za delo z e-računi, kjer lahko izbirate med delom s prejetimi in/ali izdanimi e-dokumenti,
 • za podjetja, ki boste z e-dokumenti  v celoti prenehali poslovati papirno, je priporočljivo, da vzpostavite tudi e-arhiviranje.

Prek NLB lahko pravni subjekti že danes izmenjujete e-račune s podjetji v javnem sektorju!
Tak način je obvezen od 1. 1. 2015, saj ga predpisuje zakon Ministrstva za finance (veljaven od decembra 2013) ki zahteva, da morajo od predpisanega datuma vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Vključitev prek NLB vam omogoča:
 

 • pošiljanje e-računov z ovojnico ali brez ovojnice: v primeru, da izdajatelj pošlje e-račune brez ovojnice v eSlogu, se ovojnica ob uvozu e-računov v NLB Proklik formira avtomatsko,
 • elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik,
 • več možnost pošiljanja e-računov svojim prejemnikom:
 • z uvozom e-računov v NLB Proklik iz računovodskega programa,
 • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
 • z ročno pripravo e-računa v NLB Prokliku,
 • brezplačno odlaganje prejetih in izdanih e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, če pred tem sklenete z njimi pogodbeno razmerje za izvajanje e-arhiviranja.

Kaj v medbančnem Sistemu e-račun ni med podprtimi funkcionalnostmi:

 • elektronsko zavračanje e-računov, zato morate v primeru, ko se s prejetim e-računom ne strinjate, e-ačun zavrniti kot do sedaj - pisno, prek e-pošte...,
 • pošiljanje dobropisov, saj dobropisi kot samostojni e-dokumenti v sistemu še niso uvedeni in določene udeleženke dobropise v obliki e-računa z negativnim zneskom, upravičeno zavračajo.
NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših poslovnih financ.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

E račun za prejemnike

E-račun za prejemnike

E-račun, ki ga prejmete v e-banko, lahko izvozite v računovodsko aplikacijo, avtomatsko knjižite in v e-banki pripravite plačilo brez prepisovanja v plačilni nalog.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!