Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

E-račun za izdajatelje

Za nižje stroške poslovanja, enostavnejše procese in brezpapirno poslovanje.

Kaj omogoča

 • E-račune in e-dokumente lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje . Če pošljete e-račune in e-dokumente brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu  v NLB Proklik formira avtomatsko. Izjema sta e-naročilnica in e-dobavnica, ki ju brez ovojnice ni možno uvoziti v NLB Proklik.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik.
 • E-račune in e-dokumente lahko pošiljate prejemnikom na različne načine :
  • z uvozom v NLB Proklik iz računovodskega programa,
  • z uvozom prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo v NLB Prokliku.
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv , če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.
 • Podroben prikaz funkcionalnosti v NLB rešitvah.

Prednosti

 • nižji stroški: ker računov in dokumentov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov in dokumentov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov in e-dokumentov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov, e-predračunov in e-opomnikov;
 • okolju prijazno: za e-račune in e-dokumente ne potrebujete papirja.

Kako poteka

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica, e-opomin, e-predračun, e-dobropis, e-bremepis,...) teče prek medbančnega  Sistema za izmenjavo e-računov , v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune in druge e-dokumente za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave in zavrnitve e-računov in e-dokumentov. Za prejem e-prijav poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Pomembno!

Za izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov si nadgradite elektronsko banko NLB Proklik z najnovejšo verzijo .

Postanite izdajatelj

Kaj potrebujete?

Vključite se

 • Pri svojem poslovnem skrbniku sklenite pogodbo za vključitev v Sistem za izmenjavo e-računov in se odločite, ali boste prek sistema sprejemali tudi e-prijave.
 • Ob vključitvi svojim pooblaščencem v  NLB Prokliku  določite pooblastila za delo z e-računi.
 • Opravite test  pravilnosti pripravljenih e-računov.
 • Priporočamo, da izdane e-račune skladno z zakonodajo tudi elektronsko arhivirate.

Naročite se na sestanek

Koraki za izdajo e-računov

 • Preverite, ali je vaša računovodska aplikacija že prilagojena na izdajo e-računov in e-dokumentov – več med pogostimi vprašanji in v  specifikaciji za izdajatelje .
 • Če izdajate račune prejemnikom, ki imajo aktivirano direktno obremenitev SEPA, morate sami pripraviti ovojnice za  e-račun .
 • E-račune in ostale e-dokumente lahko ročno pripravite tudi v  NLB Prokliku . izjema sta e-naročilnica in e-dobavnica.
 • Kot izdajatelj lahko pošljete e-račune in e-dokumente svojim poslovnim partnerjem, ki so se prijavili na prejem e-računa ( izjema so podjetja v javnem sektorju, za katere velja zakonsko določilo, da so dolžna prejemati izključno e-račune, zato njihovega soglasja ne potrebujete).

Podrobnosti v tehničnih navodilih .

Pomoč

Za dodatna vprašanja se obrnite na poslovnega skrbnika ali poslovalnico, ki vodi vaš poslovni račun. Za tehnično pomoč nam lahko pišete na  eracun@nlb.si  ali pokličete na 01 477 20 60 vsak delavnik med 8. in 20. uro in ob sobotah med 9. in 19. uro.

Več informacij najdete tudi na spletnem portalu  SLOVENSKI eRAČUN

Stroški 

E-račun: Izdajatelju zaračunamo prejem in posredovanje e-dokumentov do končnih prejemnikov v NLB in pri ostalih udeleženkah Sistema e-račun. V ceno poslanih e-dokumentov je vključena tudi povratna informacija (e-dostavnica) s podatkom, ali je bil e-dokument uspešno dostavljen prejemniku ali dostava ni bila uspešna. Ena datoteka vsebuje en e-dokument in pripadajoče priloge. 

Poslani e-dokumenti mesečno Cena za poslano datoteko 
e-račun, e-opomin, e-predračun do 1MB 0,28 EUR
e-račun, e-opomin, e-predračun nad 1 MB do 2 MB 0,45 EUR
ostali e-dokumenti do 1 MB 0,15 EUR
ostali e-dokumenti nad 1 MB do 2 MB 0,30 EUR

Tehnična navodila

Pogosta vprašanja

Vse izdajatelje in prejemnike e-računov obveščamo o naslednjih spremembah pri uporabi standarda eSlog:

 • s 1. januarjem 2017 bo ukinjena uporaba eSlog verzija 1.5 in starejših ,
 • od 1. decembra 2016 naprej bo ob veljavnem eSlog verzija 1.6, v uporabi tudi eSlog verzija 1.6.1, ki omogoča dodajanje podatkov za davčno blagajno.

Ukinitev eSlog verzije 1.5 in starejših za vse izdajatelje pomeni, da lahko prejemnik e-računa, ki bo po 1. 1. 2017 prejel e-račun v tej verziji, račun zavrne.

POMEMBNO: Vsi izdajatelji, ki e-račune uvažate v NLB Proklik, morate pravočasno poskrbeti za pripravo e-računov v verziji eSlog 1.6 ali 1.6.1. Vsa veljavna tehnična dokumentacija vam je na voljo na NLB Spletnem portalu .

Elektronska banka NLB Proklik je za izmenjavo v eSlog verzijah 1.6 in 1.6.1 že prilagojena. Ročni vnos e-računa prek NLB Proklika na možnost vnosa podatkov za davčne blagajne NE bo prilagojen.

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune posredujete prejemnikom proračunskim uporabnikom (račun prejemnika SI56 01), morate od 1. januarja 2016 naprej upoštevati dopolnjena določila Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune za prejemnike v javni sektor uvažate oz. ročno pripravljate v NLB Prokliku , morate poleg do sedaj veljavnih obveznih podatkov v e-računu v eSlogu 1.5 ali 1.6, obvezno dodati tudi dodatne zahtevane podatke. Ob uvozu e-računov za prejemnike v javnem sektorju v elektronsko banko NLB Proklik, dodatnih kontrol za nove obvezne UJP podatke NE BOMO UVAJALI .

POMEMBNO ZA VSE, KI ŠE NISTE USPELI PRILAGODITI SISTEMOV ZA PRIPRAVO E-RAČUNOV
V obrazcu za ročni vnos e-računa prek NLB Proklika smo dodali možnost vpisa dodatnih podatkov o nakazilu, vse ostale za UJP obvezne podatke pa prek ročnega vnosa lahko zapisujete že sedaj.  Dopolnjen obrazec za ročni vnos e-računa vam je na voljo že v verziji december 2015, dodatno izpopolnjen pa v verziji NLB Proklik 19.0.1.00 - januar 2016 .

Dodatni kontaktni podatki na UJP
Elektronski naslov UJP: e-racun@ujp.gov.si ,
Telefonska pomoč UJP: 01/4751 640, 01/4751 635

Ustreznost e-računov za prejemnike v javnem sektorju lahko testirate na spletni strani UJP .

Opis sprememb:
 

 1. ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA

V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja.

 

<FinancniPodatkiPodjetja>

<BancniRacun>

<StevilkaBancnegaRacuna>SI56012616030661691</StevilkaBancnegaRacuna>

</BancniRacun>

</FinancniPodatkiPodjetja>

 

 1. VRSTA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (koda 380 za račun).

 

<GlavaRacuna>

<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>

 

 1. FUNKCIJA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo).

 

<GlavaRacuna>

<FunkcijaRacuna>9</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>
 

 1. VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo.

 

<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

<StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

 

 1. ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

V sklopu elementa <PovzetekZneskovRacuna> se vpiše podatek o vrsti zneska s kodo 86 iz šifranta VRSTA ZNESKA (vsota vrednosti postavk s popusti in DDV) in znesek računa.

 

<PovzetekZneskovRacuna>

<ZneskiRacuna>

<VrstaZneska>86</VrstaZneska>

<ZnesekRacuna>10.95</ZnesekRacuna>

</ZneskiRacuna>

 

 1. DODATNI PODATKI O NAKAZILU

V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu.

<PoljubnoBesedilo>

<VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>

<Besedilo>

<Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>

<Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>

</Besedilo>

</PoljubnoBesedilo>

Izdajatelji e-računov so lahko pravne osebe, tako mala kot velika podjetja ter zasebniki in samostojni podjetniki.
Izdajatelje računov lahko delimo na velike izdajatelje , ki večinoma svojo računalniško infrastrukturo razvijejo do te mere, da v svojih računovodskih programih formirajo e-račune.
Manjši izdajatelji k izdajanju e-računa pristopajo na različne načine.E-račune lahko formirajo v svoji računovodski aplikaciji ali to za njih opravi računovodski servis ali pa e-račune v svoji e-banki pripravijo ročno.

Izdajateljem e-računa v NLB je prek NLB Proklika na voljo več načinov uvoza/priprave e-računov:
- neposredna izmenjava e-računov prek B2B rešitve,
- uvoz pripravljenih e-računov iz računovodske aplikacije v NLB Proklik ali
- ročna priprava e-računov v NLB Prokliku.
 

NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših poslovnih financ.

NLB Poslovni paket

Poslovni paket

Že od 13 EUR na mesec.

E račun za prejemnike

E-račun za prejemnike

E-račun, ki ga prejmete v e-banko, lahko izvozite v računovodsko aplikacijo, avtomatsko knjižite in v e-banki pripravite plačilo brez prepisovanja v plačilni nalog.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja : *
Podatek je obvezen.
Ime : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Priimek : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov : *
Podatek je obvezen.
Email *
Matična številka : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka : *
Podatek je obvezen.
Sporočilo : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.