Obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml za uvozno - izvozne datoteke

Zaradi prilagoditve evropski zakonodaji z Uredbo (EU) št. 260/2012 (v nadaljevanju: uredba) je predpisana obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml. S tem je dosežen poenoten način posredovanja in prejemanja vseh plačilnih transakcij in izpiskov med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev na celotnem območju Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP).Ta standard je v NLB Prokliku že podprt v formatu XML SEPA RB 4.0-6.0.

Novo!
Za stranke NLB je na voljo konverter za pretvorbo ZBS XML formata v ISO 20022xml.

Uporaba konverterja za pretvorbo iz formata TKDIS v ISO 20022 xml

Združenje bank Slovenije (ZBS) je zaradi lažjega prehoda na obvezno uporabo standarda ISO 20022 xml pripravilo Program ISO 20022_2014 (11.1 MB) - brezplačno programsko aplikacijo za konverzijo podatkov med standardoma TKDIS in ISO 20022 xml - verzija ima odpravljeno napako podatkov o BIC kodi Sberbanke. Po uspešni konverziji lahko podatke uvozite v NLB Proklik.

Datum za obvezno uporabo standarda ISO 20022 je 1. avgust 2014

Vsem, ki standarda ISO 20022 še ne uporabljate svetujemo, da to naredite takoj. Omejitve formatov namreč veljajo za vse vrste plačil. Zato bodite pozorni tudi na formate uvoza nalogov, ki jih za vas pripravljajo zunanji partnerji (računovodski servisi, obračun plač...) in formate plačil v tujino v okviru SEPA območja.
Do uporabe novega standarda vam ostane le možnost ročnega vnosa plačil in knjiženja plačil in izpiskov.

Delo v NLB Prokliku

V NLB Prokliku so v novi verziji 19. vsi uvozno izvozni formati razen formata XML SEPA RB 4.0-6.0 ukinjeni in znotraj e-banke onemogočena uporaba starih konverterjev. V verzijah 17. in 18. je podpora starih formatov in konverterjev ukinjena. Da bi bilo poslovanje čim lažje, vam priporočamo, da standard ISO 20022 xml uporabljate za vse vrste dokumentov.

Veljavni formati
  • uvoz plačilnih nalogov v formatu XML SEPA (RB 4.0-6.0),
  • uvoz čezmejnih plačil v tujih valutah in plačil v tretje države v formatu XML SEPA (RB 4.0-6.0) ter v različici 19 (izdaja januar 2014) tudi v formatih VP70 in SWIFT,
  • uvoz splošnega naloga za prenos v tuji valuti (prenosi) v formatu XML SEPA (RB 4.0-6.0),
  • izvoz prometa in izpiskov v domači valuti (EUR) v formatu XML SEPA (RB 4.0-6.0),
  • izvoz prometa in izpiskov v tujih valutah v formatu XML SEPA (RB 4.0-6.0) ter v verziji 19 (izdaja januar 2014) tudi v formatu SWIFT.
Neveljavni formati
  • uvoz domačih plačil v naslednjih formatih: TKDIS, B2B, SWIFT, ZBS XML (vse sheme), XML SEPA RB 3.2,
  • uvoz nalogov za čezmejna plačila v dobro prejemnikov plačil pri bankah na območju EGP v valuti EUR v formatih VP70PP, ZBS XML (vse sheme), B2B, SWIFT in XML SEPA RB 3.2,
  • izvoz prometa in izpiskov v domači valuti v naslednjih formatih: TKDIS, B2B, SWIFT, ZBS XML (vse sheme), XML SEPA RB 3.2,
  • izvoz prometa in izpiskov v tujih valutah v formatih ZBS XML (vse sheme), B2B, SWIFT in XML SEPA RB 3.2.
Pregled uporabe formatov
Format v NLB Prokliku Plačila prejemnikom
v Sloveniji
Plačila v EUR
prejemnikom na
območju EGP
Plačila v
drugih valutah
TKDIS NE / /
ZBS XML (vse verzije) NE NE NE
B2B NE NE NE
SWIFT NE NE DA
XML SEPA RB 3.2 NE NE NE
XML SEPA RB 4.0 - 6.0 DA DA DA
VP70 / NE DA
VP70PP / NE NE
Veljavne sheme v standardu ISO 20022
Vrsta dokumenta Veljavna shema
Individualno kreditno plačilo
in množična plačila SEPA
pain.001.001.03
Promet camt.052.001.02
Izpiski camt.053.001.02
Nalog SEPA DD (SDD) pain.008.001.02
Neizvršeni nalogi SDD pain.002.001.03

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vašega poslovnega skrbnika oziroma tehnična vprašanja pošljete po elektronski pošti.

Priročniki za uporabo standarda in obvestila ZBS

Združenje bank Slovenije je objavilo uporabniške priročnike in obvestila, vezana na obvezno uporabo novega standarda.
Priročnik za uporabo standarda ISO 20022 xml za direktne obremenitve SEPA

Priročnik za uporabo standarda ISO 20022 xml za kreditna plačila

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!