Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Izračun denarnega toka

Sredstva (v €) Konec obdobja Začetek obdobja