Krediti

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? Izberite obliko financiranja prilagojeno vašemu poslovanju.
Prava rešitev za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.
Za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev.
Za financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev.
Želite izboljšati poslovne rezultate in hitreje doseči prodajne cilje?
Za zagotavljanje kritja, potrebnega za odprtje mednarodnega in domačega dokumentarnega akreditiva.
Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.
Za zagotavljanje tekočega poslovanja in likvidnosti.
Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.