Primerjava kreditov za podjetja

Ponudba NLB Ročnost
Potrebe podjetja
Občasne potrebe po likvidnih sredstvih Likvidnostni kredit Do 30 dni. Več
Klasični limit na poslovnem računu Do 1 leta. Več
Odkup terjatev Do 1 leta. Več
Financiranje stroškov tekočega poslovanja Klasični kratkoročni kredit

Do 1 leta.

Več
Kratkoročni revolving kredit Več
Financiranje dolgoročnih sredstev podjetja Klasični dolgoročni krediti iz lastnih virov

Od 1 do 10 let.

Več
Krepitev splošnih dejavnosti podjetja ali izvedba novih projektov, preboj na nove trge ali nove dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest Kredit z jamstvom SID banke Od 3 do 10 let. Več
Odpiranje akreditivov Kredit za kritje akreditivov ali drug kredit

 Do 1 leta.

Več
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!