Mala in srednja podjetja

V NLB podjetjem sledimo od ustanovitve prek vseh faz poslovnega cikla. Skupinam podjetij s podobnimi poslovnimi izhodišči, potrebami in pričakovanji smo prilagodili organizacijske enote ter nadgradili kompetence zaposlenih, tako da vam lahko kar najbolje in najhitreje sledijo.

V segmentu malih in srednje velikih podjetij obravnavamo vsa podjetja, ki se skladno z zakonom o gospodarskih družbah uvrščajo med mala in srednje velika podjetja in imajo letne prihodke od 500.000 evrov do 30 mio evrov in/ali izpostavljenost v NLB za skupine komitentov pravnih oseb od 100.000 evrov do 10 mio evrov. Glede na različne potrebe podjetij se v to skupino lahko uvrščajo tudi podjetja, ki izpolnjujejo druga merila, kot je na primer povezanost v skupino podjetij. 

Naš poslovni pristop do podjetij v tem segmentu temelji na vodji poslovnega odnosa, ki spremlja poslovanje podjetja, analizira finančno poslovanje in podjetniške iniciative ter predlaga najustreznejše finančne rešitve. Pri iskanju najprimernejšega pristopa k finančnim izzivom podjetja pritegne strokovnjake iz različnih delov komercialnega, trgovinskega, investicijskega bančništva ali NLB Skupine, poveže pa se lahko tudi z vašim svetovalcem osebnega ali privatnega bančništva.

Podjetjem na poti k uspehom pomagamo tudi drugače. Z rednimi e-novičniki ter s strokovnimi podjetniškimi dogodki, ki jih organiziramo, osvetljujemo širše finančne teme, analiziramo podjetniške iniciative, širimo dobre prakse in seznanjamo z nasveti z različnih področij podjetniških izzivov.

Andrej Meža

direktor Poslovanja z malimi in srednjimi podjetji

NLB d.d. Ljubljana,  Poslovanje z malimi in srednjimi podjetji
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 470 70 10
M: 031 657 827
F: 01 476 50 10
E: Andrej.Meza@nlb.si

»Majhna in srednje velika podjetja ste razvojni temelj vsake ekonomije. S finančnimi storitvami, osebnim pristopom, strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri vaših poslovnih izzivih doma in v tujini, da boste karseda dobro pripravljeni na vse, kar sledi. Želimo biti del vaše zgodbe o uspehu!«

Andrej Meža
direktor Poslovanja z malimi in srednjimi podjetji


Osrednjeslovenska regija

Darja Bertalanič
direktorica Osrednjeslovenske regije

NLB d.d. Ljubljana, Osrednjeslovenska regija
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

T: 01 476 25 99
M: 031 300 552
F: 01 251 05 72
E: darja.bertalanic@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00


Severozahodna regija

Barbara Teršek
direktorica Severozahodne regije

NLB d.d. Ljubljana, Severozahodna regija
Ljubljanska cesta 62, 1230 Domžale

T: 01 724 53 02
M: 031 774 131
F: 01 724 55 08
E: barbara.tersek@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00


Primorsko - Goriška regija

Nataša Zemljič Pangerc
direktorica Primorsko - Goriške regije

NLB d.d. Ljubljana, Primorsko - Goriška regija
Cesta Zore Perello Godina 7, 6000 Koper                                

M: 031 325 169  
E: natasa.zemljicpangerc@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00


Savinjsko - Koroška regija

Srečko Praznik
direktor Savinjsko - Koroške regije

NLB d.d. Ljubljana, Savinjsko - Koroška regija
Kocenova 1, 3000 Celje

T: 03 424 01 49
M: 041 670 888
F: 03 424 01 74

E: srecko.praznik@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00


Podravsko - Pomurska regija

Renato Puklavec
direktor Podravsko - Pomurske regije

NLB d.d. Ljubljana, Podravsko - Pomurska regija
Titova 2, 2000 Maribor

T: 02 234 45 42
M: 051 375 908
F: 02 234 45 53

E: renato.puklavec@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00


Dolenjsko - Posavska regija

Manja Marija Molan
direktorica Dolenjsko - Posavske regije

NLB d.d. Ljubljana, Dolenjsko - Posavska regija
Seidlova cesta 3, 2000 Novo mesto

T: 07 339 1413
M: 041 729 129
F: 07 339 11 18

E: manja.molan@nlb.si

Poslovni čas: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8:00 -16:00

Denarni tok odloča o usodi podjetja

Kalkulator za izračun denarnega toka

Za uspešno poslovanje mora podjetnik poznati in načrtovati tudi denarni tok svojega podjetja, kar pa je lahko izziv celo za izkušene podjetnike. Pomagajte si z našim kalkulatorjem denarnega toka!

2022 05 nlb landing 2560x1600 v3 krovna

NLB Zeleni krediti za podjetja

Ugodnejše financiranje trajnostnih projektov za zeleno prihodnost.

2023 06 nlb smart pos 2560x1600 copy

Smart POS

Spremenite svoj pametni telefon v mobilni POS terminal.


Pogosta vprašanja

Čim prej, najbolje že v fazi sklepanja pogodbe, ko vam lahko pomagamo pri izbiri instrumenta zavarovanja in svetujemo pri strukturi posla.

• Slovenskem,
• angleškem,
• nemškem,
• italijanskem,
• hrvaškem,
• srbskem,
• bosanskem in
• črnogorskem.

Stečaj naročnika oziroma upravičenca garancije na veljavnost garancije ne vpliva, razen če je to navedeno v samem besedilu garancije, kar pa ni skladno z dobro bančno prakso (garancija denimo preneha veljati, če pride do stečaja naročnika oziroma upravičenca garancije).

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave?

Krediti za podjetja

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Spremenite svoj pametni telefon v mobilni POS terminal.

Smart POS

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.


Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!