Obratni kapital: je denar na računu takrat, ko ga potrebujemo?

Z Natašo Simčič, direktorico Sektorja za kreditne analize pravnih in fizičnih oseb, smo se o obratnem kapitalu in usklajevanju plačilnih rokov pri dobaviteljih in kupcih pogovarjali ob primeru mladega podjetja, ki proizvaja pokovko Pokica s petimi različnimi sladkimi in slanimi prelivi. Je del projekta Štartaj Slovenija, katerega ponosni podpornik je tudi NLB.


Ekipa Pokice je ob začetku projekta Štartaj Slovenija ocenila, da potrebuje nov stroj, s katerim bodo lahko zagotovili dobavo večjih naročenih količin. Vendar samo stroj ni dovolj za končni izdelek, zanj potrebujejo tudi surovine, embalažo itn., zato so jim bančni svetovalci predlagali višji znesek financiranja, s katerim bodo lahko poleg novega stroja kupili tudi zaloge. Samo oboje skupaj namreč lahko zagotovi dobiček, s katerim bo lahko Pokica med drugim tudi odplačala pridobljeno financiranje.

Maja Lukas, Pokica
»V NLB smo bili deležni zelo veliko svetovanja. Govorili smo o vidikih, na katere nismo niti pomislili. Tudi osebno so nas obiskali in veliko smo se pogovarjali, da smo potem skupaj prišli do ustreznega financiranja, ki je bilo pravo za nas in ki ga tudi uspemo odplačevati.«

Obratni kapital je kapital, ki se venomer obrača

Pri obratnem kapitalu gre za razliko med zalogo, ki jo podjetnik potrebuje za proizvodnjo svojega izdelka (v primeru Pokice koruzo), ter terjatvami, ki ostanejo odprte, ker kupci izdelka ne kupijo v enakem dnevu, kot je narejen, oziroma ne plačajo takoj. Dobavitelj zaloge po drugi strani zahteva plačilo takoj oziroma deloma že vnaprej.

Poenostavljeno obratni kapital pomeni tudi, da ima podjetje denar na računu za nekatere nepričakovane stvari, ki se lahko zgodijo. Izračun potrebe po obratnem kapitalu tako sestavljajo trije elementi: zaloge, terjatve in dobavitelji.

Količina zalog, brez katere ne gre

Podjetje mora oceniti svojo stalnost zalog – kolikšna je količina zalog, ki jo mora vedno imeti na razpolago v svojem podjetju, ker je sicer izpostavljeno dodatnemu tveganju, da ne bo moglo dobaviti svojih izdelkov. Ta stalni del zaloge je dolgoročen, kar pomeni, da ga tudi obvladujemo z dolgoročnim virom financiranja. Teh je več vrst, lahko gre na primer za dolgoročni kredit, kapital, dolgoročno odloženo plačilo. Pri zalogi je treba poleg stalnega dela oceniti tudi tisti del, ki je odvisen od sezone, in tega financirati z drugimi, lahko kratkoročnimi viri.

Ekipa Pokice nenehno skrbi, da imajo nekoliko daljši odlog plačila do dobaviteljev kot do kupcev. To je zelo priporočljivo, kajti lahko se jim kdaj zgodi, da kdo od kupcev ne bo plačal ali ne bo plačal pravočasno ali pa bo morda prišlo do kakšnega drugega tveganja. Denar na računu je v takšnem primeru varnostna rezerva.

Vzdržen obratni kapital

Potrebo po obratnem kapitalu podjetja idealno uravnavajo na način, ki je vzdržen. To pomeni, da si prizadevajo doseči stanje, ko nimajo potreb po obratnem kapitalu, saj se zaloge financirajo iz dobičkov v ustreznem času. Ker gre za financiranje iz vira, ki je nenehno prisoten v podjetju, za to ne potrebujejo bančnega ali drugega zunanjega financiranja.

Čas, ko banka priskoči na pomoč s financiranjem, je ob velikih, razvojnih investicijah, na primer ob nakupu nove opreme, povečanju proizvodnje ali vstopu na nove trge. Za vsakodnevne notranje procese uravnavanja denarnega toka pa mora poskrbeti podjetje samo.

Najbolje je, da že na začetku svojega obstoja določi strategijo, kako želi uravnavati denarni tok, krvni obtok svojega sistema, da ne bo pozneje imelo nepotrebnih težav in stroškov. Določanje takšnih smernic in vizije ni naloga računovodstva, temveč vodstva podjetja.

Nauk iz finančne krize

V preteklosti se je pogosto dogajalo, da so podjetja sklepala pogodbe, kjer so uspela doseči veliko razliko v ceni in s tem visok pričakovani dobiček, vendar je bilo plačilo obljubljeno šele čez nekaj časa, na primer eno leto. Tako je bil trenutek, ko bi denar dejansko prišel na račun, zelo oddaljen od zaključka del, časa, ko je bilo treba plačati zaposlene, dobavitelje, davke.

V takšnih primerih je treba dobro presoditi, ali višja cena, ki jo je ponudil kupec za odlog plačila, odraža tveganje ali ne. V času finančne krize se je zelo pogosto izkazalo, da ne, saj je prišlo do stečajev in plačilne nediscipline kupcev, zaradi česar so podjetja zelo dolgo ostala brez plačila ali tega sploh niso prejela.

Načrtujte denarni tok, da predvidite potrebo po obratnem kapitalu

Čeprav malim in mikropodjetjem zakonsko ni treba pripravljati izkaza denarnih tokov, je zelo priporočljivo, da ga vseeno imajo za svojo rabo, saj tako jasno vidijo, kdaj bo nek priliv dejansko na njihovem računu in kakšne so zaloge denarja za nepredvidene situacije. Na podlagi tega lahko nato ugotovijo, kdaj v podjetju primanjkuje denarja npr. zaradi nizke sezone, zato da se v visoki sezoni na to ustrezno pripravijo in prihranijo denar za preživetje v sezoni, ko je povpraševanja in dela manj.

Pri tem si lahko pomagate s kalkulatorjem denarnega toka.

Uroš Požgan, Pokica
»V začetku sem bil vesel, da nam je banka priskočila na pomoč predvsem s financiranjem, zdaj pa znam dosti bolj ceniti še vse nasvete, ki smo jih dobili na sestankih na NLB. Zaradi teh znamo obvladovati svoj denarni tok, poskrbeti, da lahko delujemo na trgu. Presenetil me je pristop banke, saj si nisem predstavljal, da bo pogovor tako sproščen, kot da se pogovarjam s prijatelji. Resnično so se vživeli v naš primer, kot da bi šlo za njihovo podjetje. Zastavljali so nam vprašanja, ki se jih sami prej nismo spraševali, po drugi strani pa so določene stvari, ki smo jih že sami predvideli, potrdili kot pravilne. Sogovornik, ki ga kot podjetnik kje drugje ne najdeš, a ga še kako potrebuješ.«

Vrata so vam vedno odprta!

Včasih se je enostavno dobro s kom pogovoriti in prevetriti svoje zamisli o podjetju, tudi brez konkretnih načrtov. Naši bančni svetovalci znajo zastavljati vprašanja, ki pomagajo na posel pogledati tudi z drugih zornih kotov, razmisliti o pomembnih okoliščinah in predlagati najustreznejšo pot, po kateri naj gre podjetje v prihodnje. Zato naj vas ne bo strah pristopiti.

Naročilo na sestanek


december, 2017

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

2021 10 nlb poslovni paketi landing page 2560x1600

Novoustanovljena podjetja

Začnite svojo poslovno pot s pravo banko.

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!