Prijava za podporo trajnostnim projektom

Z Okvirjem pomoči dajemo letos priložnost podjetjem v regiji jugovzhodne Evrope, ki delate za dobro ljudi. Najboljše projekte izbranih družbeno odgovornih podjetij bomo podprli s 100.000 evri.

Prosimo, izpolnite spodnji obrazec in nam zaupajte svojo zgodbo. Obravnavane bodo vloge, oddane do 10. 3. 2024 do polnoči izključno prek tega obrazca.

* Podatki so obvezni.

Osebna izkaznica podjetja

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Ostali podatki o podjetju

Bela Krajina
Dolenjska
Gorenjska
Koroška
Osrednjeslovenska
Ljubljanska
Prekmurska
Primorska
Štajerska
celotna Slovenija
države članice EU oz. EGP
tretje države
Podatek je obvezen.
mikro družba
mala družba
srednja družba
velika družba
samostojni podjetnik
drugo
Podatek je obvezen.
           
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
100-odstotna slovenska last
100-odstotna tuja last
mešano lastništvo
Podatek je obvezen.
na lokalnem nivoju
po vsej Sloveniji
drugo
Podatek je obvezen.
           
otroci, mladi, študenti
aktivni zaposleni
družine
starostniki
poslovni subjekti
drugo
Podatek je obvezen.
           

Delite z nami svojo trajnostno zgodbo

Zaupajte nam, kako vidite vaš trajnostni projekt/idejo/izdelek/storitev (v nadaljevanju projekt) pri uresničevanju vizije trajnostnega razvoja in kako je le-ta povezan z lokalnim/regionalnim okoljem oziroma kako pripomore k izboljšavi življenja v lokalni/regionalni skupnosti.

cenovno dostopna in čista energija
čista voda in sanitarna ureditev
dostojno delo in gospodarska rast
enakost spolov
industrija, inovacije in infrastruktura
kakovostno izobraževanje
mir, pravičnost in močne institucije
odgovorna poraba in proizvodnja
odprava lakote
odprava revščine
partnerstva za doseganje ciljev
podnebni ukrepi
trajnostna mesta in skupnosti
zdravje in dobro počutje
zmanjšanje neenakosti
življenje na kopnem
življenje v vodi
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Poslovni subjekt potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v projektu Okvir pomoči ter se z njimi v celoti strinja. 

Poslovni subjekt potrjuje, da bo v primeru dodelitve podpore odprl v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali sklenil pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen za obdobje trajanja 24 mesecev od zaključka izbora in da pogodbe pred tem obdobjem ne bo odpovedal, sicer bo povrnil vse stroške popusta, ki jih je v okviru projekta prejel za posamezne storitve. V primeru, da poslovni subjekt postane regijski zmagovalec, bo prenesel na oziroma opravljal preko NLB d.d. vsaj 50 % letnega plačilnega prometa.

Z oddajo veljavne in pravilno oddane prijave se udeleženci uvrstijo v komisijsko izbiro za končno podporo v projektu Okvir pomoči.

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki, in o vaših pravicah so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

V primeru težav pri oddaji obrazca pošljite prijavo v Word dokumentu na e-naslov Okvir.Pomoci@nlb.si.

Vaša vloga je bila poslana.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!