Pogosta vprašanja - Prejemniki e-računa

Prejemniki e-računa

Pri svojem poslovnem skrbniku v banki oddajte pooblastila za delo s prejetimi e-računi prek NLB Proklika za vaše pooblaščence. Pooblastilo velja za izmenjavo vseh tipov e-dokumentov v Sistemu e-račun.

V banki vam aktiviramo kanal E-račun. Ob osvežitvi vaših podatkov v NLB Prokliku, vam bo novi kanal za delo z e-računi na voljo.

V levem meniju aktivirajte povezavo "Prijava na e-račun" in vstopite v WEB aplikacijo, kjer se prek iskalnika izdajateljev, prijavite na prejem e-računov. Priporočamo vam, da imate ob prijavi pri sebi zadnji papirni račun od izdajatelja.

Po oddani e-prijavi vas bo izdajatelj vključil med svoje prejemnike in vam v novem obračunskem mesecu že poslal e-račune in ostale e-dokumente v NLB Proklik.

Podrobna navodila so vam na voljo na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike v poglavju Postanite prejemnik.

Finančna uprava RS (FURS) po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost zaposlenih (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za primer brezposelnosti) z enim plačilom na podlagi izdanega e-računa. Plačilo akontacije dohodnine ostaja ločeno, ker obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

FURS plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvaja postopoma. Rešitev je od 15. 6. 2019 naprej na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. V naslednjih mesecih bo zbirni e-račun za prispevke FURS zaživel tudi za ostale pravne subjekte.

Če želite od FURS prejeti e-račun za plačilo prispevkov, se morate na prejem prijaviti prek elektronske banke NLB Proklik (poslovni račun) ali spletne banke NLB Klik (osebni ali osebno-poslovni račun), odvisno od tega, prek katerega računa opravljate dejavnost.

E-prijavo oddate izdajatelju: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771.

Podrobnosti o uvedbi e-računa FURS za prispevke

Da, saj DURS dovoljuje prejem v e-obliki in nadaljne dolgoročno hranjenje računov v natisnjeni papirni obliki do trenutka, ko podjetje vzpostavi tudi vlaganje prejetih e-računov v e-arhiv.

Seveda pa je smiselno e-arhiviranje uvesti, ko se odločite za prehod iz papirja na e-obliko.
Prejemniki v NLB lahko prejete e-račune elektronsko arhivirate, saj vam v primeru, da ste poslovno razmerje za e-arhiv sklenili s podjetjem Mikrocop. Ko sklenete pogodbo, v NLB poskrbimo, da prejete e-račune brezplačno vložimo v e-arhiv.

Preden se uporabnik na prejem e-računov lahko prijavi, mora poskrbeti za dopolnitev pooblastil za pooblaščence, ki bodo v NLB Prokliku z e-računi poslovali. Uporabnik mora ob tem uporabljati najnovejšo verzijo NLB Proklika. Podrobno so vsi koraki opisani na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike.

Register v sistem vključenih izdajateljev e-računa je uporabnikom NLB Proklika na voljo v kanalu E-računi in na NLB Spletnem portalu, kjer najdete povezavo do javnega medbančnega Registra izdajateljev in Register proračunskih uporabnikov, ki od 1. 1. 2015 sprejemajo izključno e-dokumente.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!