Pogosta vprašanja - Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Nepreklicnost akreditiva pomeni, da se akreditiv lahko spremeni ali prekliče le ob soglasju vseh strank.

Po predložitvi pravilnih dokumentov po akreditivu vam akreditivna banka potrdi plačilni rok in datum priliva je znan. Če sredstva potrebujete prej, se lahko pozanimate o možnosti odkupa pričakovanega priliva po akreditivu.

 

Ko vam kupčeva banka odpre dokumentarni akreditiv, vas boniteta kupca ne zanima več. Plačilo vam namreč jamči banka. Tako lahko poslujete tudi s kupci, s katerimi sicer ne bi želeli ali bi od njih zahtevali avans. Bodisi ker jih manj poznate, njihove bonitete ne morete preveriti ali so že v preteklosti zamujali s plačili.

Kot posredniku bi vam svetovali uporabo prenosnega akreditiva, ki je bil namensko oblikovan za posredniške posle. Prenosni akreditiv je urejen z mednarodnimi pravili, omejuje plačilno tveganje, hkrati pa vam, posredniku, omogoča varno in neposredno izplačilo vašega deleža.

Preberite več http://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/nasveti/bele-knjige/bela_knjiga_mednarodno_poslovanje_2_izdaja.pdf

• Morda kupec ni pripravljen prevzeti stroškov. Kupcu lahko ponudite prevzem vseh stroškov po akreditivu.

• Kupčeva banka kupcu ne odobri naložbe za odprtje akreditiva. NLB lahko posredno kreditira vašega kupca s postfinanciranjem pri njegovi banki in mu omogoči odprtje akreditiva.

• Kupec ne pozna instrumenta dokumentarnega akreditiva. NLB lahko predlaga partnersko banko v državi uvoza ali pa vašemu partnerju svetujemo neposredno strokovnjaki iz NLB.

Možnosti za samo zavarovanje posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati.

Tovrstnim tveganjem se izognete s potrditvijo ali konfirmacijo akreditiva. Potrditev ali konfirmacija akreditiva pomeni, da vaša banka akreditivu doda samostojno obvezo za plačilo, dodatno k obvezi akreditivne banke. S tem nase prevzemamo tveganje, če akreditivna banka zaradi kakršnega koli razloga ne bo mogla izplačati vrednosti pravilnih dokumentov.

Potrditev ali konfirmacija akreditiva je samostojna obveza potrdilne banke, dodana obvezi akreditivne banke. Konfirmiran ali potrjen akreditiv torej nosi obvezo dveh bank in vas ščiti pred tveganjem, da akreditivna banka zaradi katerega koli razloga ne plača pravilne predložitve.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje

 

Če želite cenovno ugodno rešitev, vam priporočamo, da dobaviteljem odstopite pripadajoče deleže pričakovanih prilivov po akreditivu z asignacijsko izjavo. To lahko uredite pri nas.

Z akreditivom se izvoznik izogne plačilnemu tveganju, saj ima bančno jamstvo, da bo dobil plačilo po dobavi. Poleg tega lahko izvozniku na podlagi prejetega izvoznega akreditiva ponudimo financiranje. Premostitev likvidnosti med plačilom za surovine in prejetim prihodkom od prodanega izdelka lahko uredimo na različne načine. Npr. z odkupom, predizvoznim financiranjem, asignacijami.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!