Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Primerjava poslovnih računov

Poslovni račun Fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov Poslovni račun za stranke notarja/ odvetnika/izvršitelja
Namen Za redno poslovanje pravnih oseb, zasebnikov z registrirano dejavnostjo, podjetnikov, registriranih društev, skupnosti ali drugih oseb civilnega prava. Za zbiranje stečajne mase osebe v osebnem stečaju ali stečaju zapuščine. Za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Za vodenje sredstev strank notarja, odvetnika ali izvršitelja.
​Več Več Več Več