Primerjava poslovnih računov

Poslovni račun Poslovni račun za zasebnike Fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov Poslovni račun za stranke notarja/ odvetnika/izvršitelja
Namen Za redno poslovanje pravnih oseb, zasebnikov z registrirano dejavnostjo, podjetnikov, registriranih društev, skupnosti ali drugih oseb civilnega prava. Za redno poslovanje fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije in nimajo matične številke za dejavnost. Za zbiranje stečajne mase osebe v osebnem stečaju ali stečaju zapuščine. Za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Za vodenje sredstev strank notarja, odvetnika ali izvršitelja.
​Več ​Več Več Več Več
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!