Primerjava poslovnih računov

Poslovni račun Fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov Poslovni račun za stranke notarja/ odvetnika/izvršitelja
Namen Za redno poslovanje pravnih oseb, zasebnikov z registrirano dejavnostjo, podjetnikov, registriranih društev, skupnosti ali drugih oseb civilnega prava. Za zbiranje stečajne mase osebe v osebnem stečaju ali stečaju zapuščine. Za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Za vodenje sredstev strank notarja, odvetnika ali izvršitelja.
​Več Več Več Več