Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Proklik - Verzija 20.0.4.0 (februar 2018)

NLB Proklik namestite na svojem računalniku, na katerem morate imeti nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Win7, Win8, Win8.1 ali Win10 z dostopom do interneta. Pred nadgradnjo mora biti že nameščeni NLB Proklik zaprt.

ENOUPORABNIŠKA VERZIJA

Vrsta namestitve

Koraki za

namestitev

Prva namestitev  Za prvo namestitev na računalniku sledite korakom, ki so opisani v Kratkem vodniku za prvo namestitev enouporabniške verzije.

Nadgradnja 

Priporočamo, da nadgradnjo izvedete v NLB Prokliku, kjer v zgornji orodni vrstici izberite Pomoč - Nadgradnja programa. Nadgradnjo lahko izvedete tudi s prevzemom programa za nadgradnjo prek NLB Spletnega portala.

Opis korakov najdete v Kratkem vodniku za nadgradnjo enouporabniške verzije.

VEČUPORABNIŠKA VERZIJA

Prvo nameščanje ali nadgradnjo večuporabniške verzije naj opravi za to usposobljena oseba. Namestitev je potrebno izvesti pri vseh pooblaščencih podjetja. Vsi pooblaščenci morajo uporabljati isto verzijo.

Vrsta

namestitve

Koraki za

namestitev

Prva 

namestitev 

Povežite se s podjetjem Halcom d.d., ki skrbi za dobavo vse potrebne programske opreme za strežnike in računalnike.

Kontakt:

  • telefonska številka: +386 1 200 33 69 vsak delovni dan med 8.00 in 16.30 ali
  • e-naslov: helpdesk@halcom.si.

Potrebno je:

  • namestiti programsko opremo strežnika podatkovne zbirke IBM DB2 UDB Universal Database Express Edition-C,
  • pri pooblaščencih namestiti programsko opremo za delo s skupno bazo (IBM DB2 klienta) in NLB Proklik,
  • vso programsko opremo ter medsebojne povezave ustrezno konfigurirati.
Nadgradnja

Upoštevajte, da:

  • mora biti program NLB Proklik v času, ko se nadgradnja izvaja, zaprt pri vseh pooblaščencih,
  • se postopek nadgradnje pri prvem uporabniku razlikuje od vseh nadaljnjih nadgradenj pri ostalih pooblaščencih.

Kratki vodnik za nadgradnjo večuporabniške verzije.

Novosti v novi verziji NLB Proklika

Izmenjava vseh e-dokumentov tudi z nebančnim udeležencem - podjetjem ZZI
  • v Sistemu e-račun je kot prvi nebančni udeleženec, vključeno podjetje ZZI. Če želite izmenjevati e-dokumente z ZZI, morate v podatkih za izmenjavo uporabljati njihovo BIC kodo BIZBSI2DICL, ki velja izključno za izmenjavo v Sistemu e-račun,
  • ročni vnos e-računa je v poglavju Prejemnik/Plačnik dopolnjeni s poljem BIC koda prejemnika, kamor za primer izmenjave do nebančnega udeleženca, vpišete BIC kodo nebančnega udeleženca.  
Nova celostna grafična podoba WEB aplikacij NLB Proklika.
  • ob vstopu v vse WEB aplikacije NLB Proklika vas bo pričakalo novo pogovorno okno s prenovljeno grafično podobo z mladeničem, ki svoje orodje za e-poslovanje drži v roki.

Vsi, ki izmenjujete e-račune prek NLB Proklika boste e-dokumente izmenjevali tudi z nebančnimi udeleženci (podjetje ZZI), si verzijo obvezno nadgradite na najnovejšo. V Sistemu e-račun je omogočena izmenjava e-računov in novih e-dokumentov (e-opomin, e-predračun, e-dobropis, e-bremepis, e-naročilnica, e-dobavnica) in možnost, da prejete e-račune in e-dokumente prek e-banke zavrnete pošiljatelju in prejmete zavrnitve za poslane e-račune in e-dokumente.