NLB Proklik - Verzija 21.0.2.00 (november 2019)

NLB Proklik namestite na svojem računalniku, na katerem morate imeti nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Win8 ali Win10 z dostopom do interneta. Pred nadgradnjo mora biti že nameščeni NLB Proklik zaprt.

ENOUPORABNIŠKA VERZIJA

Vrsta namestitve

Koraki za

namestitev

Prva namestitev  Za prvo namestitev na računalniku sledite korakom, ki so opisani v Kratkem vodniku za prvo namestitev enouporabniške verzije.

Nadgradnja 

Priporočamo, da nadgradnjo izvedete v NLB Prokliku, kjer v zgornji orodni vrstici izberite Pomoč - Nadgradnja programa. Nadgradnjo lahko izvedete tudi s prevzemom programa za nadgradnjo prek NLB Spletnega portala.

Opis korakov najdete v Kratkem vodniku za nadgradnjo enouporabniške verzije.

VEČUPORABNIŠKA VERZIJA

Prvo nameščanje ali nadgradnjo večuporabniške verzije naj opravi za to usposobljena oseba. Namestitev je potrebno izvesti pri vseh pooblaščencih podjetja. Vsi pooblaščenci morajo uporabljati isto verzijo.

Vrsta

namestitve

Koraki za

namestitev

Prva 

namestitev 

Povežite se s podjetjem Halcom d.d., ki skrbi za dobavo vse potrebne programske opreme za strežnike in računalnike.

Kontakt:

 • telefonska številka: +386 1 200 33 69 vsak delovni dan med 8.00 in 16.30 ali
 • e-naslov: helpdesk@halcom.si.

Potrebno je:

 • namestiti programsko opremo strežnika podatkovne zbirke IBM DB2 UDB Universal Database Express Edition-C,
 • pri pooblaščencih namestiti programsko opremo za delo s skupno bazo (IBM DB2 klienta) in NLB Proklik,
 • vso programsko opremo ter medsebojne povezave ustrezno konfigurirati.
Nadgradnja

Upoštevajte, da:

 • mora biti program NLB Proklik v času, ko se nadgradnja izvaja, zaprt pri vseh pooblaščencih,
 • se postopek nadgradnje pri prvem uporabniku razlikuje od vseh nadaljnjih nadgradenj pri ostalih pooblaščencih.

Kratki vodnik za nadgradnjo večuporabniške verzije.

Novosti v novi verziji NLB Proklika

Nova verzija 21.0.2.00 omogoča dodatno vsebinsko in varnostno nadgradnjo, ki je skladna z novimi varnostnimi direktivami PSD2 (dodatno preverjanje podatkov o plačilnih transakcijah – podpisovanje plačil in paketa plačil) in GDPR (varstvo osebnih podatkov).

Sprememba pri podpisovanju paketa plačilnih nalogov

Uporabniki, ki naloge pripravljate ali uvažate kot paket, boste ob podpisu paketa imeli po novem razširjen vpogled v podatke plačil, ki jih podpisujete po načelu »Podpisujem kar vidim«. Podrobni podatki o paketu bodo vidni na pogovornem oknu za vnos vaše PIN (osebne) številke za e-podpis paketa.

Dopolnitve in spremembe pri varovanju osebnih podatkov

V NLB Prokliku posebno pozornost namenjamo dodatnemu varovanju osebnih podatkov, ki so zapisani v:

 • operativnih zapisih (log datoteke),
 • podatkovnih zbirkah (MS Access in DB2),
 • datotekah s plačilnimi nalogi (uvozno/izvozne datoteke, predloge), edokumentih in ostalih datotekah, ki so shranjene na datotečnem odlagališču.

Operativni zapisi (log datoteke) so varovani po principu minimizacije, psevdonimizacije in varnostnega šifriranja podatkov.

Podatkovne zbirke NLB Proklika vsebujejo podatke, ki jih hranite uporabniki pri sebi.

POMEMBNO: Uporabniki enouporabniške (Hal E-bank Personal) različice vse podatke hranite v MS Access podatkovnih bazah. Obstoječi uporabniki, ki še vedno uporabljate MDB bazo, boste varnost podatkov dodatno povečali z uporabo servisnega programa, ki spremeni obliko baze iz MDB v ACCDB.

Prek Orodja / Nastavitve / Razno / Podatkovna baza v NLB Prokliku preverite, kateri tip baze uporabljate. V primeru, da je to MDB baza, vam priporočamo, da opravite migracijo prek Orodja/Servisni programi/Nadgradnja baze podatkov.

Uporabniki večuporabniške (Hal E-bank Corporate) in B2B različice vse podatke elektronske banke hranite v DB2 podatkovni zbirki na način, da so podatki že zdaj ustrezno zaščiteni v skladu z novimi varnostnimi direktivami.

Predloge, ki so se doslej nahajale v datotečnem odložišču, se bodo ob nadgradnji na novo verzijo, avtomatsko prenesle iz obstoječega odložišča v podatkovno zbirko. Za vse uporabnike, ki uporabljate predloge za ponavljajoča plačila, se uporabniška izkušnja zaradi prenosa predlog ne spreminja. Datoteke, ki se nahajajo v datotečnem odložišču bodo zaradi varnosti podatkov šifrirane.

Skladno z zakonodajo (GDPR) v NLB, v vlogi upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, vodimo:

 • dnevnik obdelav osebnih podatkov, ki so v okviru elektronske banke osebni podatki o pooblaščencih na računih pravnih oseb in podatki o poslovnih partnerjih in
 • dnevnik sprememb osebnih podatkov.

Podrobno so novosti nove verzije opisane v NLB Prokliku v poglavju Pomoč/Nasveti.