Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Borzno posredovanje

Lastnosti

Storitev Borznega posredovanja vam omogoča stroškovno učinkovito in samostojno oblikovanje vašega portfelja skladno z vašim odnosom do tveganja in pričakovano donosnostjo. V NLB vam v sklopu storitve borznega posredovanja omogočamo:

  • trgovanje na Ljubljanski borzi;
  • trgovanje s finančnimi instrumenti, uvrščenimi v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih;
  • učinkovit dostop do trga dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter možnost njihovega sodelovanja v primarnih vpisih in v sodelovanju z uglednimi mednarodnimi finančnimi institucijami.

Vse stranke imajo dostop do informacijskega portala NLB Borza, na katerem so dosegljive informacije o gibanju tečajev slovenskih delnic v realnem času, dostop do dnevnih poročil o dogajanju na domačem in tujih kapitalskih trgih ter do izbranih informacij in analiz posameznih izdajateljev z Ljubljanske borze. 

Pričnite trgovati

1

Pripravite potrebne dokumente za odprtje trgovalnega računa

  • izpis o vpisu v sodni register ali drug javni register;
  • davčna in matična številka podjetja;
  • številka denarnega računa (priporočamo račun pri NLB zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev);
  • veljavna LEI koda.

Ob sklenitvi poslovnega razmerja je osebno navzoč zakoniti zastopnik

  • z veljavnim osebnim dokumentom (os. izkaznico ali potnim listom) ter
  • davčno številko.
2

Odprite trgovalni račun

S potrebnimi dokumenti se oglasite v izbrani večji poslovalnici.

Seznam poslovalnic

ALI

Nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov: borza@nlb.si

Pošljite vprašanja

Seznam borz

Stroški

Splošni pogoji in politike

Kontakti

Trgovanje s finančnimi instrumenti,

Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

telefon: +386 1 476 51 99

e-naslov: borza@nlb.si

Jernej Kastelic
Vodja Trgovanja s finančnimi instrumenti 

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: jernej.kastelic@nlb.si

Anita Uranič
Vodja Borznega posredovanja

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anita.uranic@nlb.si

Nevenka Jarc
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: nevenka.jarc@nlb.si

Anže Habjan
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anze.habjan@nlb.si

Gal Jure Perhaj
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: gal.perhaj@nlb.si 

Renata Pinter Vertot
borzna posrednica

telefon: +386 1 477 21 42,
e-naslov: renata.pinter@nlb.si

Daniela Čuka Topovšek
borzna posrednica

telefon: +386 2 515 43 15,
e-naslov: daniela.cuka@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

NLB Proklik

NLB Proklik

Elektronska banka - odprta 24/7, v kateri lahko z računalnikom hitro, preprosto in varno izvajate različne bančne storitve.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbniške storitve

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.