Učinkovito izvajanje plačil v tujino

Slovenija z izvozom ustvari več kot polovico BDP, kar pomeni, da malo podjetij posluje izključno v Sloveniji. Prav zato je vse več povpraševanja po zanesljivih in hitrih plačilnih storitvah v čezmejnem in mednarodnem poslovanju. Za podjetja je ključnega pomena, da poznate storitve in postopke, ki omogočajo učinkovito izvajanje mednarodnih plačil, ob tem pa morate upoštevati tudi varnostne ukrepe, s katerimi se zaščitite pred zlorabami.


Čezmejna plačila v EUR

Čezmejna plačila v EUR se izvajajo v okviru Evropskega gospodarskega prostora (EGP) prek evropskih plačilnih sistemov (plačila SEPA). Ta plačila se izvajajo pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ter poslovnimi običaji, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvaja znotraj posamezne države območja SEPA ali med različnimi državami območja SEPA. Pomembna prednost je tudi hitra izvršitev plačil (isti oz. najkasneje naslednji delovni dan), na voljo pa so vam tudi pregledni in vnaprej znani stroški plačila.

Mednarodna plačila

Mednarodna plačila so plačila v države EGP v valutah, ki niso valute države članice, in vsa plačila v države, ki niso vključene v EGP, ne glede na valuto plačila (npr. Amerika). Ta plačila se izvajajo prek kontokorentne – korespondenčne mreže. NLB vzdržuje korespondenčne odnose s približno 950 bankami iz več kot 100 držav sveta.

V NLB opravimo letno čez 840.000 čezmejnih in mednarodnih plačilnih transakcij v skupni vrednosti čez 6,7 milijard EUR. Omogočamo plačila v vseh valutah iz Tečajne liste NLB za podjetja. Pri plačilih v tujino podjetjem priporočamo poslovanje prek elektronske banke NLB Proklik in mobilne banke Klikpro, kar je hitreje, enostavneje in ceneje. 

Ste pomislili na vse, da bo plačilo v tujino uspešno izvršeno?

 1. Ste v NLB Prokliku aktivirali možnost izvajanja čezmejnih plačil ali si nadgradili mobilno banko Klikpro na verzijo, objavljeno v decembru 2016?

Za oddajo nalogov za plačilo v tujino prek NLB Proklika je treba aktivirati kanal za izvajanje plačil v tujino. To uredite s poslovnim skrbnikom v NLB, obrazec je na voljo na spletni strani. Uporabniki mobilne banke Klikpro pa nadgradite verzijo prek Google Play ali Apple store na zadnjo veljavno verzijo - december 2016, ki vam omogoča plačila v tujino.

2.  Ste uporabili ustrezen obrazec?

Za plačila v evrih v države na območju SEPA je priporočljiva uporaba obrazca UPN/SEPA, za druga plačila pa uporabite obrazec VP70. Mobilna banka Klikpro vas bo na podlagi vpisa zneska, valute plačila in računa prejemnika usmerila na pravi obrazec za plačilo.

Območje SEPA ima prek 500 milijonov prebivalcev, prek 20 milijonov podjetij in vključuje poleg 19 držav evroobmočja še 9 drugih držav EU, kjer evro še ni nacionalna valuta, ter države Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako in San Marino ter področja, ki so pod upravo držav EU (npr. Madeira, Gibraltar, Azori, …).

3. Imate vse potrebne podatke za izvršitev plačila v tujino?

Potrebujete račun prejemnika oziroma IBAN (obvezen za plačilo v evrih na banke na območju EGP), točen naziv prejemnika in naslov, kar je obvezno za naloge nad 14.999,99 evra oziroma v protivrednosti, državo prejemnika in podatke o banki prejemnika (koda SWIFT/BIC, nacionalna klirinška koda banke v državah, kjer je to potrebno). V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je obvezna tudi informacija o namenu plačila pri vseh plačilih nad 14.999,99 evra. Izjema so plačila v evrih v države EGP, kjer je obvezna informacija o namenu za vsa plačila, ne glede na višino zneska.

4. Ste natančno vnesli podatke o poslovnih partnerjih v imenik NLB Proklika?

Svoje poslovne partnerje vnesite v imenik NLB Proklika. Pri prenosu podatkov v mednarodni plačilni sistem se vedno prenaša le prvih 35 znakov iz naziva prejemnika. Zato vam priporočamo, da ko je naziv prejemnika daljši, le tega tudi v imenik NLB Proklika zapišete v dveh vrsticah. Podatke v nalogu lahko, pred pošiljanjem v izvršitev banki, ustrezno popravite. Priporočljivo je, da v nazivu ne uporabljate znakov, ki so v SWIFT standardu prepovedani in se v plačilo ne prenesejo. Znak & nadomestite z besedo "and". Dovoljeni znaki so poleg črk (brez šumnikov) in številk še / - ? : ( ) . , ' +.

Uporabniki mobilne banke NLB Klikpro podatke o prejemniku plačila vnesete enkrat, naslednjič pa iz Poslanih plačil uporabite ponovno.

5. Ste natančno prepisali podatke o prejemniku in računu prejemnika?

Pri plačilih v določene države (npr. na Kitajsko) so pomembna tudi ločila (pike, vejice) v nazivu prejemnika, zato podatke vnesite točno tako, kot vam jih je posredoval poslovni partner. V nasprotnem primeru lahko tuja banka plačilo zavrne oz. reklamira in obračuna stroške.

6. Ste plačnikom sporočili spremembe svojega NLB Poslovnega računa?

Če NLB od tuje banke prejme plačilni nalog z navedeno napačno številko računa prejemnika ali ukinjenim računom, plačilo zavrne ali pa banki, ki je poslala plačilni nalog, pošlje reklamacijo z zahtevo po pravilnih podatkih o računu prejemnika.

7. Ste preverili, s kom poslujete?

Pri poslovanju predlagamo previdnost zaradi možnosti prevar. Te so pogoste predvsem pri poslovanju prek spleta oziroma pri komunikaciji zgolj prek elektronske pošte in družbenih omrežij, ko poslovnih partnerjev ne poznate zelo dobro.

8. Ste pridobili individualni tečaj pri plačilu v tuji valuti, katerega znesek je enak ali večji od protivrednosti 10.000 evrov, in boste kritje zagotovili iz druge valute?

Ko kritje za plačilni nalog v tuji valuti zagotavljate v evrih in gre za znesek, ki presega 10.000 evrov, morate pred oddajo naloga pridobiti individualni tečaj, ki ga morate navesti tudi na plačilni nalog (pri nalogu VP70 v polju Dodatna navodila). Če uporabljate NLB Proklik in/ali Klikpro in želite izvršiti plačilo v tuji valuti z zagotavljanjem kritja za plačilo iz druge tuje valute, morate izpolniti tudi nalog za prenos v tuji valuti oz. menjalnico, s katerim bomo izvršili konverzijo oz. menjavo na vašem poslovnem računu. Individualni tečaj v nalog za prenos obvezno vnesete v polje Navodila banki. Če boste kritje za plačilo zagotovili v drugi tuji valuti in ne uporabljate NLB Proklika in/ali Klikpro, posredujte zahtevek za konverzijo v svojo bančno poslovalnico.

9. Imate zagotovljeno kritje za plačilo?

Preverite, ali imate na poslovnem računu zagotovljeno kritje za znesek plačila in nadomestilo. Če kritje za znesek plačila in nadomestila ne bo zagotovljeno, bo nalog zavrnjen.

Na koncu preverite le še urnik izvajanja plačilnih transakcij in sedaj veste vse.

Poenostavite si poslovanje s tujino!

  • Elektronska banka

 NLB Proklik

  • Mobilna banka

Klikpro

marec, 2018

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

nlb klik pro kv 1920x468

Mobilna banka Klikpro

Do svojih poslovnih financ lahko dostopate hitro, varno in udobno, kar prek svoje mobilne naprave. Za izvajanje enostavnih bančnih poslov 24/7.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!