Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Kaj je bančna garancija?

 • Je instrument zavarovanja finančnih ali nefinančnih obveznosti; predstavlja denarno obvezo banke garanta do upravičenca, če je kršena osnovna pogodbena obveznost.

 • Zmanjšuje tveganja udeležencev v poslu ob neplačilu ali neizpolnjevanju drugih pogodbenih obvez v dogovorjenih rokih.

Udeleženci v garancijskem poslovanju

 • Naročnik – za zavarovanje svoje obveznosti iz osnovnega posla mora priskrbeti garancijo. Naročnik je lahko, a ne nujno, tudi stranka, ki da natančna navodila za izdajo garancije.

 • Garant – je banka, ki izda garancijo, neodvisno od osnovnega posla med naročnikom in upravičencem. Morebitno zahtevo za izplačilo garantiranega zneska, ki ga mora plačati na prvi poziv, banka garant zavaruje s pogodbo o izdaji garancije, ki jo pred izdajo garancije sklene z naročnikom garancije.

 • Upravičenec – je oseba, v korist katere je garancija izdana in ki z garancijo zavaruje svoje interese po osnovnem poslu, sklenjenem z naročnikom garancije.
 • Udeleženci v garancijskem poslovanju
Več

Nameni garancij

 • Garancija za resnost ponudbe – krije povračilo škode in tveganje razpisnika javnega naročila, če bi bila ponudnikova ponudba izbrana kot najprimernejša, ponudnik pa pogodbe ne bi hotel podpisati.
 • Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – krije izpolnitev pogodbenih obveznosti (dobave blaga/izvedbe del) dobavitelja/izvajalca.
 • Garancija za vračilo avansa – krije vračilo zneska plačanega avansa pri pogodbah o dobavi blaga in pri investicijskih delih, če dobavitelj/izvajalec ne izpolni pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
 • Garancija za odpravo napak v garancijskem roku – krije izpolnitev pogodbenih obveznosti odprave napak prodajalca/izvajalca storitve v obdobju od prevzema blaga ali storitve do izteka garancijskega roka.
 • Garancija za pravočasno plačilo – krije plačilo kupca dobavitelju za dobavljeno blago oz. izvršeno storitev.
 • Garancija za vračilo zadržanega zneska varščine.

 • Garancija za zavarovanje pošiljk odpadkov prek meja.

 • Garancija za zavarovanje izvedbe ukrepov varstva okolja.

 • Garancija za zavarovanje plačila carinske/trošarinske/davčne obveznosti.

 • Garancija za odplačilo kredita.

 • Garancija za zavarovanje plačila najemnine/zakupnine.

Več

Posredovanje garancije upravičencu

 • V obliki pisma:

  na dopisu banke; izvirnik garancije se razen garancije za resnost ponudbe (ki se preda naročniku) vedno preda upravičencu garancije; pošlje se mu s priporočeno pošto ali s katero koli drugo obliko hitre pošte.

 • Notifikacija na drugo banko:

  predložitev garancije v sistemu SWIFT (sistem medbančnega pošiljanja šifriranih sporočil) prek druge banke (navadno poslovna banka upravičenca garancije).

 • Kontragarancija na drugo banko:

  izdaja kontragarancije v korist druge banke v sistemu SWIFT (sistem medbančnega pošiljanja šifriranih sporočil), če končni upravičenec ne zaupa v kredibilnost banke naročnika garancije. Banka prejemnica kontragarancije izda garancijo v korist poslovnega partnerja naročnika garancije.

Posvetujte se z nami

1

Za dodatne informacije vas vabimo, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika ali vprašate za nasvet specialista za garancijske posle:

Karin Bučar
tel.: 01 476 24 80
e-naslov: karin.bucar@nlb.si

Damir Erceg
telefon: 01 476 24 69
e-naslov: damir.erceg@nlb.si

Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

2

Potrebni dokumenti za vložitev vloge:

3

Zahtevajte izdajo garancije po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ) št. 758.
Pravila priznavajo mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, priznane banke po vsem svetu pa jih uporabljajo pri svojem poslovanju.

Predlagamo, da z nami navežete stik še pred sklenitvijo posla.

Zakaj nam lahko zaupate?

 • Smo tim vrhunsko usposobljenih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz garancijskega poslovanja, ki vam svetujejo že v fazi sklepanja posla.

 • Kot prvi v Sloveniji imamo specialista s certifikatom na področju garancij na poziv (angl. Certificate for Specialists in Demand Guarantees).

 • Usmerjeni smo k individualnemu pristopu in strankam zagotavljamo kompleksne storitve z najvišjimi strokovnimi standardi.

 • Smo člani Mednarodne trgovinske zbornice, glavnega motivatorja mednarodnega poslovanja.

 • Sodelujemo v široki mednarodni mreži korespondenčnih bank in bančne skupine NLB.

Pogosta vprašanja

Čim prej, najbolje že v fazi sklepanja pogodbe, ko vam lahko pomagamo pri izbiri instrumenta zavarovanja in svetujemo pri strukturi posla.

• Slovenskem,
• angleškem,
• nemškem,
• italijanskem,
• hrvaškem,
• srbskem,
• bosanskem in
• črnogorskem.

Stečaj naročnika oziroma upravičenca garancije na veljavnost garancije ne vpliva, razen če je to navedeno v samem besedilu garancije, kar pa ni skladno z dobro bančno prakso (garancija denimo preneha veljati, če pride do stečaja naročnika oziroma upravičenca garancije).

Notifikacija prejete garancije

Notifikacija prejete garancije

Zahtevajte pregled garancije domače ali tuje banke, izdane v korist vašega podjetja.

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim lahko poleg zavarovanja tveganja tudi financirate svoje nakupe.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!