Kredit z jamstvom SID banke

Potrebujete sredstva za financiranje tekočega poslovanja in investicij?

Lastnosti

 • Višina kredita od 30.000 € do 10.000.000 €.
 • Odplačilna doba od 3 do 10 let.
 • Ugodna obrestna mera.
 • Namen financiranja:
  • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
  • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Upravičenci: pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Zavarovanje

 • 62,5 % glavnice kredita je zavarovano z jamstvom SID banke,
 • 37,5 % glavnice kredita je zavarovano v skladu z internimi pravili NLB d.d. (do največ 1,2-kratnika tega dela kredita).  

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik De minimis pomoči z dnem sklenitve kredita.

Rok za oddajo vloge za kredit

Do porabe sredstev.

Naročilo kredita

Imam poslovni račun

Kredit z jamstvom SID banke lahko sklenete pri svojem poslovnem skrbniku, kjer pridobite tudi dodatne informacije o pogojih za sklenitev kredita. 

Naročite se na sestanek

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani Sklad skladov.

Nimam poslovnega računa

Če z nami še ne poslujete, se obrnite na najbližjo poslovno enoto, nas pokličite na telefonsko šteivlko 01 477 20 00 ali nam pišite na info@nlb.si.

Stroški in obrestne mere

Obveščamo vas, da je banka skladno z določili Zakona o centralnem kreditnem registru zavezana, da za namen ocene kreditne sposobnosti, pred sklenitvijo kreditnega posla, iz sistema izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta in fizične osebe, če ta opravlja pridobitno dejavnost. Več: SISBIZ/SISBON.

NLB d.d. v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, sodeluje pri kreditih z jamstvom finančnega instrumenta »EKP Portfeljske garancije za MSP (2014-2020)«.

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

  

     

   

   

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.