Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.

Lastnosti odkupa terjatev

 • Možen je odkup terjatev iz naslova nezapadlega računa ali dokumentarnega akreditiva.

 • Banka odkupuje že nastale in nezapadle terjatve v domači ali tuji valuti.

 • Banka odkupuje terjatve z regresno pravico ali brez regresne pravice.

 • Pri odkupu banka obračuna diskont in nadomestilo za odkup terjatev, na katera se obračuna DDV.

Prednosti za prodajalca terjatev

 • S prodajo terjatev si zagotovite takojšnjo likvidnost.

 • Boljše upravljanje s terjatvami, ki jih lahko prodate banki v vsakem trenutku in si tako izboljšate finančno boniteto pri banki.

 • Svojemu kupcu lahko podaljšate valuto plačila ne da bi to vplivalo na vašo likvidnost.

 • V primeru odkupa terjatev brez regresa do vašega podjetja teh terjatev ni potrebno zavarovati, saj celotno tveganje neplačila prevzame banka.

 • S prodajo terjatev do kupca z odlično boniteto si lahko zagotovite ugodno financiranje.

Prednosti za vašega kupca

 • Ko kupec svojemu dobavitelju omogoči prodajo terjatev, mu s tem zagotovi financiranje obratnega kapitala in hkrati izboljša odnose do dobavitelja ter si zniža tveganje nerednih dobav.

 • Po dogovoru z dobaviteljem lahko podaljšate plačilne roke in si s tem izboljšate likvidnost, ne da bi to vplivalo na likvidnost vašega dobavitelja.

 • Odkup terjatev ne pomeni dodatnega zadolževanja za vaše podjetje.

Želim prebrati več

Posvetujte se z nami

1

Izpolnite Vlogo za odkup terjatev.

Pripravite potrebne informacije:

 • Predstavitev podjetja ali dejavnosti
 • Predstavitev vašega kupca
 • Podatke o terjatvah, ki so predmet prodaje
 • Preostalo dokumentacijo vezano na terjatve

2

Za nasvet in izvedbo posla odkupa terjatev se obrnite na specialista trgovinskega financiranja:

Matija Mazalović
- telefon: 01 476 22 84
- e-naslov: matija.mazalovic@nlb.si ali tradefinance@nlb.si

 

3

Vabimo vas, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

Pogosta vprašanja

Banka odkupuje samo nezapadle terjatve. Račun za dobavljeno blago ali opravljeno storitev mora biti že izdan. Rok dospelosti terjatve praviloma ne sme biti daljši od 180 dni.

Na podlagi vašega povpraševanja po odkupu terjatve in predložitvi zahtevane dokumentacije, vam pripravimo ponudbo za odkup terjatev. Po odobritvi posla s strani pristojnega organa banke, z odstopnikom podpišemo pogodbo o odkupu terjatev in vam pripravimo obvestilo o odstopu terjatev, ki ga predložite v potrditev osnovnemu dolžniku. Podpisana pogodba o odkupu terjatev in izjava dolžnika sta osnovi za realizacijo posla odkupa terjatev.

Od zneska fakture (skupaj z DDV) si odštejemo diskont in nadomestilo za odkup terjatev in vam razliko izplačamo na vaš račun. Diskont in nadomestilo za odkup terjatev se določita na podlagi bonitetne ocene prodajalca in dolžnika. Pri tem naj poudarimo, da je smiselna prodaja terjatev tudi do kupcev z odlično bonitetno oceno, saj si na podlagi bonitete kupca lahko zagotovite ugodnejše financiranje (odkup terjatev).

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

NLB Klasični kratkoročni kredit

Klasični kratkoročni kredit

Za občasne potrebe po likvidnih sredstvih.

NLB Likvidnostni kredit

Likvidnostni kredit

Prava rešitev za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.

Obveščamo vas, da bo banka skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, pred odobritvijo naložbe opravila vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij. Več: SISBIZ/SISBON.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.