Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

Pogosta vprašanja

Banka odkupuje samo nezapadle terjatve. Račun za dobavljeno blago ali opravljeno storitev mora biti že izdan. Rok dospelosti terjatve praviloma ne sme biti daljši od 180 dni.

Na podlagi vašega povpraševanja po odkupu terjatve in predložitvi zahtevane dokumentacije, vam pripravimo ponudbo za odkup terjatev. Po odobritvi posla s strani pristojnega organa banke, z odstopnikom podpišemo pogodbo o odkupu terjatev in vam pripravimo obvestilo o odstopu terjatev, ki ga predložite v potrditev osnovnemu dolžniku. Podpisana pogodba o odkupu terjatev in izjava dolžnika sta osnovi za realizacijo posla odkupa terjatev.

Od zneska fakture (skupaj z DDV) si odštejemo diskont in nadomestilo za odkup terjatev in vam razliko izplačamo na vaš račun. Diskont in nadomestilo za odkup terjatev se določita na podlagi bonitetne ocene prodajalca in dolžnika. Pri tem naj poudarimo, da je smiselna prodaja terjatev tudi do kupcev z odlično bonitetno oceno, saj si na podlagi bonitete kupca lahko zagotovite ugodnejše financiranje (odkup terjatev).

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

NLB Klasični kratkoročni kredit

Klasični kratkoročni kredit

Za občasne potrebe po likvidnih sredstvih.

NLB Likvidnostni kredit

Likvidnostni kredit

Prava rešitev za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.

Obveščamo vas, da je banka skladno z določili Zakona o centralnem kreditnem registru zavezana, da za namen ocene kreditne sposobnosti, pred sklenitvijo kreditnega posla, iz sistema izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta in fizične osebe, če ta opravlja pridobitno dejavnost. Več: SISBIZ/SISBON.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!