Domače plačilne transakcije

So plačila prejemnikom v Sloveniji, v evrih in tujih valutah.

Prednosti

  • Plačila lahko izvajate v poslovalnicah, prek NLB Proklika, prek NLB Teledoma (zasebniki) in dnevno-nočnega trezorja. 
  • Plačilo se lahko opravi negotovinsko prek poslovnega računa ali z gotovino.

  • Če imata plačnik in prejemnik plačila račun v NLB, se plačilo izvrši takoj in je tudi najcenejše.
  • Plačila na druge slovenske banke se izvajajo v določenih časovnih presekih večkrat na dan, razen plačila nad 50.000 EUR.
  • Plačila, ki jih označite kot nujna plačila in plačila nad 50.000 EUR, se izvršijo v realnem času, ne glede na to, na katero banko nakazujete. 
  • Na voljo so različne možnosti plačevanja, od prenosa med računi znotraj NLB do univerzalnega plačilnega naloga.
Več

Obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml
Uporabniki NLB Proklika, ki plačila in izpiske uvažajo in izvažajo, morajo uporabljati standard ISO 20022 xml za izmenjavo uvozno-izvoznih datotek.

Več

Pojasnilo glede izvrševanja plačil po 1. novembru 2010

Stroški

Urnik

Izvajanje plačilnih storitev v času od 10. do 13. aprila 2020

Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 10. aprila 2020 ne bodo delovali, zato bomo plačila izvajali po spremenjenem urniku.

NLB Proklik

NLB Proklik

Elektronska banka - odprta 24/7, v kateri lahko z računalnikom hitro, preprosto in varno izvajate različne bančne storitve.

poslovni racun 01

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

V NLB se zavedamo pomembnosti mednarodnega poslovanja, zato nudimo pestro izbiro storitev na področju čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.