NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Dobro je vedeti

  

Nedelovanje NLB Proklika na novejših MAC operacijskih sistemih (MAC OS)

  

NLB Proklik lahko uporabniki MAC OS uporabljate s pomočjo vzporedno nameščenih Windows OS. Na novejših MAC računalnikih, ki so kupljeni po letu 2020 in imajo novejši operacijski sistem, pa NLB Proklika ne morete uporabljati

  

Če ustreza vašemu obsegu poslovanja, se lahko odločite za uporabo mobilne banke Klikpro.

  


Nadgradite verzijo!

  

Nadgradnja na verzijo NLB Proklika 22.1.2.00 (oktober 2023) - enouporabniška exe (209 MB)

V novi verziji 22.1.2.00 je dodana podpora novih certifikatov.

Verzija je primerna za uporabnike z ustreznim operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 in 11. Za ostale operacijske sisteme si morate namestiti ustrezno emulacijo za delovanje Win OS. Za starejše operacijske sisteme (Microsoft Windows 7 in 8, Windows Vista, Windows XP…) podjetje Microsoft ne ponuja tehnične podpore, zato ne zagotavljamo ustreznega delovanja.

KONTAKTIRAJTE TEHNIČNO POMOČ 
01 477 20 00
proklik@nlb.si

Prednosti

 • Dostopate lahko 24 ur na dan, vse dni v letu, prek interneta in od kjerkoli - na delovnem mestu, doma in v tujini.
 • Poslovanje je cenejše: e-obvestila in e-izpiski so brezplačni, nadomestila za plačila so nižja kot pri plačevanju na bančnem okencu.
 • Za oddajo vseh vrst plačil imate več časa, saj velja daljši urnik.
 • Vpogled v stanje in promet na računih in karticah ter v e-izpiske vam je na voljo kadarkoli.
 • Prek E-obvestil so vam na voljo vsa obvestila banke o vašem poslovanju na računih, karticah, kreditnem, depozitnem, garancijskem in poslovanju s tujino ter IOP obrazci. Hitri vstop v E-obvestila.

Kaj potrebujete

 • Poslovni račun.

 • Osebni računalnik z ustreznim operacijskim sistemom WIN 10 ali WIN 11 in za poslovanje prek WEB aplikacij tudi ustrezen brskalnik. Več 

 • Povezavo do bančnega strežnika prek interneta.

 • Programsko opremo za NLB Proklik – vse za novo namestitev ali nadgradnjo na najnovejšo verzijo najdete tukaj (navodila sledijo po e-pošti).  

 • Pomembno: Pametno kartico ali USB pametni ključek – za uporabo pametne kartice potrebujete še bralnik pametne kartice, ki ga naročite na prodajnih mestih, kjer ponujajo bralnike in preostalo zaščitno opremo. Ob prejemu nove kartice/ključka ali obnovi kvalificiranega potrdila na obstoječi kartici/ključku obvezno nadgradite verzijo NLB Proklika na najnovejšo.

Kaj omogoča

 • Plačila v domači in tujih valutah z datumom do 180 dni vnaprej.
 • Pregled stanja in prometa na vseh računih, poslovnih karticah in vrednostnih papirjih.
 • Pregled in izvoz vseh vrst izpiskov.
 • Pregled e-obvestil o bančnem poslovanju.
 • Delo z množičnimi plačili SEPA in direktnimi obremenitvami SEPA.
 • Delo z e-računi in novimi e-dokumenti v vlogi izdajatelja in prejemnika.
 • Določanje limita za podpisovanje plačil.
 • Prejem SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika.
 • Upravljanje denarnih sredstev vaših povezanih podjetij v tujini.
 • E-poslovanje na več tržiščih v NLB Prokliku.

Različice

Osnovno različico programa izberite glede na vaše poslovne potrebe in število uporabnikov.

 • Enouporabniška različica: NLB Proklik je nameščen samo na enem računalniku, kjer je tudi baza podatkov. Na tem računalniku lahko elektronske plačilne storitve opravlja eden ali več uporabnikov.

Različica je primerna za poslovanje z več bankami. Vsak uporabnik se mora identificirati s svojo pametno kartico/USB pametnim ključkom z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom Ena za vse.

Priporočena konfiguracija računalnika - enouporabniška različica:

 • na računalniku mora biti nameščen operacijski sistem Win 10 ali Win 11,
 • pomnilnik (RAM) in procesor, ki zagotavljata nemoteno delovanje operacijskega sistema na računalniku, kjer bo nameščen NLB Proklik,
 • vsaj 200 MB prostora na trdem disku,
 • prosta komunikacijska vrata glede na uporabljen bralnik pametnih kartic- COM, USB ali PCMCIA,
 • ustrezno podporo za internetno povezavo,
 • priporočljiv, vendar neobvezen je tudi tiskalnik.

Konfiguracija strojne opreme mora zagotavljati delovanje izbranega operacijskega sistema.

Dodatne podrobnosti o opremi za zagotovitev delovanja elektronske banke NLB Proklik si lahko preberete tudi na spletnih straneh podjetja Halcom d.d..

Več
 • Večuporabniška različica: elektronske plačilne storitve: plačila v domovini, čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami lahko izvajate na več računalnikih, povezanih v lokalno omrežje. 

Večuporabniška različica deluje v načinu odjemalec/strežnik in zato potrebuje skupno zbirko podatkov, ki je po navadi nameščena na posebnem, zmogljivejšem računalniku, ki ima vlogo baznega strežnika. Nanj je potrebno namestiti programsko opremo strežnika podatkov zbirke IBM DB2 UDB Workgroup Edition 6.1, na odjemalske delovne postaje pa IBM Client Application Enabler ter programsko opremo ustrezno konfigurirati. Nameščanje programske opreme IMB DB2 in konfiguriranje povezav mora opraviti za to usposobljena oseba. Vsak uporabnik se mora identificirati s svojo pametno kartico/USB pametnim ključkom z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom Ena za vse.

Priporočena konfiguracija računalnika - večuporabniška različica:

 • uporabniški računalniki morajo ustrezati priporočeni konfiguraciji računalnika, ki je navedena za enouporabniško različico,
 • računalniki morajo biti povezani v lokalno omrežje, nameščeno in pravilno morajo imeti konfigurirano podporo za komunikacijski protokol TCP/IP,
 • dovolj prostora na disku: najmanj 200 MB na strežniku in 100 MB na uporabniških računalnikih,
 • strežnik zbirke podatkov mora poleg navedenih ustrezati še naslednjim pogojem:
  • strežnik mora imeti stalno IP številko znotraj lokalnega omrežja- ne DHCP,
  • nameščen mora biti operacijski sistem Win 10 ali Win 11, 
  • za hitrejše delovanje priporočamo, da ima strežnik vsaj 256 MB pomnilnika in procesor s hitrostjo vsaj 350 Mhz.

Dodatne podrobnosti o opremi za zagotovitev delovanja elektronske banke NLB Proklik si lahko preberete tudi na spletnih straneh podjetja Halcom d.d..

Več
 • Glede na vaše potrebe lahko izbirate tudi med drugimi različicami, ki dopolnjujejo vašo osnovno izbiro.
 • WEB aplikacija je dopolnitev enouporabniški ali večuporabniški verziji in omogoča podpisovanje plačilnih nalogov (paketov), ki so bili pripravljeni v osnovni enouporabniški ali večuporabniški različici NLB Proklika in poslani v oddaljeno podpisovanje prek interneta. Prek WEB aplikacije pregledujete tudi promet s poslovnimi karticami, vrednostnimi papirji in se naročate na prejem e-računov. Pooblaščenci, ki imajo pooblastila za podpisovanje, ob aktiviranju WEB funkcije lahko plačilne naloge delno ali v celoti podpišejo prek povezave na internet. WEB verzija ne omogoča samostojne priprave plačilnih nalogov.
 • B2B različica je primerna za podjetja, ki imajo velik obseg plačilnih nalogov in izpiskov in želijo avtomatsko izmenjavo podatkov med računovodskim programom podjetja in banko, ki jo B2B različica omogoča. Vsak uporabnik se identificira s svojo pametno kartico/USB ključkom Ena za vse.
 • Večtržna različica je na voljo v enouporabniški in večuporabniški različici. Z izbiro računa, odprtega na drugem trgu (npr. Srbija, Bosna in Hercegovina,...), je program prilagojen pravilom izvajanja plačilnih storitev in zakonodaji države, v kateri je odprt izbrani račun. Znotraj ene namestitve na računalniku lahko uporabniki z vklopom večtržnosti nemoteno poslujejo z vsemi računi, vključenimi v posamezne e-bančne rešitve in v okviru izgleda posamezne rešitve. Z izbiro računa odprtega na drugem trgu ima uporabnik program prilagojen pravilom izvajanja plačilnih storitev in zakonodaji države, v kateri je odprt izbrani račun. Ob ponovni izbiri računa, odprtega na slovenskem trgu, ponovno veljajo pravila slovenskega plačilnega sistema. Pooblaščenci na vsaki od bančnih rešitev v okviru pooblastil lahko izvajajo vse aktivnosti na posameznem računu, za katere so pooblaščeni.
Več

Kako uporabljate Proklik

Demonstracijska verzija NLB Proklika vas bo prepričala, da je uporaba preprosta, hitra, enostavna in cenovno ugodna.

Demo verzija

Demonstracijska verzija deluje brez uporabe bralnika pametnih kartic, pametne kartice/USB pametnega ključka in brez povezave z banko. Pri aktiviranju programa v polje za vpis osebne številke (PIN) lahko vnesete katerikoli nabor znakov, saj ga demonstracijska verzija ne preverja. Omogoča uporabo večine opravil, ki jih ima pravi program: priprava nalogov, sporočil, pregled prometa, arhiva za plačila v domovini, čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami ter upravljanja denarnih sredstev (International cash management). Izjema so funkcije, povezane z varnostnimi elementi (menjava gesla za pametno kartico/USB ključek, povezavo z banko) ter funkcionalnosti, ki delujejo prek WEB storitev (e-računi, vrednostni papirji, soglasja in ugovori za direktne obremenitve SEPA ...).

Pripravljene naloge lahko tudi podpišete in izvedete funkcijo pošiljanja. Program bo sam simuliral bančne obdelave in naloge kot obdelane prenesel v arhiv, hkrati pa za njih izdelal prometne postavke v breme računa. 

Demo verzija
Za namestitev demo verzije na svoj računalnik potrebujete administratorske pravice na računalniku. Prevzeto datoteko razpakirajte in poženite "Setup.exe". Pri namestitvi lahko po želji spremenite lokacijo, kamor bo program nameščen. Vse ostalo potrjujte s klikom na gumb "Next". 

Poslujte varno

NLB zagotavlja uporabniku NLB Proklika povezavo do strežnika elektronskega bančništva prek lastne vstopne točke. Povezavo vzpostavite prek interneta. Za varnost poslovanja prek elektronske banke NLB Proklika poleg varnostnih mehanizmov, ki jih zagotavljamo v banki, poskrbite tudi sami.

Kako varno poslovati prek interneta

Z upoštevanjem zlatih pravil in napotkov iz spodaj navedenih publikacij boste tudi sami poskrbeli za to, da bo vaše e-poslovanje še naprej varno.

Zlata pravila za varno poslovanje prek NLB Proklika

 • Ne odpirajte e-pošte neznanih pošiljateljev oziroma ne aktivirajte priponk v primeru, če ste sporočilo odprli, saj priponke lahko vsebujejo zlonamerne programe, ki omogočajo vdor v računalnik na daljavo! NLB vam vsa sporočila, vezana na e-poslovanje, pošilja izključno prek sporočil v NLB Prokliku!
 • Vsak pooblaščenec naj za delo z NLB Proklikom uporablja svojo pametno kartico/USB ključek. Kvalificirano digitalno potrdilo, nameščeno na kartici/ključku, glasi na ime in priimek pooblaščenca. Je njegova elektronska osebna izkaznica, s katero so elektronsko podpisani plačilni nalogi, poslani prek NLB Proklika.
 • Pametne kartice/USB ključka ne puščajte v bralniku/računalniku brez nadzora. Pametno kartico/USB ključek vstavite v računalnik le takrat, ko prek NLB Proklika dejansko poslujete. Po zaključku dela z NLB Proklikom program zaprite, pametno kartico/USB ključek odstranite iz bralnika/računalnika in shranite kartico/ključek na varno mesto.
 • PIN koda in vstopno geslo naj bosta znana izključno imetniku pametne kartice/ključka. PIN kodo zamenjajte vsaj enkrat mesečno.
 • Pametne kartice/USB ključka, PIN kode in vstopnega gesla ne hranite skupaj.
 • Dostop do računalnika, kjer imate nameščen NLB Proklik, zaupajte izključno pooblaščenim osebam, ki ste jih določili sami.
 • Izogibajte se poslovanju prek računalnika "na daljavo". Ko računalnik oddate na servis, serviserju ne zaupajte v uporabo pametne kartice /USB ključka. V primeru, da vam serviser pomaga pri uporabi in nadgradnji NLB Proklika, bodite vedno prisotni in PIN kodo ter vstopno geslo vpisujte sami.
 • V primeru suma zlorabe takoj obvestite vašega poslovnega skrbnika v banki oz. se obrnite na NLB Kontaktni center 01/477 20 00 ali info@nlb.si. Sum zlorabe takoj prijavite Policiji in prekličite veljavnost pametne kartice/USB ključka na Halcom CA 01/200 33 69 ali prek ca@halcom.si.

Način varovanja podatkov v bančnem sistemu

Za varno poslovanje prek NLB Proklika smo poskrbeli s šifriranjem in elektronskim podpisovanjem sporočil med uporabnikom in banko. Tako banka kot uporabnik za šifriranje in elektronsko podpisovanje sporočil uporabljata metodologijo dvojnih ključev in metodologijo tajnega kriptografskega zapisa. Za varovanje omrežij v banki uporabljamo programsko in strojno računalniško opremo, ki jo običajno imenujemo požarna pregrada (firewall).

Identifikacija uporabnika in elektronsko podpisovanje

Oba postopka potekata prek pametne kartice ali USB pametnega ključka z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki danes v svetu pomenita najvišjo stopnjo zaščite na komercialnem področju. Na pametni kartici/ključku je natisnjeno ime lastnika, v samem zapisu na pametni kartici/USB ključku pa so zapisani podatki o lastniku v obliki kvalificiranega digitalnega potrdila po standardih PKI. Če pametno kartico/ključek izgubite ali jo nepošteni najditelj poskuša uporabiti, se kartica/ključek zaklene po treh poskusih vpisa napačne osebne številke in nadaljnja uporaba ni več mogoča.

Napotki za varovanje računalniškega okolja in opreme

Podjetje Microsoft stalno objavlja pozive uporabnikom, da si namestijo zadnji paket varnostnih popravkov njihovih operacijskih sistemov in brskalnikov, ki jih uporabljate za delo prek interneta. Navedeno je še zlasti pomembno zaradi vedno pogostejših pojavov programske opreme, ki se na računalnik namesti s pomočjo različnih virusov, trojanskih konj ali črvov in ki omogoča popoln prevzem nadzora nad računalnikom na daljavo ter beleženje in krajo vnešenih podatkov (gesel itd.).

Zato vam ponovno priporočamo, da na vašem računalniku sproti nadgrajujete vaš operacijski sistem in programe, uporabljate zadnje različice antivirusnih programov ter programov za nadzor pretoka vsebin (t.i. firewall). Posebej bodite pozorni na to, da je podjetje Microsoft, ponudnik operacijskega sistema Windows, v zadnjem obdobju prenehalo s podporo nekaterim pogosto uporabljenim starejšim različicam operacijskih sistemov in brskalnikov. Prav tako vam odsvetujemo nameščanje kakršnihkoli datotek, za katere ne poznate izvora ter namena delovanja. Posebno pozornost namenite varni uporabi osebnih zaščitnih elementov na službenih računalnikih ter v primeru oddaje računalnika na servis.

Glede ukrepov za povečanje varnosti domačega računalniškega okolja vam svetujemo obisk spletnih strani podjetij, ki se specializirano ukvarjajo z računalniško varnostjo.

Pametna kartica - USB pametni ključek Ena za vse

Za varno poslovanje prek NLB Proklika v NLB vsi uporabniki prejmejo pametno kartico/USB pametni ključek Ena za vse. Na pametni kartici/USB ključku je nameščeno napredno kvalificirano digitalno potrdilo za pooblaščence pravne osebe. Pametno kartico/USB ključek Ena za vse lahko za poslovanje prek NLB Proklika naroči zakoniti zastopnik podjetja za svoje pooblaščence.

Osnovne informacije

 • ena infrastruktura javnih ključev je uporabna za vse rešitve elektronskega poslovanja z bankami, ki uporabljajo rešitev Hal E-bank,
 • s kvalificiranim potrdilom na kartici/USB ključku ima imetnik možnost poslovanja tudi z varnimi elektronskimi portali (eUprava, eDavki, Carinska uprava RS, eDohodnina, e-Storitve, Ajpes, eVem, eZaposlitve, ipd.),
 • za varno izmenjavo podatkov med banko in uporabnikom se uporablja metodologija dvojnih ključev in tajnih kriptografskih zapisov,
 • cena pametne kartice ali USB ključka je za uporabnike, ki kartico/ključek naročijo v NLB, najugodnejša.

Glavne prednosti

 • varna identifikacija,
 • elektronsko podpisovanje,
 • z eno kartico/USB ključkom pooblaščenec podjetja lahko upravlja s finančnimi sredstvi in spremlja poslovanje na vseh računih podjetja, odprtih pri bankah, ki uporabljajo rešitev elektronskega bančništva Hal E-bank,
 • če poslujete z USB ključkom, ne potrebujete bralnika kartic.

Naročilo

Pametno kartico/USB ključek naročite v NLB Poslovalnicah oziroma pri svojem poslovnem skrbniku. Pametne kartice/USB ključke s kvalificiranim digitalnim potrdilom na podlagi oddane vloge v banki, izdelajo v certifikatski agenciji Halcom CA. Kvalificirano potrdilo, ki velja 3 leta, je na isti kartici/USB ključku možno obnoviti le enkrat, po šestih letih je potrebno pametno kartico/ključek naročiti na novo.
Vlogo za izdajo/zamenjavo oddate pri svojem poslovnem ali operativnem skrbniku v NLB, kjer skrbnik opravi identifikacijo na podlagi osebnega dokumenta zakonitega zastopnika podjetja ter Vpisa v register (Poslovni register Ajpes, sodni register), ki ne sme biti star več kot 60 dni.

Obnova

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko na kartici/ključku po poteku 3-letne veljavnosti obnovite prek interneta.

Prva obnova kvalificiranega potrdila na isti kartici/ključku
Za imetnike pametnih kartic/USB ključkov Ena za vse, ki vam poteče triletna veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila, je na voljo enostavna obnova potrdila na isti pametni kartici/ključku še za obdobje treh let. O potrebnih korakih vas, približno 30 dni pred potekom potrdila, obvestimo prek NLB Proklika in iz certifikatske agencije Halcom CA po elektronski pošti.

Druga obnova kvalificiranega potrdila z naročilom nove kartice/ključka 
Za imetnike pametnih kartic/USB ključkov Ena za vse, ki ste na isti kartici/ključku enkrat že obnovili kvalificirano digitalno potrdilo, ponovna obnova na isti kartici/ključku ni možna. Zato vam je na voljo enostavna obnova z naročilom nove kartice/ključka prek interneta. O potrebnih korakih vas, približno 30 dni pred potekom potrdila, obvestimo prek NLB Proklika in iz certifikatske agencije Halcom CA po elektronski pošti.

POMEMBNO!! Enostaven postopek obnove z naročilom nove kartice/ključka, ki ga uporabnik izvedete prek interneta, je možen le do datuma in ureko je staro kvalificirano potrdilo na kartici/ključku še veljavno. Postopek imetnik v celoti izvede na spletnih straneh certifikatske agencije Halcom CA. Več podrobnih informacij vam je na voljo med pogostimi vprašanji za NLB Proklik.

Stroški in obrestne mere

Za uporabnike NLB Proklika, ki novo kartico/ključek naročijo v NLB Poslovalnici, je cena kartice/ključka najnižja na trgu.

Vrsta naročila

Cena (vključuje DDV)

Nova pametna kartica s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

80,00 EUR

Obnova KDP na pametni kartici in prevzem KDP na isti kartici – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na pametni kartici – nova kartica s KDP – naročilo po internetu

66,09 EUR

Nov pametni ključek s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

95,00 EUR

Obnova KDP na ključku s prevzemom KDP na istem ključku – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na ključku – nov ključek s KDP – naročilo po internetu

79,30 EUR

Stroške nove kartice/ključka oziroma obnove kvalificiranega digitalnega potrdila poravna uporabnik NLB Proklika certifikatski agenciji Halcom CA, ki uporabniku pošlje predračun.

Obrazci

Se želite vključiti kot nov uporabnik? Ali želite kot aktivni uporabnik spremeniti matične podatke, podatke o pooblaščencih ali pooblastila za delo? Ali ste se morda odločili za uporabo novih funkcionalnosti? Kliknite ustrezen obrazec, ga preprosto izpolnite na računalniku ter natisnite, podpišite in odnesite poslovnemu skrbniku ali v poslovalnico, ki vodi vaš poslovni račun.

Obrazci za delo z NLB Proklikom

Vloga za poslovanje prek NLB ProklikaPooblastilo za poslovanje prek NLB ProklikaSpremembe za uporabo NLB Proklika za firmoSpremembe za uporabo NLB Proklika za pooblaščeno osebo/zakonitega zastopnikaVloga za storitev SMS-Alarm za NLB Proklik

Obrazci za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila na pametni kartici ali pametnem ključku Ena za vse

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo
Krovna naročilnica

NLB Proklik - Verzija 22.1.2.00 (oktober 2023)

NLB Proklik namestite na svojem računalniku, na katerem morate imeti nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Win10 ali Win11 z dostopom do interneta. Pred nadgradnjo mora biti že nameščeni NLB Proklik zaprt.

ENOUPORABNIŠKA VERZIJA

Vrsta namestitve

Koraki za

namestitev

Prva namestitev  Za prvo namestitev na računalniku sledite korakom, ki so opisani v Kratkem vodniku za prvo namestitev enouporabniške verzije in videu.

Nadgradnja 

Priporočamo, da nadgradnjo izvedete v NLB Prokliku, kjer v zgornji orodni vrstici izberite Pomoč - Nadgradnja programa. Nadgradnjo lahko izvedete tudi s prevzemom programa za nadgradnjo prek NLB Spletnega portala.

Opis korakov najdete v Kratkem vodniku za nadgradnjo enouporabniške verzije in videu.

VEČUPORABNIŠKA VERZIJA

Prvo nameščanje ali nadgradnjo večuporabniške verzije naj opravi za to usposobljena oseba. Namestitev je potrebno izvesti pri vseh pooblaščencih podjetja. Vsi pooblaščenci morajo uporabljati isto verzijo.

Vrsta

namestitve

Koraki za

namestitev

Prva 

namestitev 

Povežite se s podjetjem Halcom d.d., ki skrbi za dobavo vse potrebne programske opreme za strežnike in računalnike.

Kontakt:

 • telefonska številka: +386 1 200 33 69 vsak delovni dan med 8.00 in 16.30 ali
 • e-naslov: helpdesk@halcom.si.

Potrebno je:

 • namestiti programsko opremo strežnika podatkovne zbirke IBM DB2 UDB Universal Database Express Edition-C,
 • pri pooblaščencih namestiti programsko opremo za delo s skupno bazo (IBM DB2 klienta) in NLB Proklik,
 • vso programsko opremo ter medsebojne povezave ustrezno konfigurirati.
Nadgradnja

Upoštevajte, da:

 • mora biti program NLB Proklik v času, ko se nadgradnja izvaja, zaprt pri vseh pooblaščencih,
 • se postopek nadgradnje pri prvem uporabniku razlikuje od vseh nadaljnjih nadgradenj pri ostalih pooblaščencih.

Kratki vodnik za nadgradnjo večuporabniške verzije.

Novosti v novi verziji NLB Proklika

V novi verziji 22.1.2.00 je dodana podpora novih certifikatov.

Podrobno so novosti nove verzije opisane v NLB Prokliku v poglavju Pomoč/Nasveti.

Sprememba urnika tehnične podpore

Obveščamo vas, da se s 1.12.2022 spreminja urnik tehnične podpore za uporabnike NLB Proklika. Nov urnik tehnične podpore je od ponedeljka do petka med 8.00-18.00.

Postanite uporabnik

2

Naslednji koraki za aktivacijo NLB Proklika

 1. Plačajte predračun za kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku, ki vam ga bo poslala certifikatska agencija Halcom CA.
 2. Na svoj naslov boste prejeli kartico/ključek, po elektronski pošti pa ustrezne varnostne elemente.
 3. S kartico/ključkom boste prejeli tudi potrdilo o istovetnosti digitalnega potrdila. Dopolnite ga z zahtevanimi podatki in čim prej prinesite v banko.
 4. Ko bomo v banki prejeli izpolnjeno potrdilo, bomo aktivirali vaš NLB Proklik.

Če z nami še ne poslujete, obiščite najbližjo poslovalnico, podjetniški ali poslovni center.

Stroški in splošni pogoji

Koliko stane NLB Proklik
Poslovanje prek NLB Proklika je cenejše od poslovanja v enotah naše banke, saj poleg nižje cene za izvajanje plačil uporabniki prejemate brezplačne e-izpiske in e-obvestila o vašem poslovanju.
Poleg enkratne pristopnine ob vključitvi v delo z e-banko uporabnik mesečno poravnava nadomestilo za uporabo e-banke. 
Vrsta nadomestila Cena in način obračuna
pristopnina za uporabo NLB Proklika 30,00 EUR
enkratno
mesečno nadomestilo za uporabo: mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, zasebniki, društva in proračunski uporabniki 5,00 EUR
mesečno
mesečno nadomestilo za uporabo: srednja in velika podjetja 9,00 EUR
mesečno
Koliko stane pametna kartica /ključek?

Za uporabnike NLB Proklika, ki novo kartico/ključek naročijo v poslovalnici, je cena kartice/ključka najnižja na trgu.

Vrsta naročila

Cena (vključuje DDV)

Nova pametna kartica s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

70,00 EUR

Obnova KDP na pametni kartici in prevzem KDP na isti kartici – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na pametni kartici – nova kartica s KDP – naročilo po internetu

66,09 EUR

Nov pametni ključek s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

84,01 EUR

Obnova KDP na ključku s prevzemom KDP na istem ključku – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na ključku – nov ključek s KDP – naročilo po internetu

79,30 EUR

Stroške nove kartice/ključka oziroma obnove kvalificiranega digitalnega potrdila poravna uporabnik NLB Proklika certifikatski agenciji Halcom CA, ki uporabniku pošlje predračun.

Pogosta vprašanja

Preden se odločite za prvo namestitev ali nadgradnjo enouporabniške verzije prek NLB Spletnega portala, vas prosimo, da upoštevate nekaj pomembnih navodil:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete v Kratkem vodniku.

 

V vsaki novi verziji poskrbimo, da so uporabnikom na voljo nove funkcionalnosti in nadgrajene obstoječe funkcionalnosti, ki so skladne z veljavno zakonodajo. To velja tudi pri vseh z e-poslovanjem povezanih direktivah, pobudah in priporočil EU, ki jih skušamo v verzijo NLB Proklika umestiti takoj, ko so novosti vsebinsko potrjene na EU.

Pomembno za vse, ki ste prejeli novo kartico/USB ključek Ena za vse ali obnovili kvalificirano potrdilo
Z novimi in obnovljenimi kvalificiranimi potrdili morate obvezno uporabljati najnovejšo verzijo.
 

Pri večuporabniški verziji se podatki shranjujejo v skupno bazo podatkov in so tako na voljo vsem uporabnikom, ki so vključeni v večuporabniško različico v podjetju. V ozadju deluje IBM DB2 podatkovna baza, ki omogoča skupno rabo podatkov. Za uporabo večuporabniške verzije se lahko odločite kadarkoli.

Pred prvo namestitvijo ali nadgradnjo prosimo, če upoštevate naslednje napotek:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in 10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Za prvo namestitev večuporabniške verzije se povežite s podjetjem Halcom www.halcom.si,  s katerim uredite brezplačne licence za uporabo IBM DB2 podatkovne baze in se dogovorite za postopek namestitve celotne programske rešitve na računalnike v podjetju.

Namestitev lahko po navodilih Halcoma opravi vaš IT strokovnjak ali pa se za namestitev dogovorite s strokovnjaki podjetja Halcom.
Pri prvi namestitvi in kasnejših nadgradnjah večuporabniške verzije upoštevajte opozorilo, da mora biti za nemoteno delovanje verzija nameščena pri vseh pooblaščencih podjetja, ki večuporabniško verzijo uporabljajo.

Nadgradnjo opravite po navodilu, ki ga najdete na povezavi http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Nadgradnja po korakih - večuporabniška verzija:
Na vseh delovnih postajah mora biti nameščena enaka različica programa. Med nadgradnjo naj bodo vsi uporabniki mrežne verzije v podjetju odjavljeni iz programa - podatkovne baze. Nadgradnjo naredite pri vsakem uporabniku na računalniku posebej. Postopek je opisan v Kratkem vodniku za nadgradnjo večuporabniške verzije, ki ga najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije
1. Na delovni postaji z delujočo mrežno verzijo zaženite Setup.exe. Izberite namestitev Večuporabniške verzije.
2. Na prvi delovni postaji, kjer nadgrajujete mrežno verzijo, izberite Namestitev po meri. Namestite komponenti Program Files in E-Obrazci.
3. Določite direktorij, v katerem je nameščena starejša verzija programa. Zaženite novo različico večuporabniške verzije.
4. Na ostalih delovnih postajah izberite "Namestitev po meri", namestite pa le "Program Files".
Koristno:
Če nadgradnja ni bila pravilno izvedena, se šifranti in "Imenik bank " ne bodo samodejno posodobili. V tem primeru je prav tako potrebno s skupne podatkovne baze odjaviti vse uporabnike, nato pa le pri enem uporabniku iz menija "Orodja - Servisni programi" zagnati servisni program "Uvozi imenik bank". In seveda ne pozabite, da je potrebno program nadgraditi pri vseh pooblaščencih podjetja, ki program uporabljajo!!

 

e racun za izdajatelje

E-račun za izdajatelje

E-račun ni več izbira, je nuja za posel in nižje stroške.

Domače plačilne transakcije

Domače plačilne transakcije

Čim več plačil znotraj enega bančnega sistema prinaša prihranek pri stroških.

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Korespondenčni odnosi s 1.800 bankami in 116 državami sveta.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!