Okolju prijaznejše bančne storitve

Najpomembnejši način, kako lahko podpremo cilje trajnostnega razvoja. 

   

Spodbujamo trajnostno delovanje, zato so vsem, ki se lotevate trajnostnih projektov in potrebujete dodatna sredstva, omogočamo ugodnejše financiranje. 

  

Financiranje energetske učinkovitosti

Energetsko učinkovite stavbe in naprave vam omogočajo konkretne prihranke pri rabi energije. Za investicijo v energetsko učinkovitost sta vam na voljo:

 • NLB Zeleni kredit za investicije v energetsko učinkovitost poslovnih stavb za financiranje nakupa, gradnje ali prenove.

Lastnosti zelenega kredita za investicije v energetsko učinkovite poslovne stavbe

 • Odplačilna doba od enega do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti. 
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokumentacija o namenski porabi sredstev:
   • Energetska izkaznica pred in po izvedbi prenove.
   • Projektni načrt za energetsko prenovo.
   • Podroben opis razvojnih dejavnosti projekta z navedbo resničnih potrebnih in zadostnih pogojev za izvedbo (predračuni, pogodba z izvajalcem) ali dokazilo o prejektirani (dejanski) energetski učinkovitosti za nove stavbe.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje:
  • Nadgradnje naprav/proizvodnih linij v smeri energetske učinkovitosti.
  • Namestitve naprav/zamenjave naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Tudi za proizvodnjo na osnovi biomase iz odpadnih proizvodov in brez proizvodnje na osnovi fosilnih goriv, toplotne črpalke ter sončni kolektorji za ogrevanje vode.
  • Hranilnikov električne energije.

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.  
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Namestitev naprav/zamenjava naprav za soproizvodnjo: 

    - Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
    - Okoljevarstvena in/ali gradbena dovoljenja. 

   • Nadgradnja naprav/proizvodnih linij v smeri energetske učinkovitosti - projektna dokumentacija, ki vsebuje del s predvidenimi prihranki energije.


Financiranje proizvodnje energije iz obnovljivih virov

Z investicijo v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) do nižjih stroškov, manj onesnaževanja in večje zanesljivosti oskrbe z energijo v prihodnosti.  

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje izgradnje sončnih elektrarn, hidroelektrarn (manj kot 20 MW) in elektrarn na bioplin/biomaso.
 • NLB Zeleni partnerski kredit v sodelovanju s partnerskimi podjetji za financiranje nakupa energetsko učinkovite rešitve (npr. ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, sončne elektrarne in podobno).
Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
 1. Sončne elektrarne
 • Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

2. Hidroenergija (manj kot 20 MW)

 • Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
 • Okoljevarstvene študije in dovoljenja (umestitev v prostor, vpliv na biodiverziteto, okoljska dovoljenja, koncesija za vodo).
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

3. Bioplin/biomasa

 • Projekt, okoljevarstvene študije in dovoljenja (umestitev v prostor, vpliv na biodiverziteto, okoljska dovoljenja).
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

Lastnosti zelenega partnerskega kredita

 • Odplačilna doba nad 1 do 10 let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije. 
 • Subvencija obrestne mere.
 • Stroški odobritve in letni pregled kredita: 0,45 % od višine kredita, min. 300 EUR.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti. 
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Račun/pogodba, ki se glasi na kreditojemalca s priloženo specifikacijo o napravi.
   • Ostala dokazila po dogovoru z banko.


Financiranje trajnostne mobilnosti

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti, povečati uporabo električnih vozil in hkrati zmanjšati motorni promet. Z investicijo v okolju prijazne prevoze lahko prispevate k zmanjšanju onesnaževanja okolja, emisij toplogrednih plinov in porabe energije v prometu.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa – za financiranje nakupa električnih in hibridnih vozil ter infrastrukture voznega parka (polnilnic in vozil).
 • NLB Lease&Go - za lizing financiranje električnih vozil in polnilnih postaj. 

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Nakup infrastrukture (npr. polnilnice/vozil) - račun/pogodba s priloženo specifikacijo o vozilu/infrastrukturi.
   • Razvoj infrastrukture/vozil (projektna dokumentacija (idejni projekt, gradbeno dovoljenje)).

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je do 100.000 EUR oz. največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Nakup infrastrukture (npr. polnilnice/vozil) - račun/pogodba s priloženo specifikacijo o vozilu/infrastrukturi.
   • Razvoj infrastrukture/vozil (projektna dokumentacija (idejni projekt, gradbeno dovoljenje)).


Zakaj je NLB Zeleni stanovanjski kredit najboljša izbira?

Z najemom zelenega kredita lahko prihranite, saj je namenski kredit lahko ugodnejši od ostalih posojil. Tako boste lahko ustvarili prihranek zaradi ugodnejše obrestne mere kredita in po končani investiciji tudi pri mesečnih računih za energijo. Obenem pa boste zmanjšali svoj vpliv na okolje.

Lastnosti zelenega stanovanjskega kredita
 • Nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi stanovanjskih kreditov.
 • Nespremenljiva ali spremenljiva obrestna mera.
 • 100 EUR nižji stroški odobritve kredita.
 • Brez dodatne dokumentacije – poskrbite le za dokumente, ki jih morate tudi sicer predložiti pri najemu kredita.

Več o stanovanjskem kreditu 


NLB Zeleni partnerski kredit

Posebna ponudba osebnih kreditov za zelene namene v sodelovanju s partnerji.

 • Ugodna nespremenljiva obrestna mera.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Višina kredita je v višini zneska investicije, a največ do 50.000 EUR.
 • Odplačilna doba do 84 mesecev.
 • Naši partnerji: Adelante d.o.o., AMP-Solar d.o.o., Atlas trading d.o.o., Big Bang, d.o.o., EHSiS d.o.o., Energen d.o.o., Enertec, d.o.o., E-projekt, d.o.o., Fibernet d.o.o., INPRO d.o.o. Novo mesto, Inverse d.o.o., JB energija d.o.o., LUMOS, d.o.o., Plan-net avto d.o.o., Plan-net solar d.o.o., S4O d.o.o., SOL Navitas d.o.o., SONCE energija d.o.o., Sončni sistemi d.o.o., Tehnosol d.o.o., Termoshop d.o.o., TOPLOTNAČRPALKA, Goran Koležnik s.p., Tošnjak d.o.o., Velog d.o.o., Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o

Lastnosti zelenega partnerskega kredita
 • Nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi osebnih kreditov.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Višina kredita je v višini zneska investicije, a največ do 20.000 EUR.
 • Odplačilna doba do 83 mesecev.

Primeri informativnih izračunov kredita

Več informacij o ponudbi in kreditu dobite pri partnerskih podjetjih.


Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!